Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0281(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0472/2018

Внесени текстове :

A8-0472/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0018

Приети текстове
PDF 116kWORD 48k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо***
P8_TA(2019)0018A8-0472/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10882/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (10883/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0496/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0472/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Китайската народна република.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност