Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2222(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0393/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0393/2018

Viták :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Szavazatok :

PV 15/01/2019 - 8.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0011

Elfogadott szövegek
PDF 132kWORD 46k
2019. január 15., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Az Európai Parlament 2019. január 15-i állásfoglalása a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásról (2018/2222(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007/198/Euratom határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2018)0445),

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló, 2017. november 13-i számvevőszéki jelentésre, a Közös Vállalkozás válaszával együtt,

–  tekintettel az ITER projekt reformjához történő uniós hozzájárulásról szóló, 2017. június 14-i bizottsági közleményre (COM(2017)0319),

–  tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0393/2018),

A.  mivel a magfúzió mint potenciálisan kimeríthetetlen, biztonságos, éghajlatkímélő, környezeti szempontból felelősségteljes és gazdaságilag versenyképes energiaforrás a jövőben kulcsszerepet tölthet be az európai és globális energiaágazatban;

B.  mivel a magfúzió már konkrét lehetőségeket kínál az ipar számára, és pozitívan hat a munkahelyteremtésre, a gazdasági növekedésre és az innovációra, kedvező hatást gyakorolva a fúziós és az energetikai területeken túl is;

C.  mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás koordinálja a fúzióval kapcsolatos tudományos és technológiai kutatási és fejlesztési tevékenységeket;

D.  mivel Európa kezdettől fogva vezető szerepet játszott az ITER-projektben, amelyet az ITER-megállapodás nem európai aláíróival (Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína, Dél-Korea és India) szoros együttműködésben fejlesztettek ki, és mivel a Közös Vállalkozáson keresztül nyújtott európai hozzájárulás a projekt építési költségeinek 45%-át teszi ki;

E.  mivel a 2007/198/Euratom tanácsi határozat módosítására irányuló bizottsági javaslat célja, hogy a következő többéves pénzügyi keret teljes időtartama alatt biztosítsa az ITER-projektben való folyamatos európai részvétel finanszírozását annak érdekében, hogy garantálja a magfúzió polgári felhasználásának fejlesztése terén kulcsfontosságú tudományos áttörést célul kitűző projekt folytonosságát, amely végeredményben várhatóan megkönnyíti az olyan biztonságos, életképes energiatermelést, amely egyben megfelel a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek;

1.  üdvözli a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007/198/Euratom határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatot, amely megalapozza a Közös Vállalkozás tevékenységeinek finanszírozását a 2021-től 2027-ig tartó időszakra az Euratom-szerződés keretében;

2.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nem konzultált az Európai Parlamenttel az említett javaslatról, és üdvözli a Bizottságnak az „az Unió helyzete 2018” beszédben kinyilvánított szándékát, amely szerint „mérlegelni fogja a minősített többségi szavazás lehetőségét az Euratom Szerződés esetleges reformjáról”; elvárja, hogy egy ilyen reform szükségszerűen társjogalkotói hatásköröket eredményezzen a Parlament számára;

3.  emlékeztet a kísérleti reaktor építésének késedelmére, mivel eredetileg úgy tervezték, hogy az ITER-t 2020-ig kell megépíteni, ám 2016-ban az ITER Tanácsa új ütemtervet hagyott jóvá az „Első plazma” művelet 2025 decemberéig való megvalósítására, ami az ITER megépítésének legkorábbi, műszakilag lehetséges időpontja;

4.  hangsúlyozza, hogy nem szabad túllépni a Közös Vállalkozásnak a 2021–2027 közötti időszakra nyújtott Euratom-hozzájárulást;

5.  hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy elkerülhesse a projekt várható költségének többszöri, felfelé történő felülvizsgálatát, hogy elkerülje az operatív mérföldkövek várható időpontjainak késedelmeit, valamint hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsa a menetrend megbízhatóságát, az ITER-szervezetnek be kell terveznie egy észszerű rendkívüli tartalékot valamennyi felülvizsgált menetrendbe; ennek kapcsán támogatja a menetrend tekintetében a 24 hónapos, a költségvetés tekintetében a 10–20 %-os céltartalékot a Bizottság javaslatának vonatkozásában;

6.  üdvözli az ITER szervezete által a kockázatkezelés terén alkalmazott új megközelítést, és ösztönzi az ITER tanácsát, az albizottságok számának további csökkentésére, funkcióik ésszerűsítésére és az átfedések megszüntetésére;

7.  felszólítja a Tanácsot, hogy az alábbi módosításokkal hagyja jóvá a Bizottság javaslatát:

   az Euratom hozzájárulását a Közös Vállalkozáshoz állandó és folyó árakon egyaránt tüntesse fel,
   az egyértelműség érdekében a szövegben végig a „Közösség” szó helyett az „Euratom” kifejezést használja,
   egyértelmű rendelkezéseket illesszen be a Közös Vállalkozás irányító testületét segítő bizottságokra, különösen az igazgatási és irányítóbizottságra, a közbeszerzéssel és szerződésekkel foglalkozó bizottságra és a műszaki tanácsadó testületre vonatkozóan összetételük, állandó vagy ideiglenes státuszuk, az ülések száma és tagjaik díjazásának módja tekintetében,
   értékelje és szüntesse meg az igazgatási és irányítóbizottság és a műszaki tanácsadó testület közötti hatásköri átfedéseket a projekttervek és a munkaprogramok tekintetében,
   vezessen be az ITER fogadó államának hozzájárulásaira vonatkozó rendelkezéseket,
   a III. mellékletben („A pénzügyi szabályzat általános elvei”) írja elő, hogy a Közös Vállalkozás pénzügyi szabályzata határozza meg a természetbeni hozzájárulások értékelésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat,
   foglaljon bele az 5. cikkbe és a III. mellékletbe olyan rendelkezéseket, amely lehetővé teszi a közös vállalkozás számára, hogy pénzügyi eszközök formájában finanszírozást kapjon a jövőbeli InvestEU programmal összhangban végrehajtott vegyesfinanszírozási műveletekkel kapcsolatban,
   tisztázza az Egyesült Királyság szerepét és hozzájárulását az Euratom szerződésben való státuszának fényében, különös tekintettel az ITER-ben való esetleges részvételre,
   illesszen be rendelkezéseket az ITER és az Euratom 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó kutatási és képzési programja közötti szinergiákra és együttműködésre vonatkozóan,
   mérlegelje az együttműködést a kis és közepes méretű diszruptív magánszereplőkkel, például az új módszerekkel és technológiákkal kísérletező induló vállalkozásokkal, a kutatási programban és a tudományos és technológiai fúziós kutatás területén kijelölt szervezetek hálózatában;
   pontosítsa a Közös Vállalkozás által készített éves jelentésekre és értékelésekre vonatkozó rendelkezéseket;
   a javaslatba foglaljon bele az ITER projektben jelenleg használt anyagok további felhasználása lehetőségének vizsgálatára irányuló ajánlást.

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.

Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat