Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0281(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0472/2018

Ingivna texter :

A8-0472/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0018

Antagna texter
PDF 114kWORD 42k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg
Avtal EU-Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä ***
P8_TA(2019)0018A8-0472/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2019 utkast till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492: Europeiska unionen - åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä (10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10882/2018),

–  med beaktande av förslaget till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina vad gäller DS492 Europeiska unionen – Åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä (10883/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 första stycket samt 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0496/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0472/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Folkrepubliken Kina.

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy