Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0258(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0460/2018

Predložena besedila :

A8-0460/2018

Razprave :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Glasovanja :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Sprejeta besedila
PDF 207kWORD 68k
Torek, 15. januar 2019 - Strasbourg
Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ***I
P8_TA(2019)0001A8-0460/2018

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 15. januarja 2019, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Na zunanjih mejah Evropske unije prisotnih 2 140 carinskih uradov2 mora biti ustrezno opremljenih za zagotovitev delovanja carinske unije. Potreba po zadostnih in enakovrednih carinskih kontrolah je še nujnejša ne samo zaradi tradicionalne vloge carinskih organov pri pobiranju prihodkov, temveč vedno pogosteje tudi zaradi potrebe po znatni okrepitvi nadzora blaga, ki vstopa in izstopa na zunanjih mejah Unije, da se zagotovita varnost in zaščita. Vendar hkrati te kontrole pretoka blaga prek zunanjih meja ne bi smele ovirati zakonite trgovine s tretjimi državami, temveč jo poenostavljati.
(1)  Na zunanjih mejah Evropske unije prisotnih 2 140 carinskih uradov2 mora biti ustrezno opremljenih za zagotovitev učinkovitega in uspešnega delovanja carinske unije. Potreba po zadostnih in enakovrednih carinskih kontrolah je še nujnejša ne samo zaradi tradicionalne vloge carinskih organov pri pobiranju prihodkov, temveč vedno pogosteje tudi zaradi potrebe po znatni okrepitvi nadzora blaga, ki vstopa in izstopa na zunanjih mejah Unije, da se zagotovita varnost in zaščita. Vendar hkrati te kontrole pretoka blaga prek zunanjih meja ne bi smele ovirati zakonite trgovine s tretjimi državami, temveč jo poenostavljati v skladu s pogoji varnosti in zaščite.
__________________
__________________
2 Priloga k letnemu poročilu o uspešnosti carinske unije za leto 2016 je na voljo na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_sl.
2 Priloga k letnemu poročilu o uspešnosti carinske unije za leto 2016 je na voljo na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_sl.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Carinska unija je temelj Evropske unije, ki je eden največjih trgovinskih sistemov na svetu, in je bistvenega pomena za pravilno delovanje enotnega trga v korist podjetij in državljanov. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 14. marca 20182a izrazil močno zaskrbljenost zaradi carinskih goljufij, zaradi katerih se izgublja veliko prihodkov proračuna Unije. Poudaril je, da je močnejšo in ambicioznejšo Evropo mogoče doseči le, če bodo zagotovljena večja finančna sredstva, in zato pozval, naj se zagotovi stalna podpora obstoječim politikam in povečajo sredstva za vodilne programe Unije, za dodatne odgovornosti pa naj se zagotovijo dodatna finančna sredstva.
__________________
2a P8_TA(2018)0075: Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Trenutno obstaja neravnovesje pri opravljanju carinskih kontrol v državah članicah. To neravnovesje je posledica geografskih razlik med državami članicami in njihovih zmogljivosti ter virov. Sposobnost držav članic za odzivanje na izzive, ki jih ustvarjajo nenehno spreminjajoči se svetovni poslovni modeli in dobavne verige, ni odvisna le od človeškega dejavnika, ampak tudi od razpoložljivosti sodobne in zanesljive opreme za carinske kontrole. Zagotavljanje enakovredne opreme za carinske kontrole je zato pomemben element pri odpravljanju obstoječih neravnovesij. Povečalo bo enakovrednost carinskih kontrol v državah članicah in s tem preprečilo preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim točkam.
(2)  Trenutno obstaja neravnovesje pri opravljanju carinskih kontrol v državah članicah. To neravnovesje je posledica geografskih razlik med državami članicami in njihovih zmogljivosti ter virov, pa tudi pomanjkanja standardiziranih carinskih kontrol. Sposobnost držav članic za odzivanje na izzive, ki jih ustvarjajo nenehno spreminjajoči se svetovni poslovni modeli in dobavne verige, ni odvisna le od človeškega dejavnika, ampak tudi od razpoložljivosti in ustreznega delovanja sodobne in zanesljive opreme za carinske kontrole. Drugi izzivi, kot so porast e-trgovine, digitalizacija kontrol in evidenc inšpekcijskih pregledov, odpornost na kibernetske napade, sabotaže, industrijsko vohunjenje in zloraba podatkov, bodo prav tako prispevali k zahtevi po boljšem delovanju carinskih postopkov. Zagotavljanje enakovredne opreme za carinske kontrole je zato pomemben element pri odpravljanju obstoječih neravnovesij. Povečalo bo enakovrednost carinskih kontrol v državah članicah in s tem preprečilo preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim točkam. Ob vstopu na carinsko območje Unije bi se za vso blago morale izvajati temeljite kontrole, s čimer bi carinskim goljufom preprečili, da bi izbrali želeno pristanišče. Da bi zagotovili večjo splošno moč in konvergenco pri opravljanju carinskih kontrol držav članic, je potrebna jasna strategija v zvezi z najšibkejšimi točkami.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Države članice so večkrat izrazile potrebo po finančni podpori in zahtevale poglobljeno analizo potrebne opreme. V svojih sklepih3 o financiranju carine z dne 23. marca 2017 je Svet Komisijo pozval, naj „oceni možnost financiranja potreb po tehnični opremi v okviru prihodnjih finančnih programov Komisije in izboljša usklajevanje ter [...] sodelovanje med carinskimi organi in drugimi organi kazenskega pregona za namene financiranja.“
(3)  Več držav članic je večkrat izrazilo potrebo po finančni podpori in zahtevalo poglobljeno analizo potrebne opreme. V svojih sklepih3 o financiranju carine z dne 23. marca 2017 je Svet Komisijo pozval, naj „oceni možnost financiranja potreb po tehnični opremi v okviru prihodnjih finančnih programov Komisije in izboljša usklajevanje ter [...] sodelovanje med carinskimi organi in drugimi organi kazenskega pregona za namene financiranja.“
___________________-
_____________________
3.https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
in http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
3.https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
in http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Zato je primerno ustanoviti nov instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole.
(6)  Zato je primerno ustanoviti nov instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, s katerim bi zagotovili odkrivanje praks, kot so ponarejanje blaga in druge nezakonite poslovne prakse. Upoštevati bi bilo treba že obstoječe formule finančne podpore.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Carinski organi držav članic prevzemajo vse več nalog, ki pogosto segajo tudi na področje varnosti in se izvajajo na zunanji meji, zato je treba z ustrezno finančno podporo Unije državam članicam zagotoviti enakovrednost pri izvajanju nadzora meja in carinskih kontrol na zunanjih mejah. Enako pomembno je tudi spodbujati medagencijsko sodelovanje na mejah Unije v zvezi z nadzorom blaga in oseb med nacionalnimi organi v vsaki državi članici, odgovornimi za nadzor meja ali druge naloge, ki se izvajajo na meji.
(7)  Carinski organi držav članic prevzemajo vse več nalog, ki pogosto segajo tudi na področje varnosti in se izvajajo na zunanji meji, zato je treba z ustrezno finančno podporo Unije državam članicam zagotoviti enakovrednost pri izvajanju nadzora meja in carinskih kontrol na zunanjih mejah. Enako pomembno je tudi ob upoštevanju kibernetske varnosti spodbujati medagencijsko sodelovanje na mejah Unije v zvezi z nadzorom blaga in oseb med nacionalnimi organi v vsaki državi članici, odgovornimi za nadzor meja ali druge naloge, ki se izvajajo na meji.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Ta uredba določa finančna sredstva za instrument, ki za Evropski parlament in Svet pomenijo prednostni referenčni znesek v letnem proračunskem postopku v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju6.
(11)  Ta uredba določa finančna sredstva za instrument, ki za Evropski parlament in Svet pomenijo prednostni referenčni znesek v letnem proračunskem postopku v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju6. Da bi zagotovili proračunsko disciplino, bi morali biti pogoji za način, na katerega se nepovratna sredstva prednostno obravnavajo, jasni in določeni, temeljiti pa bi morali na potrebah, ki so bile opredeljene za naloge, ki jih izvajajo carinske točke.
________________
________________
6 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).
6 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Oprema za carinske kontrole, financirana v okviru tega instrumenta, bi morala dosegati optimalne standarde na področju varnosti, vključno s kibernetsko varnostjo, zaščite, okolja in zdravja.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)  Do podatkov, pridobljenih z opremo za carinske kontrole, financirano v okviru tega instrumenta, bi smelo dostopati in jih obdelovati le ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov, ti podatki pa bi morali biti ustrezno zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom ali njihovim sporočanjem. Države članice bi morale imeti popoln nadzor nad temi podatki.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 c (novo)
(13c)  Oprema za carinske kontrole, financirana v okviru tega instrumenta, bi morala prispevati k zagotavljanju optimalnega carinskega sistema za obvladovanje tveganja.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 d (novo)
(13d)  Države članice bi morale biti pri menjavi stare opreme za carinske kontrole v okviru tega instrumenta odgovorne za okolju prijazno odlaganje take opreme.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Večina opreme za carinske kontrole je lahko enako primerna, včasih tudi zgolj slučajno, za nadzor skladnosti z drugo zakonodajo, kot so določbe o upravljanju meja, vizumih ali sodelovanju policije. Sklad za integrirano upravljanje meja je bil zato zasnovan v obliki dveh dopolnjujočih se instrumentov z ločenima, vendar povezanima področjema uporabe za nakup opreme. Na eni strani bo instrument za upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z Uredbo [2018/XXX]10, izključeval opremo, ki se lahko uporablja tako za upravljanje meja kot za carinske kontrole. Na drugi strani pa instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen s to uredbo, ne bo samo finančno podpiral opreme, katere glavni namen so carinske kontrole, ampak bo dopuščal njeno uporabo tudi za dodatne namene, kot sta nadzor meja in varnost. Ta razdelitev vlog bo spodbujala medagencijsko sodelovanje v okviru evropskega integriranega upravljanja meja, kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 2016/162411, s čimer bo omogočeno sodelovanje med carinskimi in mejnimi organi ter dosežen največji možen učinek proračuna Unije z deljenjem in interoperabilnostjo opreme za kontrole.
(15)  Večina opreme za carinske kontrole je lahko enako primerna, včasih tudi zgolj slučajno, za nadzor skladnosti z drugo zakonodajo, kot so določbe o upravljanju meja, vizumih ali sodelovanju policije. Sklad za integrirano upravljanje meja je bil zato zasnovan v obliki dveh dopolnjujočih se instrumentov z ločenima, vendar povezanima področjema uporabe za nakup opreme. Na eni strani bo instrument za upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z Uredbo [2018/XXX]10, izključeval opremo, ki se lahko uporablja tako za upravljanje meja kot za carinske kontrole. Na drugi strani pa instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen s to uredbo, ne bo samo finančno podpiral opreme, katere glavni namen so carinske kontrole, ampak bo dopuščal njeno uporabo tudi za dodatne povezane namene, kot so nadzor meja, zaščita in varnost. Ta razdelitev vlog bo spodbujala medagencijsko sodelovanje v okviru evropskega integriranega upravljanja meja, kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 2016/162411, s čimer bo omogočeno sodelovanje med carinskimi in mejnimi organi ter dosežen največji možen učinek proračuna Unije z deljenjem in interoperabilnostjo opreme za kontrole. Da bi zagotovili, da so vsi instrumenti ali oprema, financirana v okviru Sklada, v trajnem lastništvu določene carinske točke, ki ima opremo v lasti, bi morala biti deljenje in interoperabilnost carinskih in mejnih organov opredeljena kot nesistematična in neredna.
__________________
__________________
10 COM(2018)0473.
10 COM(2018)0473.
11 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).
11 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  Z odstopanjem od finančne uredbe bi moralo biti možno financiranje ukrepa s strani več programov ali instrumentov Unije, da se omogoči in podpre, kjer je primerno, sodelovanje in interoperabilnost med področji. Vendar pa v takih primerih prispevki v skladu z načelom prepovedi dvojnega financiranja iz finančne uredbe ne smejo kriti istih stroškov.
(16)  Z odstopanjem od finančne uredbe bi moralo biti možno financiranje ukrepa s strani več programov ali instrumentov Unije, da se omogoči in podpre, kjer je primerno, sodelovanje in interoperabilnost med področji. Vendar pa v takih primerih prispevki v skladu z načelom prepovedi dvojnega financiranja iz finančne uredbe ne smejo kriti istih stroškov. Če so bili državi članici že dodeljeni prispevki iz drugega programa Unije ali podpora iz sklada Unije za nakup enake opreme ali jih je že prejela, bi bilo treba ta prispevek ali podporo navesti v vlogi.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)   Komisija bi morala spodbujati skupna javna naročila in preskušanje opreme za carinske kontrole med državami članicami.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Glede na hiter razvoj prioritet, groženj in tehnologije na področju carine programi dela ne bi smeli zajemati daljših časovnih obdobij. Hkrati potreba po pripravi letnih programov dela povečuje upravno breme za Komisijo in države članice, pri čemer to ni potrebno za izvajanje instrumenta. Glede na navedeno bi morali programi dela načeloma zajemati več kot eno proračunsko leto.
(17)  Glede na hiter razvoj prioritet, groženj in tehnologije na področju carine programi dela ne bi smeli zajemati daljših časovnih obdobij. Hkrati potreba po pripravi letnih programov dela povečuje upravno breme za Komisijo in države članice, pri čemer to ni potrebno za izvajanje instrumenta. Glede na navedeno bi morali programi dela načeloma zajemati več kot eno proračunsko leto. Poleg tega se, da bi zagotovili ohranitev integritete strateških interesov Unije, države članice pri naročanju nove opreme za carinske kontrole spodbujajo k skrbnemu razmisleku o kibernetski varnosti in tveganjih za morebitno izpostavljenost občutljivih podatkov zunaj Unije.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja programa dela v okviru te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta12.
črtano
__________________
12 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)  Čeprav je centralno izvajanje nujno za doseganje specifičnega cilja zagotavljanja enakovrednih carinskih kontrol, so zaradi tehnične narave tega instrumenta potrebna pripravljalna dela na tehnični ravni. Zato bi bilo treba izvajanje podpirati z ocenami potreb, ki so odvisne od lokalnega strokovnega znanja in izkušenj držav članic, prek sodelovanja njihovih carinskih uprav. Te ocene potreb bi morale temeljiti na jasni metodologiji, vključno z minimalnim številom korakov za zbiranje potrebnih informacij.
(19)  Čeprav je centralno izvajanje nujno za doseganje specifičnega cilja zagotavljanja enakovrednih carinskih kontrol, so zaradi tehnične narave tega instrumenta potrebna pripravljalna dela na tehnični ravni. Zato bi bilo treba izvajanje podpirati s posameznimi ocenami potreb, ki so odvisne od lokalnega strokovnega znanja in izkušenj držav članic, prek sodelovanja njihovih carinskih uprav. Te ocene potreb bi morale temeljiti na jasni metodologiji, vključno z minimalnim številom korakov za zbiranje potrebnih relevantnih informacij.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
(20)  Za zagotovitev rednega spremljanja in poročanja bi bilo treba vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov, ki jih dosegajo instrument in njegovi ukrepi. Tako spremljanje in poročanje bi moralo temeljiti na kazalnikih, s katerimi se merijo učinki ukrepov iz instrumenta. Zahteve glede poročanja bi morale vključevati nekatere informacije o opremi za carinske kontrole nad določenim cenovnim pragom.
(20)  Za zagotovitev rednega spremljanja in poročanja bi bilo treba vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov, ki jih dosegajo instrument in njegovi ukrepi. Tako spremljanje in poročanje bi moralo temeljiti na kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikih, s katerimi se merijo učinki ukrepov iz instrumenta. Države članice bi morale zagotoviti pregleden in jasen postopek javnega naročanja. Zahteve glede poročanja bi morale vključevati podrobne informacije o opremi za carinske kontrole in postopkih javnega naročanja nad določenim cenovnim pragom ter utemeljitev stroškov.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
(22)  Za ustrezen odziv na razvijajoče se prioritete, grožnje in tehnologije na tem področju politike bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembami namenov opreme za carinske kontrole za dejavnosti, upravičene v okviru instrumenta, in seznama kazalnikov za merjenje uresničevanja posameznih ciljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
(22)  Za ustrezen odziv na razvijajoče se prioritete, grožnje in tehnologije na tem področju politike bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembami te uredbe, da se določijo programi dela, ter spremembami namenov opreme za carinske kontrole za dejavnosti, upravičene v okviru instrumenta, in seznama kazalnikov za merjenje uresničevanja posameznih ciljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno in povsem pregledno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
(24)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.
(24)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU. Pri financiranju iz tega instrumenta bi bilo treba upoštevati načela preglednosti, sorazmernosti, enake obravnave in nediskriminacije.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)  Vrste financiranja in načine izvajanja na podlagi te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi tega, v kolikšnem obsegu se lahko z njimi dosežejo specifični cilji ukrepov in rezultati ob upoštevanju zlasti stroškov nadzora, upravnega bremena in pričakovanega tveganja neizpolnjevanja obveznosti. Pri tem bi bilo treba upoštevati tudi možnost uporabe pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranje, ki ni povezano s stroški, kot je navedeno v členu 125(1) finančne uredbe.
(25)  Vrste financiranja in načine izvajanja na podlagi te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi tega, v kolikšnem obsegu se lahko z njimi dosežejo specifični cilji ukrepov in rezultati ob upoštevanju zlasti stroškov nadzora, upravnega bremena in pričakovanega tveganja neizpolnjevanja obveznosti. Pri tem bi bilo treba upoštevati tudi možnost uporabe pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranje, ki ni povezano s stroški, kot je navedeno v členu 125(1) finančne uredbe. Vodilni načeli za doseganje ciljev instrumenta ob zagotavljanju optimalne porabe finančnih virov bi morala biti boljše izvajanje in večja kakovost porabe.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
1.  V okviru Sklada za integrirano upravljanje meja je splošni cilj instrumenta podpirati carinsko unijo in carinske organe pri varovanju finančnih in gospodarskih interesov Unije in njenih držav članic, zagotoviti zaščito in varstvo v Uniji ter zaščititi Unijo pred nepravično in nezakonito trgovino ob hkratnem omogočanju zakonite poslovne dejavnosti.
1.  V okviru Sklada za integrirano upravljanje meja in z upoštevanjem dolgoročnega cilja, da bodo vse carinske kontrole v Uniji standardizirane, je splošni cilj instrumenta podpirati carinsko unijo in carinske organe pri varovanju finančnih in gospodarskih interesov Unije in njenih držav članic, spodbujati medagencijsko sodelovanje na mejah Unije pri nadzoru blaga in oseb, zagotoviti zaščito in varstvo v Uniji ter zaščititi Unijo pred nepravično in nezakonito trgovino ob hkratnem omogočanju zakonite poslovne dejavnosti.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2
2.  Specifični cilj programa je prispevati k ustreznim in enakovrednim carinskim kontrolam z nabavo, vzdrževanjem in posodabljanjem ustrezne, najnovejše in zanesljive opreme za carinske kontrole.
2.  Specifični cilj programa je prispevati k ustreznim in enakovrednim carinskim kontrolam s povsem pregledno nabavo, vzdrževanjem in posodabljanjem ustrezne, najnovejše, zaščitene, kibernetsko odporne, varne, okolju prijazne in zanesljive opreme za carinske kontrole. Dodatni cilj je izboljšati kakovost carinskih kontrol v državah članicah, da bi preprečili preusmerjanje tokov blaga proti šibkejšim točkam v Uniji.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Instrument prispeva k izvajanju evropskega integriranega upravljanja meja, tako da podpira sodelovanje med agencijami ter deljenje in interoperabilnost nove opreme, pridobljene prek instrumenta.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 1 300 000 000 EUR v tekočih cenah.
1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 1 149 175 000 EUR v cenah iz leta 2018 (1 300 000 000 EUR v tekočih cenah).
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
2.  Znesek iz odstavka 1 lahko krije tudi odhodke za dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja in druge dejavnosti za upravljanje instrumenta ter ocenjevanje doseganja njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije odhodke, povezane s študijami, srečanji strokovnjakov, ukrepi informiranja in komuniciranja, kolikor so povezane s cilji instrumenta, ter odhodke, povezane z informacijskotehnološkimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi orodji ter drugo tehnično in upravno pomočjo, potrebno v zvezi z upravljanjem instrumenta.
2.  Znesek iz odstavka 1 lahko krije tudi zakonite in preverjene odhodke za dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja in druge dejavnosti za upravljanje instrumenta ter ocenjevanje smotrnosti in doseganja njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije zakonite in preverjene odhodke, povezane s študijami, srečanji strokovnjakov, ukrepi informiranja in komuniciranja ter izmenjavo podatkov med vključenimi državami članicami, kolikor so povezane s posebnimi cilji instrumenta, ki podpirajo splošni cilj, ter odhodke, povezane z informacijskotehnološkimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi orodji ter drugo tehnično in upravno pomočjo, potrebno v zvezi z upravljanjem instrumenta.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)
1a.   Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi ustrezna varovala in ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih, s katerimi se zagotovi, da ustrezni carinski organi v vseh ustreznih primerih uporabijo vso opremo, kupljeno s podporo programov in instrumentov Unije.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 5 b – odstavek 3
3.  Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi mehanizem usklajevanja, ki zagotavlja učinkovitost in interoperabilnost vse opreme, kupljene s podporo programov in instrumentov Unije.
3.  Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi mehanizem usklajevanja, ki zagotavlja učinkovitost in interoperabilnost vse opreme, kupljene s podporo programov in instrumentov Unije, tako da je omogočeno posvetovanje in sodelovanje ustreznih agencij Unije, zlasti Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Mehanizem usklajevanja vključuje sodelovanje in posvetovanje z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, da bi se kar najbolj povečala dodana vrednost Unije na področju upravljanja meja.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi ustrezna varovala in ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih, ki zagotavljajo, da vsa oprema, kupljena s podporo programov in instrumentov Unije, izpolnjuje dogovorjene standarde glede rednega vzdrževanja.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2
2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko ukrepi v ustrezno utemeljenih primerih krijejo tudi nakup, vzdrževanje in posodobitev opreme za carinske kontrole za preskušanje novih naprav ali novih funkcij v delovnih pogojih.
2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko ukrepi v ustrezno utemeljenih primerih krijejo tudi povsem pregleden nakup, vzdrževanje in posodobitev opreme za carinske kontrole za preskušanje novih naprav ali novih funkcij v delovnih pogojih.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo namenov carinskih kontrol iz točke (b) odstavka 1 ter Priloge 1, kadar se smatra, da je takšen pregled potreben.
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo namenov carinskih kontrol iz točke (b) odstavka 1 ter Priloge 1, kadar se smatra, da je takšen pregled potreben, in da bi upoštevali tehnološki razvoj, spreminjajoče se vzorce pri tihotapljenju blaga ter nove, pametne in inovativne rešitve za namene carinskih kontrol.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4
4.  Oprema za carinske kontrole, ki se financira v okviru tega instrumenta, se lahko poleg carinskih kontrol uporabi tudi za druge namene, vključno z nadzorom oseb v podporo nacionalnim organom za upravljanje meja in preiskavami.
4.  Oprema za carinske kontrole, ki se financira v okviru tega instrumenta, bi se morala uporabljati zlasti za carinske kontrole, vendar se lahko uporabi tudi za druge namene, vključno z nadzorom oseb v podporo nacionalnim organom za upravljanje meja in preiskavami, da se zagotovi skladnost s splošnimi in posebnimi cilji instrumenta, določenimi v členu 3.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)
4a.   Komisija spodbuja skupna javna naročila in preskušanje opreme za carinske kontrole med državami članicami.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Financiranje, ki presega to zgornjo mejo, se lahko dodeli za skupno javno naročanje in testiranje opreme za carinske kontrole med državami članicami.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 b (novo)
2b.   Izredne okoliščine iz odstavka 2 lahko vključujejo nakup nove carinske kontrolne opreme in njeno predložitev v nabor tehnične opreme Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Dopustnost vključitve carinske kontrolne opreme v nabor tehnične opreme se ugotovi v skladu s členom 5(3).
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del
Naslednji stroški niso upravičeni do financiranja v okviru instrumenta:
Vsi stroški, povezani z ukrepi iz člena 6, so upravičeni do financiranja v okviru instrumenta, razen:
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  stroški, povezani z usposabljanjem ali nadgrajevanjem potrebnih spretnosti in znanj za uporabo opreme;
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka c
(c)  stroški, povezani z elektronskimi sistemi, razen programske opreme, ki je neposredno potrebna za uporabo opreme za carinske kontrole;
(c)  stroški, povezani z elektronskimi sistemi, razen programske opreme in posodobitev programske opreme, ki je neposredno potrebna za uporabo opreme za carinske kontrole, ter razen elektronske programske opreme in programiranja, potrebnih za medsebojno povezovanje obstoječe programske opreme z opremo za carinske kontrole;
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka d
(d)  stroški omrežij, kot so zavarovani ali nezavarovani komunikacijski kanali ali naročnine;
(d)  stroški omrežij, kot so zavarovani ali nezavarovani komunikacijski kanali ali naročnine, razen omrežij ali naročnin, ki so neposredno potrebne za uporabo opreme za carinske kontrole;
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2
2.  Komisija sprejme programe dela z izvedbenim aktom. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 15.
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14, s katerimi se spremeni Priloga 2a, da se določijo programi dela.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del
Pri pripravo programov dela iz odstavka 1 se uporabi ocena potreb, ki zajema najmanj naslednje:
Pri pripravi programov dela iz odstavka 1 se uporabi posamezna ocena potreb, ki zajema naslednje:
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b
(b)  izčrpen seznam razpoložljive opreme za carinske kontrole;
(b)  izčrpen seznam razpoložljive in funkcionalne opreme za carinske kontrole;
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c
(c)  skupno opredelitev minimalnega in optimalnega standarda opreme za carinske kontrole glede na kategorijo mejnih prehodov in
(c)  skupno opredelitev minimalnega tehničnega standarda opreme za carinske kontrole glede na kategorijo mejnih prehodov;
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c a (novo)
(ca)  oceno optimalne ravni opreme za carinske kontrole glede na kategorijo mejnih prehodov in
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d
(d)  podrobno oceno finančnih potreb.
(d)  podrobno oceno finančnih potreb glede na obseg carinskih operacij in s tem sorazmerno delovno obremenitev.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
1.  Kazalniki za poročanje o napredku instrumenta pri doseganju splošnih in specifičnih ciljev iz člena 3 so določeni v Prilogi 2.
1.  Komisija za izpolnitev zahteve glede poročanja iz točke (e)(i) člena (38)(3) finančne uredbe posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu informacije o smotrnosti programa. Pri poročanju o smotrnosti zajame informacije o napredku in pomanjkljivostih.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2
2.  Za zagotovitev učinkovite ocena napredka instrumenta pri doseganju ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo Priloge 2, pregled ali dopolnitev kazalnikov, kadar je to potrebno, ter dopolnitev te uredbe z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in ocenjevanje.
2.  Kazalniki za poročanje o napredku instrumenta pri doseganju splošnih in posebnih ciljev iz člena 3 so določeni v Prilogi 2. Za zagotovitev učinkovite ocena napredka instrumenta pri doseganju ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo Priloge 2, pregled ali dopolnitev kazalnikov, kadar je to potrebno, ter dopolnitev te uredbe z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in ocenjevanje, tako da bodo Evropskemu parlamentu in Svetu posredovane ažurne kvalitativne in kvantitativne informacije o smotrnosti programa.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3
3.  Sistem za poročanje o smotrnosti zagotavlja, da se podatki za spremljanje izvajanja in rezultatov instrumenta zbirajo uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta namen se prejemnikom finančnih sredstev Unije naložijo sorazmerne zahteve glede poročanja.
3.  Sistem za poročanje o smotrnosti zagotavlja, da so podatki za spremljanje izvajanja in rezultatov instrumenta primerljivi in popolni ter da se zbirajo uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta namen se prejemnikom finančnih sredstev Unije naložijo sorazmerne zahteve glede poročanja. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu posreduje zanesljive informacije o kakovosti uporabljenih podatkov o smotrnosti.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – točka c a (novo)
(ca)   prisotnosti in stanja pet let po nabavi opreme, ki se financira iz proračuna Unije;
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – točka c b (novo)
(cb)   informacij o vzdrževalnih posegih na opremi za carinske kontrole;
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – točka c c (novo)
(cc)   informacij o postopku javnega naročanja;
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – točka c d (novo)
(cd)   utemeljitev stroškov.
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
1.  Ocene se opravijo pravočasno, da prispevajo k postopku odločanja.
1.  Z ocenami ukrepov iz člena 6, financiranih z instrumentom, se ocenijo rezultati, učinek in učinkovitost instrumenta. Ocene se opravijo pravočasno, da se zagotovi njihova učinkovita uporaba v postopku odločanja.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2
2.  Vmesna ocena instrumenta se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju instrumenta, vendar najpozneje v štirih letih od začetka izvajanja instrumenta.
2.  Vmesna ocena instrumenta se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju instrumenta, vendar najpozneje v treh letih od začetka izvajanja instrumenta.
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
Vmesna ocena vključuje ugotovitve, ki so potrebne za odločitev o nadaljevanju programa po letu 2027 in o njegovih ciljih.
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3
3.  Na koncu izvajanja instrumenta, vendar ne pozneje kot v štirih letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno instrumenta.
3.  Na koncu izvajanja instrumenta, vendar ne pozneje kot v treh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno instrumenta.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4
4.  Komisija zaključke teh ocen skupaj s svojimi pripombami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.
4.  Komisija zaključke teh ocen skupaj s svojimi pripombami in pridobljenimi izkušnjami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Komisija v poročilo z naslovom „Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam“ vključi letne delne ocene.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(3) in 12(2) se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(3), 11(2) in 12(2) se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3
3.  Prenos pooblastila iz členov 6(3) in 12(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz členov 6(3), 11(2) in 12(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6(3) in 12(2), začne veljati, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6(3), 11(2) in 12(2), začne veljati, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 15
Člen 15
črtano
Postopek v odboru
1.  Komisiji pomaga Odbor za program Carina iz člena 18 Uredbe (EU) [2018/XXX]23.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
__________________
23 COM(2018)0442.
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1
1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.
1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo, s čimer pokažejo dodano vrednost Unije in pripomorejo k prizadevanjem Komisije, da zbira podatke zaradi večje preglednosti proračuna.
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2
2.  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s instrumentom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji iz člena 3.
2.  Da bi zagotovila preglednost, Komisija javnosti redno zagotavlja informacije v zvezi z instrumentom ter njegovimi ukrepi in rezultati, pri čemer se med drugim sklicuje na programe dela iz člena 11.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Priloga I – stolpec 3 – vrstica 1
zabojniki, tovornjaki, železniški vagoni
zabojniki, tovornjaki, železniški vagoni in vozila
Sprememba 66
Predlog uredbe
Priloga 1 – stolpec 3 – vrstica 3 a (novo)
vozila
Sprememba 67
Predlog uredbe
Priloga I – stolpec 2 – vrstica 5
rentgenski portal, ki zazna povratno sipanje
portal na osnovi rentgenskih žarkov, ki zazna povratno sipanje
Sprememba 68
Predlog uredbe
Priloga 2 – stolpec 2 – vrstica 6 a (novo)
varnostni skener na osnovi milimetrskih valov
Sprememba 69
Predlog uredbe
Priloga 2 – točka 1 a (novo)
1a.  Varnost in zaščita
(a)  stopnja skladnosti z varnostnimi standardi za opremo za carinsko kontrolo na vseh mejnih prehodih, vključno s standardi za kibernetsko varnost;
(b)  stopnja skladnosti z zaščitnimi standardi za opremo za carinsko kontrolo na vseh mejnih prehodih.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Priloga 2 – točka 1 b (novo)
1b.  Zdravje in okolje
(a)  stopnja skladnosti z zdravstvenimi standardi za opremo za carinsko kontrolo na vseh mejnih prehodih;
(b)  stopnja skladnosti z okoljskimi standardi za opremo za carinsko kontrolo na vseh mejnih prehodih.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Priloga 2 a (novo)
Priloga 2a
Programi dela
Sprememba 72
Predlog uredbe
Priloga 2 b (novo)
Priloga 2b
Izjemne okoliščine za presežna finančna sredstva

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0460/2018).

Zadnja posodobitev: 12. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov