Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg
 Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne)
 Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r.
 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
 Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią ***
 Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja)
 Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią ***
 Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja)
 Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) ***
 „Horyzont Europa” - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I
 Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I
 Pakiet dotyczący jednolitego rynku
 Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu
 Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
 Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
 Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I
 Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I
 Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
Teksty (2107 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności