Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0185(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0443/2018

Predkladané texty :

A8-0443/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2019 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0003

Prijaté texty
PDF 120kWORD 42k
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kirgizskom (pristúpenie Chorvátska) ***
P8_TA(2019)0003A8-0443/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie a členských štátov, Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (12564/2017 – C8-0033/2018 – 2017/0185(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12564/2017),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (12659/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkami 207 a 209 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0033/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0443/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kirgizskej republiky.

Posledná úprava: 12. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia