Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 12. december 2018 - StrasbourgKončna izdaja
 Predlog spremembe proračuna št. 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (iz lastnih sredstev)
 Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj
 Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna EU za leto 2019
 Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019
 Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko ***
 Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)
 Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko ***
 Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)
 Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Jordanijo (pristop Hrvaške) ***
 Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I
 Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I
 Sveženj za enotni trg
 Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu
 Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
 Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
 Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju
 Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada ***I
 Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope ***I
 Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino
Besedila
Končna izdaja (1888 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov