Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen)
 Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019
 Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019
 Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan ***
 Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)
 Strategisch partnerschapsovereenkomst EU-Japan ***
 Strategisch partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)
 Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU-Jordanië (toetreding van Kroatië) ***
 Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I
 Programma tot uitvoering Horizon Europa ***I
 Pakket eengemaakte markt
 Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme
 Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
 Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
 Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake
 Oprichting van het Europees Defensiefonds ***I
 Vaststelling van de Connecting Europe Facility ***I
 Associatieovereenkomst EU-Oekraïne
Teksten (2102 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid