Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 11. december 2018 - Strasbourg
 Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU
 Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske ***I
 Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I
 Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I
 Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I
 Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) ***I
 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ***I
 Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ***I
 Dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I
 Humanitarni vizumi
 Vizumski zakonik ***I
 Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom *
 Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji
 Vojaška mobilnost
 Nova evropska agenda za kulturo
Besedila (595 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov