Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych
 Program kosmiczny Unii i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I
 Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I
 Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
 Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych *
 Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca *
 Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude
 Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
 Tanzania
 Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa
 Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię
 Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej
 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.
 Prace Komisji Petycji w 2017 r.
Teksty
Wersja ostateczna (862 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności