Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2938(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0052/2019

Předložené texty :

B8-0052/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 12.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0015

Přijaté texty
PDF 125kWORD 43k
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016
P8_TA(2019)0015B8-0052/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 (2018/2938(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být úřadu uděleno za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018(3), kterým se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2016, a na odpovědi výkonného ředitele Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 24. října 2018(4), v němž odmítá udělit výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(6), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 jednacího řádu a čl. 5 odst. 2 písm. a) přílohy IV jednacího řádu,

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0140.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0406.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí