Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg
 Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger (egne indtægter)
 Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler
 Mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud
 Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019
 Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan ***
 Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan
 Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan ***
 Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning)
 Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Jordan (Kroatiens tiltrædelse af EU) ***
 Oprettelse af Horisont Europa – reglerne for deltagelse og formidling ***I
 Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa ***I
 Pakke for det indre marked
 Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme
 Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
 Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
 Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området
 Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I
 Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I
 EU’s associeringsaftale med Ukraine
Tekster (1964 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik