Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0241(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0463/2018

Ingivna texter :

A8-0463/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0002

Antagna texter
PDF 109kWORD 41k
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
Ingående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien ***
P8_TA(2019)0002A8-0463/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10302/2018),

–  med beaktande av utkastet till statusavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien (10290/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 77.2 b och d och 79.2 c samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0433/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0463/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Albanien.

Senaste uppdatering: 12 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy