Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 13 december 2018 - Straatsburg
 Snelle afhandeling van handelsgeschillen
 Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I
 Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I
 Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid ***
 Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten *
 Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid *
 Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh
 Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten
 Tanzania
 Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid
 Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens
 Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië
 Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
 Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017
Teksten (862 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid