Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg
 Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ
 Fond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I
 Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I
 Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I
 Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I
 Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I
 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I
 Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I
 Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Humanitárne víza
 Vízový kódex ***I
 Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu *
 Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
 Vojenská mobilita
 Nová európska stratégia pre kultúru
Texty (663 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia