Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2222(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0393/2018

Predložena besedila :

A8-0393/2018

Razprave :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Glasovanja :

PV 15/01/2019 - 8.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0011

Sprejeta besedila
PDF 124kWORD 50k
Torek, 15. januar 2019 - Strasbourg
Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2019 o Evropskem skupnem podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije (2018/2222(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije za Sklep Sveta o spremembi Odločbe 2007/198/Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (COM(2018)0445),

–  ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(1),

–  ob upoštevanju poročila Evropskega računskega sodišča z dne 13. novembra 2017 o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. junija 2017 o prispevku EU k prenovljenemu projektu ITER (COM(2017)0319),

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0393/2018),

A.  ker bi lahko imela fuzija v prihodnosti na področju energetike na evropski in svetovni ravni osrednjo vlogo kot potencialno neizčrpen, varen, podnebju prijazen, okoljsko odgovoren in ekonomsko konkurenčen vir energije;

B.  ker fuzija že ponuja dejanske priložnosti za industrijo in pozitivno vpliva na delovna mesta, gospodarsko rast in inovacije, njen pozitivni vpliv pa presega področji fuzije in energetike;

C.  ker Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije usklajuje znanstvene in tehnološke raziskave in razvojne dejavnosti na področju fuzije;

D.  ker ima Evropa že od začetka vodilno vlogo v projektu ITER, ki je bil pripravljen v tesnem sodelovanju z neevropskimi podpisnicami sporazuma ITER (ZDA, Rusijo, Japonsko, Kitajsko, Južno Korejo in Indijo), in ker evropski prispevek, uresničen prek skupnega podjetja, predstavlja 45 % stroškov gradnje projekta;

E.  ker je cilj predloga Komisije za spremembo Odločbe Sveta 2007/198/Euratom zagotoviti sredstva za nadaljnjo evropsko udeležbo v projektu ITER v celotnem obdobju naslednjega večletnega finančnega okvira, da bi se zagotovila nepretrganost projekta, katerega cilj so ključni znanstveni preboji v razvoju fuzije za civilno uporabo, da bi jo lahko pravočasno izkoriščali za proizvajanje varne in stroškovno učinkovite energije, ki bi bila primerna tudi za izpolnjevanje ciljev Pariškega sporazuma;

1.  pozdravlja predlog Komisije za Sklep Sveta o spremembi Odločbe Sveta (2007/198/Euratom) o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu, ki bo podlaga za financiranje dejavnosti skupnega podjetja v obdobju 2021–2027 v okviru Pogodbe Euratom;

2.  obžaluje, da se Svet ni posvetoval z Parlamentom o omenjenem predlogu in pozdravlja namero Komisije iz govora o stanju v Uniji za leto 2018, da bo preučila možnosti za okrepljeno glasovanje s kvalificirano večino in morebitno reformo Pogodbe Euratom; pričakuje, da bi s tako reformo Parlament dobil sozakonodajna pooblastila;

3.  želi opozoriti na zamudo pri gradnji preskusnega reaktorja, saj je bil ITER sprva predviden za leto 2020, a je odbor ITER leta 2016 odobril nov koledar, ki fazo prve plazme predvideva decembra 2025, kar je najkrajši tehnično izvedljiv rok za izgradnjo reaktorja;

4.  poudarja, da ne bi smeli preseči prispevka Euratoma za skupno podjetje za obdobje 2021–2027;

5.  poudarja, da bi morala Organizacija ITER vključiti razumne določbe za nepredvidene dogodke v vse revidirane časovne načrte, da bi preprečili zaporedne popravke navzgor pri napovedanih stroških projektov, da bi preprečili zamude pri predvidenih datumih operativnih mejnikov ter da bi zagotovili kar največjo zanesljivost časovnih načrtov; v zvezi s tem podpira določbe za nepredvidene dogodke do 24 mesecev v smislu časovnega načrta in 10–20 % v smislu proračuna glede na predlog Komisije;

6.  pozdravlja nov pristop k obvladovanju tveganja, ki ga uporablja Organizacija ITER, in spodbuja Svet ITER, da bi se še dodatno zmanjšalo število pododborov, racionaliziralo njihovo delovanje in odpravila prekrivanja;

7.  poziva Svet, naj odobri predlog Komisije, hkrati pa sprejme naslednje spremembe:

   prispevek Euratoma k skupnemu podjetju se navede v stalnih in tekočih cenah,
   v celotnem besedilu se zaradi jasnosti uporabi beseda Euratom namesto besede Skupnost,
   vključijo se jasne določbe o sestavi, stalnem ali začasnem statusu, številu sej in načinih povračila stroškov članom odborov, ki pomagajo upravnemu odboru skupnega podjetja, zlasti odbora za vodenje in upravljanje, odbora za javna naročila in pogodbe ter odbora za tehnično svetovanje,
   ocenijo in odpravijo se prekrivajoče se odgovornosti odbora za vodenje in upravljanje ter odbora za tehnično svetovanje v zvezi z načrti za projekt in delovnimi programi,
   uvedejo se določbe o prispevkih države gostiteljice projekta ITER,
   v prilogo III („Finančna uredba: splošna načela“) se vključi zahteva, da se v finančni uredbi za skupno podjetje določijo pravila in postopki za oceno prispevkov v naravi,
   uvedejo se določbe v členu 5 in Prilogi III, po katerih bo lahko skupno podjetje prejemalo sredstva v obliki finančnih instrumentov v okviru operacij mešanega financiranja, ki se izvajajo v skladu s prihodnjim programom InvestEU,
   pojasni se vloga in prispevek Združenega kraljestva glede na njegov status v Euratomu, predvsem v zvezi s potencialno udeležbo pri projektu ITER,
   vključijo se določbe o sinergijah in sodelovanju med projektom ITER ter programom Euratoma za raziskave in usposabljanje za obdobje 2021–2025,
   obravnava se sodelovanje z zasebnimi malimi in srednjimi akterji s področja prelomne tehnologije, kot so zagonska podjetja, ki preskušajo nove pristope in tehnologije, v okviru programa raziskovalnih dejavnosti in pri mreži, ki jo sestavljajo organizacije s področja znanstvenih in tehnoloških raziskav na področju fuzije,
   pojasnijo se določbe glede letnih poročil in ocen, ki jih pripravi skupno podjetje,
   v predlog se vključi priporočilo, da se preuči morebitna nadaljnja uporaba materialov, ki se trenutno uporabljajo v projektu ITER;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 90, 30.3.2007, str. 58.

Zadnja posodobitev: 13. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov