Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ίδιοι πόροι)
 Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019
 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019
 Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας ***
 Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα)
 Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ - Ιαπωνίας ***
 Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ - Ιαπωνίας (ψήφισμα)
 Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I
 Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I
 Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά
 Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία
 Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
 Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
 Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ***I
 Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I
 Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
Κείμενα
Οριστική έκδοση (3435 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου