Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2938(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0052/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0052/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 12.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0015

Pieņemtie teksti
PDF 128kWORD 48k
Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris - Strasbūra
Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšana
P8_TA(2019)0015B8-0052/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. janvāra lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2938(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  ņemot vērā 2018. gada 18. aprīļa lēmumu(3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektora atbildi,

–  ņemot vērā 2018. gada 24. oktobra lēmumu(4), ar kuru Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram nesniedz apstiprinājumu par Biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildi,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(6), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikuma 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta otro daļu,

1.  apstiprina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 79. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 79. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0140.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0406.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(6) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika