Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0256(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0471/2018

Predkladané texty :

A8-0471/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0017

Prijaté texty
PDF 122kWORD 43k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode***
P8_TA(2019)0017A8-0471/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10593/2018),

–  so zreteľom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene Protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (10597/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom i) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0463/2018),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie zo 16. januára 2019(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0471/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Maroka.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2019)0016.

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia