Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2018. gada 12. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts: maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (pašu resursi)
 Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai ES 2019. gada vispārējā budžetā
 Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets
 Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu ***
 Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija)
 Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu ***
 Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija)
 Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Jordāniju (Horvātijas pievienošanās) ***
 Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I
 Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma ***I
 Vienotā tirgus pasākumu kopums
 Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi
 Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
 Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
 2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā
 Eiropas Aizsardzības fonda izveide ***I
 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide ***I
 ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana
Teksti
Galīgā redakcija (2060 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika