Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0226(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0406/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0406/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 21.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0028

Elfogadott szövegek
PDF 185kWORD 54k
2019. január 16., Szerda - Strasbourg
Euratom kutatási és képzési program (2021–2025) *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Az Európai Parlament 2019. január 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjának (2021–2025) létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0437),

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 7. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0380/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0406/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az Európai Parlamenttel a program végrehajtásának és értékelésének valamennyi lényeges szakaszában konzultációt kell folytatni. A Tanács kikérte az Európai Parlament véleményét az Európai Atomenergia-közösség 2021-2025 közötti időszakra szóló kutatási és képzési programjáról. Mivel azonban az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés értelmében a rendes jogalkotási eljárás nem alkalmazható, az Európai Parlament nem minősül a Tanáccsal egyenrangúnak a nukleáris energiával kapcsolatos jogszabályok elfogadása tekintetében. Az Európai Parlament költségvetési kérdésekben betöltött társjogalkotói szerepére való tekintettel és az Unió kutatási és innovációs keretprogramjának következetes kialakításának és végrehajtásának biztosítása érdekében az Euratom kutatási és képzési programot a rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A nukleáris kutatás a nukleáris biztonság, védelem és sugárvédelem szintjének növelése révén hozzájárulhat a társadalmi és gazdasági jóléthez és a környezeti fenntarthatósághoz. A sugárvédelmi kutatások előrelépéseket hoztak az orvosi technológiák terén, amelyek sok polgárnak nyújtanak előnyöket, és amely kutatások más területeken – például az iparban, mezőgazdaságban, környezetvédelemben és a biztonság terén – is előrelépéseket hozhatnak. Ugyanilyen fontos a nukleáris kutatás potenciális hozzájárulása az energiarendszer hosszú távú széntelenítésének biztonságos, hatékony és zavartalan megvalósításához.
(2)  A nukleáris kutatás a nukleáris biztonság, védelem és sugárvédelem szintjének növelése révén hozzájárulhat a társadalmi és gazdasági jóléthez. A nukleáris kutatás jelentős mértékben hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz és az éghajlatváltozás elleni harchoz azáltal, hogy csökkenti az Unió energiaimport-függőségét, miközben a sugárvédelmi kutatások előrelépéseket hoztak az orvosi technológiák terén, amelyek sok polgárnak nyújtanak előnyöket, és amely kutatások más területeken – például az iparban, mezőgazdaságban, környezetvédelemben és a biztonság terén – is előrelépéseket hozhatnak. Ugyanilyen fontos a nukleáris kutatás hozzájárulása az energiarendszer hosszú távú széntelenítésének biztonságos, hatékony és zavartalan megvalósításához.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Az Euratom kutatási és képzési program (2014–2018) időközi értékeléséről szóló bizottsági jelentés (COM(2017) 697 final) meghatároz bizonyos vezérelveket a program számára. Ide tartoznak: a nukleáris kutatás további támogatása a nukleáris biztonság, a biztosítéki intézkedések, a védelem, a hulladékkezelés, a sugárvédelem és a fúzió fejlesztése terén; az európai közös programok szervezésének és irányításának javítása – a kedvezményezettekkel együtt – az atomenergia területén; az Euratom oktatási és képzési tevékenységeinek folytatása és megerősítése a nukleáris biztonság, a védelem és a sugárvédelem valamennyi szempontját alátámasztó kompetenciák fejlesztése érdekében; az Euratom-program és az uniós keretprogram egyéb tematikus területei közötti szinergiák további kiaknázása; valamint az Euratom-program közvetlen és közvetett cselekvései közötti szinergiák további kiaknázása.
(4)  Az Euratom kutatási és képzési program (2014–2018) időközi értékeléséről szóló bizottsági jelentés (COM(2017)0697) meghatároz bizonyos vezérelveket a program számára. Ide tartoznak: a nukleáris kutatás további támogatása a nukleáris biztonság, a teljesítmény, a biztosítéki intézkedések, a védelem, a radioaktív hulladék kezelése, a sugárvédelem és a fúzió fejlesztése terén; az európai közös programok szervezésének és irányításának javítása – a kedvezményezettekkel együtt – az atomenergia területén; az Euratom oktatási és képzési tevékenységeinek folytatása és megerősítése a nukleáris biztonság, a védelem és a sugárvédelem valamennyi szempontját alátámasztó kompetenciák fejlesztése érdekében, hogy biztosíthatók legyenek különösen a mérnökök új nemzedékének magas szintű képességei; az Euratom-program és az uniós keretprogram egyéb tematikus területei közötti szinergiák további kiaknázása; valamint az Euratom-program közvetlen és közvetett cselekvései közötti szinergiák további kiaknázása, hozzájárulva az Euratom program egésze teljes összhangjának és eredményességének biztosításához.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Az Euratom hulladékgazdálkodási projektjei hozzájárulnak az Unió radioaktív hulladékgazdálkodási kérdéseinek jobb megértéséhez, mint amilyen például a jövőbeli végleges geológiai elhelyezésre szolgáló létesítmények biztonsága, a radioaktív hulladékok kondicionálása és a kiégett fűtőelemek hulladéklerakóban való hosszú távú viselkedése.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A program koncepciója és kialakítása a támogatott tevékenységek kritikus tömege létrehozásának szükségességére válaszol. Ez az atommaghasadás energetikai és egyéb célokra történő biztonságos felhasználására, a szükséges szakértelem fenntartására és fejlesztésére, a fúziós energia előmozdítására és az Unió nukleáris biztonságra, biztosítéki intézkedésekre és biztonságra vonatkozó politikájának támogatására összpontosító, korlátozott számú egyedi célkitűzés megállapításával érhető el.
(5)  A program koncepciója és kialakítása a támogatott tevékenységek kritikus tömege létrehozásának szükségességére válaszol. Ez az atommaghasadás energetikai és egyéb célokra történő biztonságos felhasználására, a szükséges szakértelem fenntartására és fejlesztésére, a fúziós energia előmozdítására és az Unió nukleáris biztonságra, biztosítéki intézkedésekre és biztonságra, beleértve az élettartamuk végét elérő létesítmények biztonságos, hatékony és költséghatékony leszerelésének – ezen elmaradott rendelkezésekkel és beruházásokkal jellemzett terület – fejlesztésére vonatkozó politikájának támogatására összpontosító, korlátozott számú egyedi célkitűzés megállapításával érhető el.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   A program az Unió arra irányuló erőfeszítéseinek jelentős eleme, hogy az energetikai technológiák területén megőrizze és növelje tudományos és ipari vezető szerepét. A meglévő maghasadásos erőművek biztonságos működésének támogatása és a villamosenergia-rendszer dekarbonizációjának elősegítése érdekében a maghasadással kapcsolatos kutatásnak továbbra is az Euratom-program szerves részét kell képeznie.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)  A nukleáris energia és az ionizáló sugárzás nem energetikai alkalmazásainak biztonságos és megbízható felhasználását – beleértve a nukleáris biztonságot és a leszerelést – a határokon átnyúló strukturális ellenőrzések és a reaktorrendszerek biztonságával és a jelenleg használatban lévő üzemanyagciklusokkal kapcsolatos tudás és legjobb gyakorlatok megosztása révén kell támogatni, különösen abban az esetben, ha a nukleáris létesítmények egy vagy több tagállam közötti határ közelében találhatók.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)
(5c)   A súlyos nukleáris balesetek veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre. Ezért a programban a lehető legnagyobb figyelmet kell fordítani a nukleáris biztonságra és – adott esetben – a Közös Kutatóközpont által vizsgált biztonsági szempontokra.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A nukleáris kutatás támogatása révén a programnak hozzá kell járulnia az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel20 létrehozott Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram (a továbbiakban: Horizont Európa) célkitűzéseinek eléréséhez, és elő kell segítenie az Európa 2030 stratégia végrehajtását, valamint az Európai Kutatási Térség erősítését.
(7)  A nukleáris kutatás támogatása révén a programnak hozzá kell járulnia az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel20 létrehozott Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram (a továbbiakban: Horizont Európa) célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a kiválóságok és a nyílt tudomány előmozdításához, és elő kell segítenie az Európa 2030 stratégia végrehajtását, valamint az Európai Kutatási Térség erősítését.
__________________
__________________
20 Az Európai Parlament és a Tanács […] rendelete ([…]) a kilencedik uniós kutatási és innovációs keretprogram (2021–2027) létrehozásáról és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (OJ […]).
20 Az Európai Parlament és a Tanács […] rendelete ([…]) a kilencedik uniós kutatási és innovációs keretprogram (2021–2027) létrehozásáról és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL […]).
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A programnak szinergiákra kell törekednie a Horizont Európával és más uniós programokkal a kialakítástól és a stratégiai tervezéstől kezdve a projektek kiválasztásán, az eredmények kezelésén, kommunikációján, terjesztésén és hasznosításán keresztül a nyomon követésig, az ellenőrzésig és az irányításig terjedően. Az átfedések és párhuzamosságok elkerülése, valamint az uniós finanszírozás támogatási multiplikátorhatásának növelése érdekében sor kerülhet más uniós programokból a Horizont Európa tevékenységeire történő átcsoportosításra. Ebben az esetben a Horizont Európa szabályait kell követni.
(8)  A programnak szinergiákra és szorosabb igazodásra kell törekednie a Horizont Európával és más uniós programokkal a kialakítástól és a stratégiai tervezéstől kezdve a projektek kiválasztásán, az eredmények kezelésén, kommunikációján, terjesztésén és hasznosításán keresztül a nyomon követésig, az ellenőrzésig és az irányításig terjedően. Elengedhetetlen, hogy a programokban a kiválóságra és a nyílt tudományra vonatkozó elvek érvényesüljenek. Az átfedések és párhuzamosságok elkerülése, valamint az uniós finanszírozás támogatási multiplikátorhatásának növelése érdekében sor kerülhet más uniós programokból a Horizont Európa tevékenységeire történő átcsoportosításra. Ebben az esetben a Horizont Európa szabályait kell követni.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)   A kutatás színvonalasabbá tétele és az innováció serkentése céljából a program keretében kialakított tevékenységek során törekedni kell a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítására a kutatásban és az innovációban, különösen a nemek közötti aránytalanság hátterében álló okok kezelésével, a női és férfi kutatók képességeinek teljes kibontakoztatásával, valamint a társadalmi nemi dimenziónak a projektek tartalmába való beépítésével. A tevékenységeknek törekedniük kell továbbá a nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódó – az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikke szerinti – elvek érvényre juttatására.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  A Közös Kutatóközpont támogatja a szabványosítást, valamint az egyedi nukleáris létesítményekhez és képzési tevékenységekhez való nyílt hozzáférést az uniós tudósok számára olyan területeken, mint a nukleáris biztosítékok, kriminalisztika vagy leszerelés.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  lehetőség szerint hozzájárulás az energiarendszer hosszú távú széntelenítésének biztonságos, hatékony és zavartalan megvalósításához.
b)  hozzájárulás az energiarendszer hosszú távú széntelenítésének biztonságos, hatékony és zavartalan megvalósításához.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  javítani az ionizáló sugárzás biztonságos és védett nukleáris energetikai és nem energiatermelési célú felhasználását, ideértve a nukleáris biztonságot, védelmet és biztosítékokat, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelését, valamint a leszerelést;
a)  Az ionizáló sugárzás biztonságos, védett és hatékony nukleáris energetikai és nem energiatermelési célú felhasználásának javítása, ideértve a nukleáris biztonságot, védelmet és biztosítékokat, a sugárvédelmet, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezelését, valamint a leszerelést;
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)  a Közösség nukleáris biztonságra, biztosítéki rendszerre és védelemre vonatkozó szakpolitikájának támogatása.
d)  a Közösség nukleáris biztonságra, biztosítéki rendszerre és védelemre vonatkozó szakpolitikájának támogatása, beleértve az élettartamuk végét elért létesítmények biztonságos, hatékony és költséghatékony leszerelésére vonatkozó ismeretek kifejlesztését.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program végrehajtására biztosított pénzügyi keretösszeg folyó áron 1 675 000 000 EUR.
(1)  A program végrehajtására biztosított pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 1 516 000 000 EUR (folyó áron 1 675 000 000 EUR).
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
Az (1) bekezdésben említett összeg indikatív felosztása a következő:
Az (1) bekezdésben említett összeg felosztása a következő:
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  724 563 000 EUR a magfúzióval kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre;
a)  43% a magfúzióval kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre;
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  330 930 000 EUR az atommaghasadással, a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel kapcsolatos tevékenységekre;
b)  25% az atommaghasadással, a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel kapcsolatos tevékenységekre:
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c)  619 507 000 EUR a Közös Kutatóközpont (JRC) közvetlen cselekvéseire.
c)  32% a Közös Kutatóközpont (JRC) közvetlen cselekvéseire.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság az éves költségvetési eljárás során nem térhet el a (2) bekezdés c) pontjában említett összegtől.
A Bizottság az éves költségvetési eljárás során legfeljebb 10%-kal térhet el a (2) bekezdés első albekezdésében említett összegektől.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – 3 a franciabekezdés (új)
–  a jogállamiság elveinek tiszteletben tartása;
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)
8a. cikk
Nemek közötti egyenlőség
A program keretében biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség ügyének, valamint – a kutatás és az innováció tartalmát illetően – a nemekkel kapcsolatos dimenzió érvényesülésének hatékony előmozdítását.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
8 b cikk (új)
8b. cikk
Etikai elvek
(1)  A program keretében végrehajtott valamennyi tevékenységnek összhangban kell állnia az etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, uniós és nemzetközi joggal, beleértve az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt és annak kiegészítő jegyzőkönyveit is.
Különös figyelmet kell fordítani az arányosság elvére, a magánélet tiszteletben tartásához való jogra, a személyes adatok védelméhez való jogra, a személyeknek a testi és szellemi sérthetetlenséghez való jogára, a megkülönböztetésmentességhez való jogra és arra, hogy biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét.
 
(2)  A program keretében végrehajtott kutatási és innovációs tevékenységeknek kizárólag a polgári alkalmazásokra kell összpontosulniuk.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program finanszírozásának címzettjei elismerik a közösségi finanszírozás eredetét, és (különösen a cselekvések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.
(1)  A program finanszírozásának címzettjei elismerik és jelzik az uniós finanszírozás eredetét annak érdekében, hogy (különösen a cselekvések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodjanak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak cselekvéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül a Közösség azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.
(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak cselekvéseihez és eredményeihez kapcsolódóan mind a szakemberek, mind a nyilvánosság számára. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül a Közösség azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az értékeléseket megfelelő időben kell elvégezni, hogy azok felhasználhatók legyenek a programra, annak utódjára és a kutatás és innováció területét érintő más kezdeményezésekre vonatkozó döntéshozatali eljárásban.
(1)  Az értékeléseket kétévente el kell végezni, hogy azok felhasználhatók legyenek a programra, annak utódjára és a kutatás és innováció területét érintő más kezdeményezésekre vonatkozó döntéshozatali eljárásban.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb a program végrehajtásának kezdetét követő három évvel kell elvégezni. Az időközi értékelésnek részét képezi a korábbi Euratom-programok hosszú távú hatásainak értékelése is, és adott esetben alapként szolgál a program végrehajtását érintő kiigazításokhoz.
(2)  A program első értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb két évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. Az időközi értékelésnek részét képezi a korábbi Euratom-programok hosszú távú hatásainak értékelése is, és adott esetben alapként szolgál a program kibővítését és végrehajtását érintő kiigazításokhoz.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
(3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb az 1. cikkben meghatározott időszak végét követő négy évvel a Bizottság elvégzi a program végső értékelését. A végső értékelésnek részét képezi a korábbi programok hosszú távú hatásainak értékelése is.
(3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb két évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését. A végső értékelésnek részét képezi a korábbi programok hosszú távú hatásainak értékelése is.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés
Az egyedi célkitűzések elérése érdekében a program olyan, több területet érintő tevékenységeket is támogatni fog, amelyek a közös kihívások megoldása keretében biztosítják a kutatási erőfeszítések szinergiáját. A Horizont Európa megfelelő kapcsolatokat és interfészeket, például közös pályázati felhívásokat fog biztosítani. A kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenységek az alapok által a [közös rendelkezésekről szóló rendelet] rendelet alapján nyújtott pénzügyi támogatásban is részesülhetnek, amennyiben az összhangban van az alapok célkitűzéseivel és rendelkezéseivel.
Az egyedi célkitűzések elérése érdekében a program olyan, több területet érintő tevékenységeket is támogatni fog, amelyek a közös kihívások megoldása keretében biztosítják a kutatási erőfeszítések szinergiáját. A Horizont Európa megfelelő kapcsolatokat és interfészeket, például közös pályázati felhívásokat fog biztosítani. A kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenységek az alapok által a [közös rendelkezésekről szóló rendelet] rendelet vagy más uniós programok és pénzügyi eszközök alapján nyújtott pénzügyi támogatásban is részesülhetnek, amennyiben összhangban állnak az említett alapok, programok és eszközök célkitűzéseivel és rendelkezéseivel.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés
A munkaprogramok prioritásait a Bizottság határozza meg a szakpolitikai prioritások, valamint a nemzeti hatóságok és az olyan testületekbe vagy keretekbe tömörülő, a nukleáris kutatásban érdekelt felek által szolgáltatott információk alapján, mint például a nukleáris rendszerekkel és a biztonsággal, a radioaktív hulladékok kezelésével, a kiégett nukleáris fűtőelemekkel és a sugárvédelemmel/alacsony dózisú kockázattal, a nukleáris biztosítékokkal és a biztonsággal, a fúziós kutatással foglalkozó az európai technológiai platformok, szövetségek, kezdeményezések és technikai fórumok vagy a nukleáris tevékenységekben érdekelt felek bármely releváns szervezete vagy fóruma.
A munkaprogramok prioritásait a Bizottság határozza meg a szakpolitikai prioritások, valamint a nemzeti hatóságok és az olyan testületekbe vagy keretekbe tömörülő, a nukleáris kutatásban érdekelt felek által szolgáltatott információk alapján, mint például a nukleáris rendszerekkel és a biztonsággal, a radioaktív hulladékok kezelésével, a kiégett nukleáris fűtőelemekkel és a sugárvédelemmel/alacsony dózisú kockázattal, a jelenlegi és jövőbeli nukleáris biztosítékokkal és a biztonsággal, a fúziós kutatással foglalkozó az európai technológiai platformok, szövetségek, kezdeményezések és technikai fórumok vagy az érintett érdekelt felek bármely releváns szervezete vagy fóruma.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 bekezdés – a pont – 1 pont
1.  Nukleáris biztonság: a Közösségben működő reaktorrendszerek és nukleáris üzemanyagciklusok, illetve – amennyiben a nukleáris biztonsággal kapcsolatos széles körű európai szakértelem biztosítása érdekében szükséges – a jövőben esetlegesen alkalmazásra kerülő reaktortípusok és nukleáris üzemanyagciklusok biztonsága, kizárólag a biztonsági szempontokra összpontosítva, beleértve az üzemanyagciklus összes aspektusát – például a particionálást és a transzmutációt.
1.  Nukleáris biztonság: a Közösségben működő reaktorrendszerek és nukleáris üzemanyagciklusok, illetve – amennyiben a nukleáris biztonsággal kapcsolatos széles körű európai szakértelem biztosítása és fejlesztése érdekében szükséges – a jövőben esetlegesen alkalmazásra kerülő reaktortípusok és nukleáris üzemanyagciklusok biztonsága, kizárólag a biztonsági szempontokra összpontosítva, beleértve az üzemanyagciklus összes aspektusát – például a particionálást és a transzmutációt. A jelenlegi reaktorrendszerek és üzemanyagciklusok biztonságával kapcsolatos információk és legjobb gyakorlatok megosztásának támogatása, különösen abban az esetben, ha a nukleáris létesítmények egy vagy több tagállam közötti határ közelében találhatók.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 bekezdés – a pont – 3 pont
3.  Leszerelés: a nukleáris létesítmények leszereléséhez és környezetvédelmi rehabilitációjához szükséges technológiák fejlesztését és értékelését támogató kutatás; a leszereléssel kapcsolatos legjobb gyakorlatok és ismeretek megosztásának támogatása.
3.  Leszerelés: a nukleáris létesítmények leszereléséhez és környezetvédelmi rehabilitációjához szükséges technológiák fejlesztését és értékelését támogató kutatás; a leszereléssel kapcsolatos legjobb gyakorlatok és ismeretek megosztásának támogatása, ideértve a tudásmegosztást az egy vagy több tagállam közötti hatás közelében található nukleáris létesítmények esetében, valamint az erőforrások és a személyzet kiválósági központokba való összevonása révén.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 alcím – táblázat
Innovációs hatásútvonal-mutatók
Innovációs hatásútvonal-mutatók
A GDP 3 %-ára vonatkozó célkitűzés megvalósítása felé tett uniós előrehaladás az Euratom-program következtében
A GDP 3%-ának kutatásra és fejlesztésre (K+F) fordítására vonatkozó célkitűzés megvalósítása felé tett uniós előrehaladás az Euratom-program következtében
Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat