Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2106(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0459/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0459/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0025

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 173kWORD 64k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική
P8_TA(2019)0025A8-0459/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (2018/2106(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το μέρος IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου(2), και της συνοδευτικής προσωρινής έκθεσης(3),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2015, της 18ης Φεβρουαρίου 2016 και της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους IV της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής (COM(2015)0131, COM(2016)0073 και COM(2017)0160 αντίστοιχα),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 31ης Μαΐου 2018, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα(4) και τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 2ας Οκτωβρίου 2018, εξ ονόματος της ΕΕ, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής σχετικά με διαχείριση της παγκοσμιοποίησης και σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην ΕΕ και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, που εγκρίθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 στη Βιέννη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών – 1 Ιανουαρίου 2016 - 31η Δεκεμβρίου 2016» (SWD(2017)0364),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής(6) και το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 14ης Ιουνίου 2018, για την τέταρτη συνεδρίαση της επιτροπής σύνδεσης·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 13ης Ιουνίου 2018, προς το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της τέταρτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εμπορίου και Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Κεντρικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική παρουσίαση της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατά την κοινή συνεδρίαση των συμβουλευτικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και της Κεντρικής Αμερικής, της 16ης Ιουνίου 2016(9),

–  έχοντας υπόψη τις δημόσιες ακροάσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) στις 20 Ιουνίου 2018, στις 15 Μαρτίου 2016 και στις 27 Μαρτίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(10),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για το εμπόριο και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που διεξήχθη στο Μπουένος Άιρες τον Δεκέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0459/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης (εφεξής «η συμφωνία») μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής ήταν η πρώτη διαπεριφερειακή συμφωνία σύνδεσης που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι βασίζεται σε τρεις συμπληρωματικούς πυλώνες, δηλαδή στον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και το εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εμπορικός πυλώνας της συμφωνίας (μέρος IV) ήταν αρκετά ευρύς και φιλόδοξος κατά τη διαπραγμάτευσή του, αλλά εκ των υστέρων δείχνει ότι παρουσιάζει έλλειψη σε επικαιροποιημένες διατάξεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με το φύλο και το εμπόριο, το ψηφιακό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις δημόσιες συμβάσεις, τις επενδύσεις, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εμπορικός πυλώνας της συμφωνίας εφαρμόζεται προσωρινά επί πέντε έτη: από την 1η Αυγούστου 2013 με την Ονδούρα, τη Νικαράγουα και τον Παναμά, από την 1η Οκτωβρίου 2013 με την Κόστα Ρίκα και το Ελ Σαλβαδόρ, και από την 1η Δεκεμβρίου 2013 με τη Γουατεμάλα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυλώνες του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή καθώς δεν έχουν κυρώσει όλα τα κράτη μέλη τη συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη εφαρμογή των δύο αυτών πυλώνων δημιουργεί μια ανισορροπία μεταξύ των εμπορικών και των πολιτικών θεμάτων, και ιδίως των βασικών αξιών της ΕΕ, όπως η προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κεντρική Αμερική είναι μια σχετικά μικρή αγορά με 43 εκατομμύρια κατοίκους περίπου και αντιπροσωπεύει το 0,25 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 15 έτη οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής είναι πιο ανοικτές στο εμπόριο από ό,τι άλλες χώρες με το ίδιο επίπεδο εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι εισαγωγές εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή εμπορίου με άλλες χώρες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον σημαντική αγορά για την Κεντρική Αμερική είναι η ίδια η περιφέρεια αυτή, και η κοινή αγορά της Κεντρικής Αμερικής αντιπροσωπεύει τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο για τις περισσότερες χώρες στην περιφέρεια, με ποσοστό 26 % επί των συνολικών εξαγωγών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να παρακολουθείται, να αξιολογείται και να προσαρμόζεται η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας με την Κεντρική Αμερική αποτελεί έγκαιρη και χρήσιμη συμβολή στον προβληματισμό σχετικά με τον πιθανό εκσυγχρονισμό της·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πλέον επαρκής εμπειρία, δεδομένα και στατιστικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της εφαρμογής του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2012 παράλληλα με τη συγκατάθεσή του για τη σύναψη της συμφωνίας όρισε τους στόχους για τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας και περιλάμβανε προτάσεις για τη συνέχεια που έπρεπε να δοθεί κατά την εφαρμογή της(11), οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εν εξελίξει ανάλυση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση 2/15 του Δικαστηρίου της ΕΕ, της 16ης Μαΐου 2017(12), επιβεβαίωσε ότι η κοινή εμπορική πολιτική είναι μία πολιτική βασισμένη σε αξίες και ότι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής εμπορικής πολιτικής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες της Κεντρικής Αμερικής είναι ανησυχητική·

Βασικά συμπεράσματα και συστάσεις

1.  θεωρεί ότι η συμφωνία προσπαθεί να επιτύχει έναν από τους βασικούς αρχικούς στόχους της, καθώς σκοπεύει να ενισχύσει τη διαδικασία της περιφερειακής ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Αμερικής με την υποστήριξη των ενδοπεριφερειακών θεσμών, της συνεργασίας και των διαλόγων, με τη συμβολή στην επίτευξη του άρθρου 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της παγκόσμιας ατζέντας του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, στο πλαίσιο της αρχής πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη όπως αναφέρεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕ), στη συμπληρωματικότητα των παραγωγικών τομέων τους, με τη διευκόλυνση των δίκαιων διασυνοριακών ανταλλαγών και με την προώθηση της περιφερειακής βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία συμβάλλει στην εδραίωση της ευρύτερης στρατηγικής διάστασης της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ)· θεωρεί απαραίτητο να διασφαλιστεί η πλήρης έναρξη ισχύος της συμφωνίας, της οποίας η εσωτερική κύρωση από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ εκκρεμεί(13), καθώς και η αποτελεσματική και επαρκής εφαρμογή όλων των διατάξεων του εμπορικού πυλώνα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη·

2.  υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο περιφερειών για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, ως βασικού πυλώνα για την επίτευξη των ΣΒΑ και τη διασφάλιση μιας οικονομικής διακυβέρνησης βασισμένης σε κανόνες που εξασφαλίζει ένα πιο δίκαιο, συμμετοχικό και βιώσιμο εμπόριο· υπενθυμίζει, ιδίως, την υποστήριξή του στον ΠΟΕ, τονίζοντας τον ρόλο που αυτός διαδραματίζει στη δημιουργία οικονομικής σταθερότητας και την υποστήριξη της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης, και καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν τον διάλογο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας για να προσδιορίσουν και να αναπτύξουν κοινές στρατηγικές για τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ·

3.  υπογραμμίζει ότι η Κεντρική Αμερική είναι μία από τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές και, ως εκ τούτου, ζητεί μια πιο προσεκτική έρευνα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της αλλαγής της χρήσης γης λόγω της ελευθέρωσης των επενδύσεων και της πρόσβασης στην ιδιοκτησία, και της επέκτασης των μονοκαλλιεργειών, σχετικά με την προστασία και την πρόσβαση σε υδάτινους πόρους και γλυκό νερό και την ανάγκη διατήρησης ή/και ανάπτυξης των αντίστοιχων δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφελείας, καθώς και σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη μη ρυπογόνων δημόσιων συστημάτων μεταφορών και ενέργειας·

4.  επισημαίνει ότι η συμφωνία βασίζεται σε μια δίκαιη και προβλέψιμη σχέση που διέπεται από κανόνες και προωθεί ένα πιο ασφαλές οικονομικό περιβάλλον μεταξύ των εμπορικών εταίρων, θεμελιωμένο στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, διατηρώντας παράλληλα το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση, και υπογραμμίζει την ανάγκη να θεσπιστούν αποτελεσματικά μέτρα κατά της διαφθοράς· θεωρεί ότι αυτή η προβλεψιμότητα προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, την ανταλλαγή αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων, την ελκυστικότητα των επενδύσεων, την ποιότητα της απασχόλησης, και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και του βιοτικού επιπέδου, ακόμη και αν οι ροές δεν εξελίσσονται πάντοτε με γραμμικό τρόπο·

5.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει επικαιροποιημένες και ολοκληρωμένες ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, όπως απαιτείται στους σχετικούς εκτελεστικούς κανονισμούς· είναι της άποψης ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ δεν είναι επαρκείς (SWD(2017)0364)· σημειώνει ότι τα στοιχεία για τις εισαγωγές από την Κεντρική Αμερική είναι εξαιρετικά μεταβλητά, καθώς οι εξαγωγές επικεντρώνονται στα εμπορεύματα, οι τιμές των οποίων βασίζονται στην παγκόσμια αγορά ή σε μέρη προϊόντων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· ενθαρρύνει θερμά τα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμένου να αξιολογηθεί επαρκώς η εφαρμογή της συμφωνίας, να λάβουν κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της συλλογής και της παροχής τακτικών, επικαιροποιημένων, συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων για τους σχετικούς τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, τις επενδύσεις και την κλιματική αλλαγή, καθώς και όσον αφορά τον βαθμό ενοποίησης των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, και να διενεργήσουν αξιολογήσεις βάσει δεδομένων ανά φύλο· ενθαρρύνει επιπλέον τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να παρακολουθούν την εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να επικαιροποιήσει και να δημιουργήσει μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών της με πιο συνεκτικό τρόπο·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι εμπορικές ροές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών έχουν γενικά αποδειχθεί ανθεκτικές παρά το δυσμενές διεθνές οικονομικό πλαίσιο· λαμβάνει υπό σημείωση ότι: οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 22 %, ενώ οι εισαγωγές από πέντε χώρες της Κεντρικής Αμερικής αυξήθηκαν κατά 18,3 %, ότι ο κύριος προορισμός των εξαγωγών της ΕΕ προς την Κεντρική Αμερική είναι η Κόστα Ρίκα, ακολουθούμενη από τον Παναμά και τη Γουατεμάλα, και ότι ο κύριος εξαγωγέας αγαθών στην ΕΕ είναι η Κόστα Ρίκα, ακολουθούμενη από την Ονδούρα και τη Γουατεμάλα· σημειώνει με ανησυχία τη σημαντική πτώση, το 2015, της τάξης του 40,4 % στις εξαγωγές από την Κόστα Ρίκα προς την ΕΕ λόγω της μετεγκατάστασης ενός μεγάλου παραγωγού εξοπλισμού ΤΠ στη Νοτιοανατολική Ασία που οδήγησε στη σημαντική πτώση στις εισαγωγές από την Κεντρική Αμερική της τάξης του 16,8 %·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ούτε η Κεντρική Αμερική ούτε η ΕΕ κάνουν πλήρη χρήση των χορηγούμενων δασμολογικών ποσοστώσεων και, ως εκ τούτου, ζητεί να προσδιοριστούν δυνητικοί τομείς, στους οποίους θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω ανταλλαγές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά χρησιμοποίησης προτιμήσεων είναι διαθέσιμα μόνο στην Κόστα Ρίκα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μόνο το 16,6 % των επιλέξιμων εξαγωγών της ΕΕ στην Κόστα Ρίκα επωφελήθηκε από τη ΣΕΣ, ενώ το ποσοστό ήταν 92 % για τις εξαγωγές της Κόστα Ρίκα στην ΕΕ(14)· υπενθυμίζει τη βασική σημασία αύξησης της συμμετοχικότητας του εμπορίου και της διευκόλυνσης μιας κατάλληλης ενσωμάτωσης των ΜΜΕ, και ειδικότερα των μικροκαλλιεργητών, σε αλυσίδες αξίας· ζητεί από την Επιτροπή, σε αυτό το πλαίσιο, να λάβει ενεργά μέτρα για να αυξηθούν οι γνώσεις και να διευκολυνθεί η χρήση των ευκαιριών που δημιουργεί η συμφωνία μεταξύ των ευρωπαίων παραγωγών, και ιδίως των ΜΜΕ, με στόχο την αύξηση των ποσοστών χρησιμοποίησης προτιμήσεων και της χρήσης των υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων·

8.  επισημαίνει ότι τα κύρια προϊόντα που εξάγονται από την Κεντρική Αμερική στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι σημαντικά συγκεντρωμένα στον πρωτογενή τομέα και σε προϊόντα σχετικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως υφάσματα, καφές, ζάχαρη, ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή γαρίδες, ενώ τα κύρια προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ στην Κεντρική Αμερική είναι μηχανήματα και συσκευές, προϊόντα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και εξοπλισμός μεταφορών· σημειώνει, ωστόσο, ότι η συμφωνία αρχίζει να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των εξαγωγών από την Κεντρική Αμερική με περισσότερη προστιθέμενη αξία, όπως βελόνες, προσθετικές συσκευές και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών προϊόντων δίκαιου εμπορίου και βιολογικών πιστοποιημένων προϊόντων·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ούτε η τρίτη ετήσια έκθεση ούτε η έκθεση για την εφαρμογή των ΣΕΣ της ΕΕ που καλύπτουν το 2016 περιλαμβάνουν σχετικά στοιχεία για την αξιολόγηση των επενδυτικών ροών· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει παρόμοια δεδομένα σε μελλοντικές εκθέσεις·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το σύνολο των συναλλαγών της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών με την Κεντρική Αμερική μειώθηκε οριακά και φαίνεται να συγκεντρώνεται στον Παναμά και την Κόστα Ρίκα, και καλεί την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω ειδική ανά χώρα ανάλυση για κάθε τομέα·

11.  αναγνωρίζει ότι σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, τους κανόνες καταγωγής και τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο (ΤΒΕ), και καλεί τα μέρη να ενισχύσουν την έγκαιρη προειδοποίηση, τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εσωτερική νομοθεσία και τις διαδικασίες· σημειώνει ότι η Κεντρική Αμερική ανησυχεί για το νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ που θα μπορούσε να παρεμποδίσει τις εξαγωγές φοινικέλαιου· επαναλαμβάνει την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης και περισσότερων εκ των προτέρων ανταλλαγών, ώστε να μπορέσουν τα μέρη να προβλέπουν και να προσαρμόζονται στα μεταβαλλόμενα πρότυπα και να συμμορφώνονται με τις εσωτερικές νομικές απαιτήσεις·

12.  τονίζει ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, π.χ. όσον αφορά το πρόβλημα των φόρων της Κόστα Ρίκα που εισάγουν διακρίσεις για τις εισαγωγές οινοπνευματωδών ποτών· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, για παράδειγμα στην Κόστα Ρίκα (Manchego), τη Γουατεμάλα (Parmigio) ή την Ονδούρα (κατάλογος γενοσήμων φαρμάκων), και συνιστά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά τη συμμόρφωση·

13.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ειδικού κεφαλαίου για τις ΜΜΕ στην υφιστάμενη συμφωνία και ενθαρρύνει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), τα κράτη μέλη και την Κεντρική Αμερική να συμπεριλάβουν ένα τέτοιο κεφάλαιο σε μια μελλοντική αναθεώρηση της συμφωνίας· ζητεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να θέσουν στη διάθεση των ΜΜΕ όλη τη νομική και διοικητική υποστήριξη και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στο εμπόριο και τις επενδύσεις στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, την ενθάρρυνση περισσότερων ανταλλαγών και την ενίσχυση της συμμετοχής τους, ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη της συμφωνίας, μεταξύ άλλων μέσω ενεργών μέτρων για την προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και τη δημιουργία σημείων επαφής και ενός ειδικού ιστοτόπου για τις ΜΜΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αναληφθεί δράση για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών, ειδικότερα των ΜΜΕ, σχετικά με τη συμφωνία και τη διαθέσιμη υποστήριξη σε αμφότερες τις περιοχές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για προώθηση της συνεργασίας με τους κατάλληλους τεχνικούς και χρηματοδοτικούς πόρους σε στρατηγικούς τομείς για αμφότερες τις περιοχές·

14.  δίνει έμφαση στο γεγονός ότι το δίκαιο και διαφανές άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων στην Κεντρική Αμερική είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· εκφράζει την ανησυχία ότι οι αγορές δημοσίων συμβάσεων στην Κεντρική Αμερική θα μπορούσαν να ανοίξουν περισσότερο σε κεντρικό και περιφερειακό κυβερνητικό επίπεδο·

15.  θεωρεί ότι τα ενδοπεριφερειακά μη δασμολογικά μέτρα αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τις επενδύσεις στην Κεντρική Αμερική· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής διευκολύνουν βελτιωμένες επενδυτικές συνθήκες και βελτιωμένο τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τους ευρωπαίους επενδυτές που βελτιώνει την απασχόληση και τις υποδομές και αντιμετωπίζει τις σημαντικές αναπτυξιακές ανάγκες της περιφέρειας·

16.  επιμένει στην αποτελεσματική εφαρμογή των συγκεκριμένων δεσμεύσεων που σχετίζονται με τις διατάξεις για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας και είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί· σημειώνει ότι το 2019 η Επιτροπή θα προβεί σε εκ των υστέρων αξιολόγηση της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου της για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και ότι θα πρέπει και στο μέλλον να διενεργεί την εν λόγω αξιολόγηση· υπενθυμίζει ότι το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη προβλέπει τη δημιουργία εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων ή επιτροπών για ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη· χαιρετίζει, ιδίως, το γεγονός ότι έχουν πλέον θεσπιστεί συμβουλευτικοί μηχανισμοί της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής· σημειώνει ότι έχουν εκφραστεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ανεξαρτησία αυτών των συμβουλευτικών ομάδων και την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής Αμερικής· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις της επιτροπής και των υποεπιτροπών σύνδεσης και του φόρουμ διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών δεν πραγματοποιήθηκαν το 2017, και επιμένει ότι οι συνεδριάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας να θεσπίσουν ταχέως τους μηχανισμούς και τα αναγκαία οικονομικά μέσα για την ενίσχυση των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων, εξασφαλίζοντας ανεξάρτητες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με ισόρροπη εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να συμμετέχουν καταλλήλως· καλεί επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας να θεσπίσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς διαλόγου με τις συμβουλευτικές ομάδες και με τα μέλη των διάφορων υποεπιτροπών, και να τις συμπεριλάβουν στις διαδικασίες εκ των υστέρων αξιολόγησης που έχουν προβλεφθεί για το 2019· χαιρετίζει τις συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά την 3η κοινή συνεδρίαση των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής στις 16 Ιουνίου 2016 και καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να τις εφαρμόσουν· υπενθυμίζει ότι το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικές διατάξεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και των προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συμφωνία έχει ανοίξει τον δρόμο για έναν τακτικό διάλογο σχετικά με την εφαρμογή των κοινών δεσμεύσεων· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο ενθάρρυνε την Επιτροπή να ενισχύσει τους μηχανισμών παρακολούθησης, εφαρμογής και επιβολής των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· επιδοκιμάζει, συνεπώς, το σχέδιο 15 σημείων της Επιτροπής που έχει σκοπό να καταστήσει πιο αποτελεσματικά τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσει τον διάλογό της με τους διάφορους φορείς που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου όσον αφορά έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής για τις εργασιακές δεσμεύσεις και τις δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες·

17.  καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να επανεξετάσουν τη συμφωνία για τη δημιουργία ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών, που θα εξετάζει, μεταξύ διάφορων άλλων μεθόδων επιβολής, τις κυρώσεις ως έσχατο αποτρεπτικό μέτρο στην περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων, και θα δίνει στους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών τη δυνατότητα να συμμετέχουν κατάλληλα·

18.  προτρέπει την ΕΕ και όλες τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής να κυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ιδίως τη Σύμβαση-πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και τη Συμφωνία του Παρισιού· τονίζει την ανάγκη η ΕΕ και η Κεντρική Αμερική να εντείνουν τη συνεργασία σε αυτό το πλαίσιο·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση τις διάφορες εκθέσεις ανά χώρα που έχει εκπονήσει η ΔΟΕ, καθώς και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται· καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη της Κεντρικής Αμερικής να εξαλείψουν τη βία κατά των συνδικαλιστών και των ιθαγενών πληθυσμών, να λάβουν νομοθετικά μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τη συλλογική διαπραγμάτευση, την απαγόρευση των διακρίσεων και την παιδική εργασία· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των επιθεωρήσεων εργασίας και της προώθησης του κοινωνικού διαλόγου·

20.  ζητεί από την Επιτροπή εγγυήσεις ότι τα αγαθά ή μέρη των αγαθών που παράγονται σε ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών δεν θα εμπίπτουν στους προτιμησιακούς δασμούς της συμφωνίας, καθώς οι ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης των προτύπων του διεθνούς εργατικού δικαίου και των εθνικών περιβαλλοντικών νομοθεσιών· ζητεί από την Επιτροπή συγκεκριμένες πληροφορίες για τα τελωνεία ή άλλες διατάξεις που εφαρμόζονται για το διαχωρισμό των προϊόντων που προέρχονται από ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν σε κατάργηση δασμών·

21.  υπενθυμίζει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση των κατώτατων ορίων που καθορίζονται στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες, τα οποία προσαρτώνται στη συμφωνία και ισχύουν έως το 2020, και ότι, μόλις λήξει η ισχύς του οργανισμού, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν στατιστικές, μεταξύ άλλων για το δίκαιο εμπόριο και τα βιολογικά προϊόντα· σημειώνει ότι, τον Σεπτέμβριο του 2018, η Νικαράγουα και η Γουατεμάλα υπερέβησαν τα όρια τους (349 % και 102 % αντίστοιχα) και εκφράζει την ανησυχία ότι αυτό έχει συνέπειες για τους ευρωπαίους παραγωγούς μπανάνας· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προβεί σε αξιολόγηση της κατάστασης των ευρωπαίων παραγωγών μπανάνας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και ότι σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης της αγοράς ή της κατάστασης των παραγωγών μπανάνας της ΕΕ ενδέχεται να προβλεφθεί παράταση ισχύος του μηχανισμού· υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθεροποίησης και της ρήτρας διασφάλισης που εισάγεται στη συμφωνία, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει πιο ενδελεχή και τακτική πληροφόρηση για αυτές τις εξελίξεις της αγοράς τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στους ενδιαφερόμενους βιομηχανικούς τομείς·

22.  τονίζει ότι οι πρόσφατες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις με δείγματα βίας, ατιμωρησίας, διαφθοράς και ευπαθών δικαστικών συστημάτων και ελλιπούς κράτους δικαίου σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής Αμερικής μπορεί επίσης να έχουν οικονομικές επιπτώσεις που να επηρεάσουν αρνητικά το σύνολο της περιοχής και να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίησή της· είναι ιδιαίτερα θορυβημένο και καταδικάζει έντονα την τρέχουσα κατάσταση στη Νικαράγουα· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση στη Νικαράγουα και, εφόσον είναι αναγκαίο, να αξιολογήσουν τα πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπό το πρίσμα της συμφωνίας σύνδεσης· υπενθυμίζει ότι η ρήτρα για τη δημοκρατία αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των συμφωνιών της Ένωσης με τρίτες χώρες·

23.  υπενθυμίζει την υποχρέωση της ΕΕ, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, καθώς και τη δέσμευση της ΕΕ και άλλων χωρών που έχουν υπογράψει τη Δήλωση του Μπουένος Άιρες για θέματα φύλου και εμπορίου, να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων στην εμπορική πολιτική· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να ενισχύσουν τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της συμφωνίας και να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την εισαγωγή, σε μελλοντική επανεξέταση, ενός ειδικού κεφαλαίου για την ισότητα των φύλων·

24.  καλεί την Αυστρία, το Βέλγιο και την Ελλάδα να κυρώσουν τη συμφωνία και επαναλαμβάνει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής των υπόλοιπων τμημάτων της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας όσον αφορά την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη (άρθρο 52 και άλλα)·

25.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα μέρη επιτέλους ξεκινούν τις διοικητικές και θεσμικές διαδικασίες για την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου για την ενσωμάτωση της Κροατίας στη συμφωνία·

o
o   o

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη, τις κυβερνήσεις των χωρών της Κεντρικής Αμερικής και τη Συνέλευση EuroLat.

(1) ΕΕ L 346 της 15.12.2012, σ. 3..
(2) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 181.
(3) Προσωρινή έκθεση, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0238.
(5) ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 27.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0230.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0439.
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf
(9) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-document_advisory-groups_16-june-2016_final.pdf
(10) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 132.
(11) Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου.
(12) ECLI:EU:C:2017:376.
(13) Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, η συμφωνία δεν είχε κυρωθεί από την Αυστρία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. http://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012001
(14) Έκθεση από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Τρίτη ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του μέρους IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου» (COM(2017)0160).

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου