Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2010(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0446/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0446/2018

Rasprave :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0031

Usvojeni tekstovi
PDF 149kWORD 58k
Srijeda, 16. siječnja 2019. - Strasbourg
Provedba Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o provedbi Sporazuma o trgovini između Europske unije i Kolumbije i Perua (2018/2010(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane,(1)

–  uzimajući u obzir plan djelovanja koji su Europski parlament i vlade Kolumbije i Perua dogovorili 2012. godine,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 13. lipnja 2012. o Sporazumu o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua,(2)

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju o pristupanju Ekvadora Sporazumu o trgovini sklopljenom između EU-a i njegovih država članica i Kolumbije i Perua,(3)

–  uzimajući u obzir svoje preporuke od 13. prosinca 2017. Vijeću i Komisiji nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza,(4)

–  uzimajući u obzir statistike o trgovini i podatke koje pružaju, među ostalima, Eurostat(5), Globalni indeks prava Međunarodne konfederacije sindikata za 2018. godinu(6) i izvješća kolumbijske Nacionalne sindikalne škole (ENS)(7),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0446/2018),

A.  budući da se Sporazum o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua (Sporazum) temelji na pravilima, zajedničkim vrijednostima i međunarodnim standardima ljudskih prava i prava radnika, zaštite okoliša i održivog razvoja te da taj sporazum potencijalno može imati snažan pozitivan utjecaj na društveno-gospodarski razvoj stranaka Sporazuma, gospodarsku integraciju i održivi razvoj, ljudska prava, daljnju suradnju u vezi s regionalnim i globalnim pitanjima te na zbližavanje država i njihovih građana;

B.  budući da je Peru jedno od najbrže rastućih i najotvorenijih gospodarstava u regiji s udjelom trgovine od 44 % u BDP-u; budući da je Kolumbija treće po veličini gospodarstvo u Latinskoj Americi, za čiji se gospodarski rast očekuje ubrzanje tijekom 2019. i 2020.,

C.  budući da je provedba trgovinskih sporazuma, uključujući njihove društvene i ekološke učinke, ključan element u aktivnostima praćenja Europskog parlamenta;

D.  budući da je potrebno ocijeniti Sporazum uzimajući u obzir pozadinu ozbiljne gospodarske i humanitarne krize u Venezueli, koja je uzrok masovnih migracija u Kolumbiju i Peru; budući da su obje zemlje prihvatile velik broj migranata iz Venezuele;

1.  naglašava da strateška vrijednost Sporazuma nadilazi područje trgovine jer se njime polažu čvrsti temelji za dublji odnos s dugoročnom posvećenošću ljudskim i socijalnim pravima, pravima autohtonih naroda i poljoprivrednika te okolišu i pridonosi uspostavi strateškog partnerstva između EU-a i Latinske Amerike;

2.  podsjeća na važnost jačanja suradnje radi očuvanja i osnaživanja multilateralnog trgovinskog sustava kao ključnog temelja u postizanju ciljeva održivog razvoja, čime se jamči gospodarsko upravljanje temeljeno na pravilima, te poštenija, uključivija i održivija trgovina; osobito podsjeća na svoju podršku WTO-u, naglašavajući njegovu ulogu u stvaranju ekonomske stabilnosti i potpori rastu i razvoju, te poziva stranke da iskoriste dijalog koji Sporazum potiče radi određivanja i razvoja zajedničkih strategija za nužnu modernizaciju WTO‑a;

3.  ističe da se Sporazumom pruža mogućnost za jačanje ne samo međuregionalne suradnje i trgovine između Kolumbije, Perua i Ekvadora, nego i unutar samih regija;

4.  pozdravlja uključivanje Ekvadora u Sporazum kao dodatnog elementa koji će pomoći u jačanju regionalne integracije te ističe konstruktivnu ulogu svih stranaka u postizanju uspjeha ovoga procesa; podsjeća da je i dalje otvorena mogućnost da Sporazumu pristupe i druge zemlje;

5.  snažno podupire kolumbijski mirovni sporazum te podsjeća na potencijalne koristi i potrebu da se Sporazum iskoristi na najbolji mogući način kako bi se omogućila provedba mirovnog sporazuma, uključujući integriranu zemljišnu reformu i proces pomirbe u Kolumbiji; smatra da Sporazum pruža značajne prilike za rast i zapošljavanje, uključujući rješavanjem određenih izazova kao što su diversifikacija gospodarstva, produktivan razvoj i provedba planiranja uporabe zemljišta, osobito u najsiromašnijim regijama koje su duboko pogođene dugoročnim unutarnjim sukobom; ustraje na promicanju mirovnog sporazuma u Kolumbiji iskorištavanjem njegova punog potencijala te je uvjeren da će u razdoblju mira uskoro doći do ekonomskog i socijalnog razvoja u skladu s Planom za održivi razvoj do 2030.; podsjeća na to da su stalna i strukturirana potpora dijalogu i sâm dijalog s civilnim društvom ključni za izgradnju održivog mira iz temelja, osobito u ruralnim područjima;

6.  pozdravlja činjenicu da se Sporazumom otvaraju tržišta za, među ostalim, robu, usluge, javnu nabavu i ulaganja, čime se, ako se temelje na načelima održivog razvoja, liberalizacijom i širenjem trgovine i ulaganja, mogu otvoriti nove mogućnosti za formalno i kvalitetno zapošljavanje i pridonosi se poboljšanju uvjeta rada i životnog standarda;

7.  prima na znanje da je od stupanja na snagu ovog Sporazuma trgovinska razmjena između EU-a te Kolumbije i Perua smanjena; međutim, stajališta je da su Sporazumom djelomično neutralizirani negativni trendovi povezani s međunarodnim trgovinskim tokovima, smanjenjem cijena sirovina i usporavanjem gospodarskog rasta u Latinskoj Americi te da je njime nedvojbeno postignut stabilizacijski učinak;

8.  pozdravlja činjenicu da su se ulaganja EU-a u Kolumbiju i Peru povećala i ističe da je EU u obje zemlje najveći strani ulagač;

9.  pozdravlja činjenicu da Sporazum pomaže, među ostalima, poduzećima uslužnog sektora promicanjem dobrih regulatornih praksi, poboljšanjem domaće regulacije i transparentnosti i unapređenjem pravne sigurnosti, te da može služiti kao inkubator za promicanje digitalnog poduzetništva u regiji doprinosom smanjenju siromaštva i otvaranjem radnih mjesta;

10.  podupire osnivanje posebne radne skupine, kako se navodi u članku 109. Sporazuma, za raspravu o regulatornim pitanjima u vezi s trgovanjem uslugama i elektroničkom trgovinom, kako bi se zajamčilo promicanje uravnoteženog i poštenog konkurentnog okružja u digitalnom ekosustavu;

11.  ističe da je Sporazum pridonio modernizaciji i diversifikaciji izvoza iz Kolumbije i Perua te da ima pozitivan učinak na mala i srednja poduzeća u tim zemljama;, ali primjećuje da su brojke koje se odnose na obujam i otvaranje radnih mjesta vrlo niske te podsjeća da je sličan napredak ostvaren u prethodnim razdobljima; poziva Komisiju da u svoju buduću analizu uvrsti stanje lokalnih industrija i gospodarsku diversifikaciju; ističe da Sporazum ima potencijal za pružanje većeg doprinosa razvoju okružja za novoosnovana poduzeća u Kolumbiji i Peruu, osobito u pogledu poduzetničkih zajednica u urbanim čvorištima kao što su Bogotá, Medellín i Lima; međutim, naglašava da se mora učiniti više u pogledu diversifikacije izvoza kako bi se smanjio izvoz proizvoda rudarenja minerala, nafte i poljoprivrednih proizvoda koji količinom iznosi do 70 % izvoza, te povećao izvoz prerađene robe i proizvoda s većom dodanom vrijednošću kako bi se poduprli ekonomski razvoj i otvaranje radnih mjesta, uz puno poštovanje standarda za zaštitu okoliša i ljudskih prava;

12.  naglašava da je od privremenog stupanja na snagu Sporazuma 1 155 kolumbijskih poduzeća, od čega 328 MSP-ova, i 2 328 novih peruanskih poduzeća, među kojima je 90 % MSP-ova, počelo izvoziti u EU; poziva stranke da nastave podupirati proces internacionalizacije MSP-ova i njihov recipročan pristup tržištu te da pružaju redovne i točne podatke o sektorima djelatnosti i stupnju konsolidacije aktivnosti MSP-ova u tom pogledu;

13.  potiče obje strane da ubrzaju provedbu i povećaju razinu osviještenosti o Sporazumu; smatra da brojni MSP-ovi u EU-u, Kolumbiji i Peruu nisu svjesni mogućnosti koje pruža ovaj Sporazum; stoga poziva stranke da ispitaju stopu korištenja povlastica, posebno kod MSP-ova, i da poduzmu djelotvorne mjere kako bi se bolje istaknule mogućnosti i prilike koje se pružaju Sporazumom, uključujući uspostavom kontaktnih točaka i uspostavom specijaliziranog web mjesta za MSP‑ove;

14.  pozdravlja činjenicu da se od privremene primjene Sporazuma izvoz poljoprivrednih proizvoda iz EU-a u obje zemlje znatno povećao, ali poziva Komisiju da pomno motri situaciju i obavješćuje Europski parlament o učincima Sporazuma na proizvodnju hrane za lokalno tržište; podsjeća da je bitno trgovinu učiniti uključivijom i olakšati primjerenu integraciju malih poljoprivrednika u vrijednosne lance i u Kolumbiji i u Peruu, a sada i u Ekvadoru;

15.  podsjeća na to da su utvrđene sigurnosne klauzule za osjetljive poljoprivredne sektore i da bi u tom pogledu Komisija trebala redovito pružati detaljnije informacije o tržišnim kretanjima Europskom parlamentu i predmetnim industrijskim sektorima;

16.  potvrđuje da su stranke ostvarile napredak u pogledu rješavanja zapreka trgovini te provedbe većine odredbi Sporazuma, posebno u pogledu sanitarnih i fitosanitarnih pitanja, pravila o podrijetlu i tehničkih prepreka trgovanju; međutim, podsjeća na to da antidampinški predmeti ne bi smjeli kršiti osnovna pravila Sporazuma WTO-a o antidampingu;

17.  ističe da je potrebno ostvariti daljnji napredak u pogledu, među ostalim:

   (a) zahtjeva za certifikaciju mesnih i mliječnih proizvoda,
   (b) krivotvorenja, piratstva, nedozvoljene uporabe oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a i predstojeće registracije tih oznaka,
   (c) diskriminatornih poreza na uvozna jaka alkoholna pića;
   (d) učinkovitog ispunjenja obveza u pogledu pitanja okoliša i socijalnih pitanja;
   (e) manjka transparentnosti u administrativnim postupcima;

18.  smatra da bi stranke trebale iskoristiti klauzulu o reviziji iz Sporazuma kako bi uključile, među ostalim:

   (a) sveobuhvatno poglavlje o mikropoduzećima i MSP-ovima koje omogućuje znatan napredak u smislu olakšavanja trgovanja, uklanjanja prepreka trgovini i nepotrebnog administrativnog tereta;
   (b) poglavlje posvećeno rodu u skladu s obvezom EU-a utvrđenom u članku 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o promicanju rodno osviještene politike; u tom pogledu pozdravlja činjenicu da su EU, Peru i Kolumbija potpisali Zajedničku izjavu o trgovini i ekonomskom osnaživanju žena;
   (c) poglavlje o borbi protiv korupcije, pranja novca i utaje poreza;
   (d) odgovarajući mehanizam rješavanja sporova za poglavlje o trgovini i održivom razvoju uključujući, među raznim metodama provedbe, mogućnost razmatranja primjene sankcija kao krajnje mjere u svrhu odvraćanja u slučaju ozbiljnih i opetovanih prekršaja, uzimajući u obzir socijalne partnere i organizirano i predstavničko civilno društvo;
   (e) odredbe koje se odnose na trgovinu za angažman u međunarodnim instrumentima radi promicanja provedbe multilateralnih sporazuma o okolišu, posebno Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama;

19.  ustraje na tome da korupcija čini jednu od najbitnijih netrgovinskih prepreka koja otežava poslovno okruženje i povećava operativne teškoće s kojima se suočavaju poduzeća; poziva Komisiju da iskoristi Sporazum za praćenje domaćih reformi u partnerskim zemljama u pogledu vladavine prava i dobrog upravljanja te da osmisli učinkovite mjere za suzbijanje korupcije;

20.  prima na znanje pozitivan stav koji su nadležna tijela obiju zemalja pokazala u pogledu suradnje radi pronalaženja brzog rješenja za preostale neriješene zapreke trgovini;

21.  napominje da su obje zemlje izrazile dvojbe u pogledu vlastite sposobnosti da zadovolje određene standarde sigurnosti hrane koji se traže na tržištu EU-a, posebno u pogledu nedavnih zakonodavnih prijedloga EU-a o razini kadmija u kakau, endokrinim disruptorima, novoj hrani i palminom ulju, što bi moglo imati negativan socijalni učinak u nekima od najranjivijih područja u tim zemljama, u kojima je uglavnom koncentrirana proizvodnja takvih pogođenih proizvoda; poziva stranke da pojačaju i na najbolji mogući način iskoriste financijsku i tehničku suradnju i da poboljšaju mehanizme ranog upozoravanja, transparentnost i razmjenu informacija o unutarnjem zakonodavstvu i postupcima kako bi stvorile mogućnost za predviđanje promjene obrazaca i prilagodbu tim promjenama, te da poštuju zakonske zahtjeve; poziva Komisiju da razmotri popratne i potporne mjere za pomoć lokalnim proizvođačima u ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva EU-a u skladu s načelom predostrožnosti;

22.  ustraje na potrebi da se učinkovito i putem konkretnih akcijskih planova provedu posebne odredbe koje se odnose na plan djelovanja za ljudska i radnička prava i prava u pogledu zaštite okoliša, na što je pozvao u svojoj rezoluciji od 13. lipnja 2012. o sporazumu o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua; naročito podsjeća na obvezu koju su stranke preuzele kako bi provodile standarde za slobodu udruživanja, pravo na kolektivno pregovaranje, stroge i učinkovite inspekcije rada, nasilje nad čelnicima socijalnih i etničkih skupina i zaštitu okoliša s pomoću primjerenih mehanizama prevencije, kontrole i provedbe; u tom kontekstu pozdravlja napore koje je Kolumbija uložila u borbu protiv nekažnjavanja kaznenih djela, uključujući i unaprjeđenje istraga, ali ustraje na tome da je potrebno uložiti dodatne napore za poduzimanje djelotvornijih mjera s ciljem iskorjenjivanja nasilja nad borcima za ljudska prava, aktivistima za zaštitu okoliša, sindikalistima, čelnicima etničkih skupina i zajednica te zaustavljanja neprestanih ozbiljnih kaznenih djela počinjenih protiv žena;

23.  prima na znanje ambicije kolumbijske i peruanske vlade da ruralnom stanovništvu pruže druge mogućnosti umjesto uzgoja koke, koju prerađuju kriminalne organizacije; poziva Komisiju da surađuje s objema vladama kako bi se pronašla rješenja;

24.  potvrđuje da je 2017. sklopljen sporazum između kolumbijske vlade i sindikata u javnom sektoru doveo do poboljšanja uvjeta za više od milijun radnika; osobito naglašava nisku brojnost sindikalnog članstva i povećanu primjenu jednostranog utvrđivanja plaća i programa povlastica („pactos colectivos”) u odnosu na sporazume o kolektivnom pregovaranju;

25.  pozdravlja činjenicu da je, prema Savjetodavnom odboru OECD-a za sindikate, broj inspektora u Kolumbiji porastao; naglašava potrebu za povećanim resursima kako bi se zajamčile učinkovite inspekcije rada; poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da podrže Kolumbiju u njezinim naporima da ojača inspekcije rada, što je očito golem izazov za kolumbijsku vladu jer je država tijekom dugog oružanog sukoba izgubila kontrolu nad dijelovima zemlje, ali bez obzira na to potrebno je ostvariti pojačanje inspekcija, i očekuje da se provedu dodatne i učinkovite kontrole, posebno u ruralnim područjima; traži od Komisije da pruži detaljne informacije o broju inspektora i inspekcija te o otkrivenim nepravilnostima; podsjeća na preporuke Savjetodavnog odbora OECD-a da je, prema međunarodnim standardima, i dalje potrebno povećati broj inspektora rada;

26.  pozdravlja napore koje je Peru uložio i obveze koje je preuzeo da bi pojačao provedbu svojih obveza u okviru poglavlja Sporazuma o trgovini i održivom razvoju, ali ustraje na tome da je potrebno učiniti dodatne napore kako bi se riješio problem nasilja nad borcima za ljudska prava, čelnicima socijalnih i društvenih zajednica te osobito nad ženama; pozdravlja najnovije mjere provedene u Peruu za poboljšanje inspekcija rada te potiče Peru da nastavi s jačanjem svojih napora u skladu s preporukama MOR‑a; ujedno pozdravlja činjenicu da je Peru predsjedao Administrativnim vijećem MOR-a u 2018., što dodatno učvršćuje posvećenost Perua da predvodi svojim primjerom u pogledu poštovanja radničkih prava; jednako tako naglašava da je Peru 6. kolovoza 2018. ratificirao okvirni sporazum s MOR-om o promicanju dostojanstvenog rada za razdoblje 2018. – 2021.; međutim, ipak naglašava manjak učinkovite provedbe konvencija MOR-a br. 87 i 98 te izražava zabrinutost zbog nedavnih zakonodavnih promjena koje bi mogle dovesti do slabljenja zaštite okoliša; poziva Komisiju da na odgovarajući način obavijesti Parlament o tome kako će na neovisan način obraditi službenu žalbu koju su uložile organizacije civilnog društva protiv peruanske vlade u pogledu usklađenosti sa standardima rada i zaštite okoliša;

27.  mišljenja je da je dijalog među predstavnicima civilnog društva iz EU-a, Kolumbije i Perua o odredbama o trgovini i održivom razvoju koristan način za utvrđivanje neriješenih problema i poticanje vlada na ostvarivanje daljnjeg napretka u poštovanju važnih međunarodnih standarda u područjima socijalne skrbi, rada i zaštite okoliša;

28.  stoga naglašava da su transparentni i uključivi mehanizmi savjetovanja ključni instrumenti za jamčenje da sve stranke poštuju priznate standarde zaštite prava radnika i zaštite okoliša;

29.  podsjeća na to da je u poglavlju o trgovini i održivom razvoju u okviru Sporazuma predviđeno da svaka stranka osnuje domaće savjetodavne skupine ili odbore koji se bave pitanjima rada, okoliša i održivog razvoja, a čine ih neovisne, reprezentativne organizacije civilnog društva uz ujednačenu predstavljenost ekonomskih, socijalnih i ekoloških dionika; pozdravlja osnivanje savjetodavne skupine u Kolumbiji koja je neovisna o vladi; smatra da bi Peru trebao slijediti primjer Kolumbije kako bi zajamčio više neovisnosti i transparentnosti; pozdravlja odluku predstavnika EU-a i andskih domaćih savjetodavnih skupina da održavaju zajedničke godišnje sastanke, čime se omogućuje bolja razmjena informacija i najboljih praksi te priprema zajedničkih preporuka koje će se predstaviti strankama;

30.  poziva Komisiju da poveća svoje napore radi potpune provedbe plana u 15 točaka kako bi poglavlja o trgovini i održivom razvoju postala djelotvornija te podsjeća na potrebu da Komisija nastavi svoj dijalog s raznim uključenim akterima, uključujući Parlament, kako bi se zaista djelotvorno ispunile obveze u pogledu zaštite ljudskih prava, zaštite okoliša i radničkih prava;

31.  podsjeća na to da izmjene zakonodavstva koje bi, u cilju promicanja izravnih stranih ulaganja, mogle dovesti do smanjenja razine zaštite okoliša nisu u skladu sa Sporazumom;

32.  sa zabrinutošću primjećuje znatan udio radnika zaposlenih u sivom gospodarstvu u Peruu i Kolumbiji, osobito žena; naglašava potrebu za razvojem djelotvornih politika usmjerenih na smanjenje toga udjela i smatra da bi Sporazum mogao pomoći u tom smislu, tako što bi pridonio otvaranju reguliranih radnih mjesta, primjerice poticanjem mjera za olakšavanje gospodarskih djelatnosti MSP‑ovima;

33.  podsjeća na to da bi trebalo poštovati pragove utvrđene u okviru Mehanizma stabilizacije za banane priloženog Sporazumu, koji je na snazi do 2020. te ističe potrebu da se nastavi pratiti uvoz banana nakon što istekne primjena mehanizma i da stranke nastave pružati statistike o tome; zabrinut je zbog toga što je Peru prekoračio prag mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma te poziva na analizu učinka toga prekoračenja na tržišta u EU‑u; podsjeća na to da se Komisija obvezala ocijeniti stanje proizvođača banana iz EU-a do 1. siječnja 2019. te je, u slučaju da se otkrije prisutnost ozbiljnog poremećaja stanja tržišta ili stanja proizvođača banana u EU-u, moguće da će se razmotriti produženje valjanosti mehanizma uz pristanak stranaka Sporazuma;

34.  pozdravlja činjenicu da je Kolumbija 30. svibnja 2018. pristupila OECD-u, što predstavlja priznanje toj zemlji za važne reforme koje je ona provela, primjerice u pogledu reforme pravosudnog sustava, poboljšanja upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu i poštovanja Konvencije OECD-a o borbi protiv korupcije; podsjeća na to prema odluci Vijeća OECD-a Kolumbija nakon svojeg pristupanja mora tijelima OECD-a dostaviti izvješća o napretku, kao što je popratna ocjena preporuka navedenih u formalnom mišljenju Odbora za trgovinu; potiče Peru da nastavi s reformama u okviru sporazuma o nacionalnom programu s OECD-om;

35.  naglašava važnost daljnjeg poboljšanja međunarodne suradnje u multilateralnom, plurilateralnom i regionalnom međunarodnom okviru u kontekstu Svjetske trgovinske organizacije, kao što je slučaj u pregovorima o Sporazumu o ekološkim proizvodima (EGA) i Sporazumu o trgovini uslugama (TiSA);

36.  prepoznaje značaj rada nacionalnih parlamenata u postupcima ratifikacije Sporazuma i poziva ih da i dalje rade na tome; osim toga poziva one države članice koje to još nisu učinile, da započnu s postupkom ispitivanja ratifikacije pristupanja Ekvadora Sporazumu;

37.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, ESVD-u, Komisiji, vladama Kolumbije i Perua te glavnom tajniku OECD‑a.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf
(2) SL C 332E, 15.11.2013., str. 52.
(3) SL C 366, 27.10.2017., str. 144.
(4) SL C 369, 11.10.2018., str. 132.
(5) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
(6) „Globalni indeks prava za 2018. – najgore zemlje za radnike”, Međunarodna konfederacija sindikata, 2018., https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018
(7) http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/

Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti