Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0256(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0471/2018

Внесени текстове :

A8-0471/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0017

Приети текстове
PDF 119kWORD 49k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение ***
P8_TA(2019)0017A8-0471/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10593/2018),

—  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10597/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка i) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0463/2018),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 16 януари 2019 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (А8-0471/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Мароко.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0016.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност