Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0185(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0443/2018

Внесени текстове :

A8-0443/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0003

Приети текстове
PDF 117kWORD 48k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан (присъединяване на Хърватия) ***
P8_TA(2019)0003A8-0443/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване, от името на Съюза и на държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12564/2017 – C8-0033/2018 – 2017/0185(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12564/2017),

—  като взе предвид проекта на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12659/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 91, член 100, параграф 2, членове 207 и 209, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0033/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0443/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Киргизката република.

Последно осъвременяване: 12 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност