Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0256(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0471/2018

Ingivna texter :

A8-0471/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0017

Antagna texter
PDF 114kWORD 42k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet ***
P8_TA(2019)0017A8-0471/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10593/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (10597/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a i i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0463/2018),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 16 januari 2019(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel samt yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och fiskeriutskottet (A8-0471/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Marocko.

(1) Antagna texter, P8_TA(2019)0016.

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy