Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών
 Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I
 Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I
 Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***
 Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών *
 Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία *
 Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh
 Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Τανζανία
 Τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική
 Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία
 Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία
 Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017
 Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017
Κείμενα (1380 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου