Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Ускорено разрешаване на търговски спорове
 Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I
 Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I
 Споразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване ***
 Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги *
 Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие *
 Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде
 Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека
 Танзания
 Блокова верига: далновидна търговска политика
 Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония
 Конфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република
 Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.
 Разисквания в комисията по петиции през 2017 г.
Текстове
Окончателна версия (1342 kb)
Правна информация - Политика за поверителност