Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 12. prosince 2018 - Štrasburk
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: Snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje)
 Mobilizace nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019
 Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019
 Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko ***
 Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení)
 Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko ***
 Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení)
 Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Jordánsko (přistoupení Chorvatska) ***
 Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I
 Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I
 Balíček opatření pro jednotný trh
 Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus
 Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
 Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
 Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti
 Zřízení Evropského obranného fondu ***I
 Zřízení Nástroje pro propojení Evropy ***I
 Dohoda o přidružení EU-Ukrajina
Texty (2092 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí