Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 13 december 2018 - Strasbourg
 Snabb lösning av handelstvister
 Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I
 Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I
 Avtalet mellan Amerikas förenta stater och EU om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet ***
 Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster *
 Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro *
 Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh
 Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare
 Tanzania
 Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik
 Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan
 Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien
 Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017
 Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017
Texter (808 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy