Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 13. detsember 2018 - Strasbourg
 Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord
 Liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine ***I
 Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 ***I
 USA ja ELi vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping ***
 Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem *
 Märkimisväärse digitaalse kohalolu ettevõtte tulumaksuga maksustamine *
 Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum
 Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord
 Tansaania
 Plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika
 Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus
 Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis
 Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus
 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
Tekstid (788 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika