Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018 - Strasburgu
 Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 6/2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn (riżorsi proprji)
 Il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà
 Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-UE għall-2019
 Il-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019
 Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun ***
 Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)
 Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun ***
 Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun
 Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I
 Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I
 Pakkett dwar is-Suq Uniku
 Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu
 Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni
 Ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
 Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni
 L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***I
 L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I
 Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna
Testi (2145 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza