Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0256(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0471/2018

Ingediende teksten :

A8-0471/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0017

Aangenomen teksten
PDF 114kWORD 45k
Woensdag 16 januari 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst ***
P8_TA(2019)0017A8-0471/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2019 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10593/2018),

–  gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (10597/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), i), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0463/2018),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 16 januari 2019(1) over het voorstel voor een besluit,

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8‑0471/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Marokko.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0016.

Laatst bijgewerkt op: 13 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid