Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 12. detsember 2018 - Strasbourg
 Paranduseelarve projekt nr 6/2018: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine (omavahendid)
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest
 ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest
 Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve
 ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping ***
 ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon)
 ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping ***
 ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon)
 ELi ja Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine) ***
 „Euroopa horisont“ loomine – selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I
 Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm***I
 Ühtse turu pakett
 Terrorismi käsitleva erikomisjoni leiud ja soovitused
 Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne
 Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne
 Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas
 Euroopa Kaitsefondi loomine ***I
 Euroopa ühendamise rahastu loomine ***I
 ELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Tekstid (1944 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika