Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018 - Strasbourg
 Lisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat)
 Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta
 Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019
 EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus ***
 EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma)
 EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus ***
 EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
 EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen) ***
 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I
 Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma ***I
 Sisämarkkinapaketti
 Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset
 Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus
 Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
 Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla
 Euroopan puolustusrahasto***I
 Verkkojen Eurooppa -väline ***I
 EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
Tekstit (2042 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö