Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2511(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0056/2019

Keskustelut :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0033

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 50k
Torstai 17. tammikuuta 2019 - Strasbourg
Azerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseynovin tapaus
P8_TA(2019)0033RC-B8-0056/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2019 Azerbaidžanista ja erityisesti Mehman Huseynovin tapauksesta (2019/2511(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Azerbaidžanin tilanteesta ja etenkin 15. kesäkuuta 2017 azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin tapauksesta(1), 10. syyskuuta 2015 Azerbaidžanista(2) ja 18. syyskuuta 2014 ihmisoikeuksien puolustajien vainosta Azerbaidžanissa(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2018 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevista neuvotteluista(4),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta ja erityisesti 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta(5),

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman korruptiosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa(6),

–  ottaa huomioon EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan 15. kokouksen, joka pidettiin Bakussa 7.–8. toukokuuta 2018,

–  ottaa huomioon vuonna 1996 tehdyn EU:n ja Azerbaidžanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sekä neuvoston 14. marraskuuta 2016 hyväksymän toimeksiannon komissiolle ja varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle neuvotella kattavasta sopimuksesta Azerbaidžanin kanssa ja edellä mainittua sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisen 7. helmikuuta 2017,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 7. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman Mehman Huseynovin tuomiosta Azerbaidžanissa,

–  ottaa huomioon sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat,

–  ottaa huomioon mielivaltaista vangitsemista käsittelevän työryhmän Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle antaman viimeisimmän raportin sen matkasta Azerbaidžaniin(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että korruptiota vastustava bloggaaja ja Institute for Reporter’s Freedom and Safety -laitoksen johtaja Mehman Huseynov kärsii kaksivuotista vankeusrangaistusta, johon hänet tuomittiin 3. maaliskuuta 2017 hänen valitettuaan julkisesti, että poliisi oli pahoinpidellyt ja kiduttanut häntä, ja arvosteltuaan hallituksen virkamiehiä paljastamalla näiden selittämättömän varallisuuden;

B.  ottaa huomioon, että Huseynov on määrä vapauttaa maaliskuussa 2019 mutta häntä uhkaa mahdollisesti vielä 5–7 vuoden vankeustuomio, sillä häntä syytetään 317 artiklan 2 kohdan mukaisesti sellaisen väkivallan käyttämisestä, joka ei uhkaa rikosseuraamuksia täytäntöönpanevien laitosten tai tutkintavankiloiden työntekijöiden henkeä tai terveyttä;

C.  ottaa huomioon, että Huseynovia syytetään hyökkäämisestä vanginvartijan kimppuun välttääkseen rutiinitarkastuksen 26. joulukuuta 2018; ottaa huomioon, että väitetyn hyökkäyksen jälkeen hänet sijoitettiin eristysselliin eikä hänellä ole oikeutta tavata asianajajaansa; ottaa huomioon, että 28. joulukuuta 2018 Huseynov ryhtyi nälkälakkoon vastustaakseen näitä yrityksiä pidentää hänen tuomiotaan ja mahdollisia lisäsyytteitä; ottaa huomioon, että 30. joulukuuta 2018 bloggaajan terveydentila heikkeni ja hän pyörtyi; toteaa, että hän lopetti täydellisen nälkälakon sukulaisensa vaatimuksesta ja alkoi juoda nesteitä; ottaa huomioon, että EU:n Azerbaidžanin edustuston edustajat pääsivät tapaamaan häntä 11. tammikuuta 2019 ja että hänen vahvistettiin saavan lääketieteellistä apua;

D.  ottaa huomioon, ettei kyseessä ole yksittäistapaus vaan muissakin tapauksissa viranomaiset ovat nostaneet uusia syytteitä poliittisille vangeille, joiden nykyiset vankeusrangaistukset ovat piakkoin päättymässä; ottaa huomioon, että itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin mukaan kyseessä on viides tällainen tapaus viime kuukausien aikana;

E.  ottaa huomioon, että Bakun Nizamin piirin tuomioistuin antoi 4. tammikuuta 2019 hallinnollisen rangaistuksen henkilöille, jotka olivat osallistuneet Huseynovia vastaan nostettua uutta rikosasiaa vastustavaan protestiin ja joita ovat Mete Turksoy, Afghan Sadigov, Nurlan Gahramanli, Elimkhan Aghayev, Sakhavat Nabiyev, Ismayil Islamoghlu, Goshgar Ahmadov, Yashar Khaspoladov, Farid Abdinov, Elchin Rahimzade, Orkhan Mammadov, Bakhtiyar Mammadli, Fatima Movlamli, Matanat Mahmurzayeva ja Parvin Abishova; ottaa huomioon, että kaikki syytetyt todettiin syyllisiksi hallinnollisia rikoksia koskevan lain 513 artiklan 2 kohdan nojalla (joukkokokousten ja mielenosoitusten järjestämistä koskevien sääntöjen rikkominen);

F.  ottaa huomioon, etteivät Azerbaidžanin mediaympäristö ja ilmaisunvapaus ole olennaisesti parantuneet; ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuonna 2018 julkaiseman lehdistönvapautta kuvaavan indeksin mukaan Azerbaidžan on 180 maan joukossa sijalla 163; ottaa huomioon, että parhaillaan Azerbaidžanissa kymmenen toimittajaa kärsii vankeusrangaistusta;

G.  ottaa huomioon, että monien riippumattomien tiedotusvälineiden verkkosivustot ja niiden portaalit on suljettu ja pääsy niille on estetty maan sisällä ja että näihin kuuluvat muun muassa Azadliq Radio (Radio Free Europe / Radio Liberty, azerbaidžaninkielinen toimitus) ja sen kansainvälinen toimitus, Radio Free Europe Radio Liberty, Azadliq‑sanomalehti (jolla ei ole yhteyttä Azadliq Radioon), Meydan TV, ja Azerbaijan Saadi (Azerbaijan Hour); ottaa huomioon, että vuonna 2017 ja vuoden 2018 alussa joukoittain maan kansalaisia kuulusteltiin, jos he julkaisivat Facebookissa kriittisen kommentin tai vain pitivät sosiaalisen median tilapäivityksestä tai ilmaisivat osallistuvansa poliittisiin mielenosoituksiin;

H.  ottaa huomioon, että joulukuussa 2018 Bakun taloudellis-hallinnollinen tuomioistuin määräsi tutkivan journalistin Khadija Ismayilovan maksamaan yli 23 000 euron sakon tapauksessa, jossa oli kyse väitetystä tuloveropetoksesta ja johon liittyi Radio Free Europe, ja toteaa, että Ismayilova työskenteli radiossa toimittajana mutta ei koskaan oikeudellisen edustajan asemassa; toteaa, että hänen asianajajansa Yalchin Imanov on yksi Azerbaidžanin asianajajaliitosta erotetuista asianajajista; ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi 10. tammikuuta 2019 tuomion valituksesta, jonka Ismayilova oli esittänyt Azerbaidžanin hallitusta vastaan hänen yksityiselämäänsä käsittelevien videoiden levittämisestä, ja ottaa huomioon, että tuomioistuin totesi, että Ismayilovan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan (oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta) ja 10 artiklan (sananvapaus) mukaisia oikeuksia oli loukattu;

I.  ottaa huomioon, että siviili- ja hallintomenettelylakiin ja asianajajalakiin vuonna 2017 tehdyillä muutoksilla estetään asianajajia toimimasta tuomioistuimessa ja edustamasta asiakkaitaan, jos he eivät ole asianajajaliiton jäseniä; toteaa, että tämä uusi sääntö koskee monia opposition jäseniä ja ihmisoikeusaktivisteja edustavia asianajajia, jotka on erotettu tai joihin kohdistetaan kurinpitotoimia;

J.  ottaa huomioon, että Azerbaidžan on Euroopan neuvoston jäsen ja siten sitoutunut kunnioittamaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia; ottaa huomioon, että kaksi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Azerbaidžania käsittelevää yhteisesittelijää ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ovat ilmaisseet syvän huolensa Huseynovia vastaan esitetyistä uusista syytteistä; toteaa, että myös Etyjin mediavaltuutettu on ilmaissut huolestumisensa samasta asiasta;

K.  ottaa huomioon, että EU ja Azerbaidžan saivat 11. heinäkuuta 2018 valmiiksi kumppanuutensa painopisteet eli toimintapolitiikan yhteiset painopisteet, jotka ohjaavat ja lujittavat EU:n ja Azerbaidžanin välistä kumppanuutta tulevina vuosina;

1.  kehottaa vapauttamaan Mehman Huseynovin välittömästi ja ehdoitta ja kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia luopumaan kaikista häntä vastaan nostetuista uusista syytteistä; ilmaisee huolensa hänen terveydestään, jonka osalta viranomaisten on annettava kaikkea tarvittavaa ammattimaista lääketieteellistä apua ja annettava hänen perheensä ja oikeudellisen neuvonantajan vierailla säännöllisesti hänen luonaan;

2.  kehottaa Azerbaidžania lopettamaan toisinajattelijoiden sortamisen ja vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta vankiloista kaikki poliittiset vangit, myös toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat ja muut kansalaisyhteiskunnan aktivistit, joita ovat esimerkiksi Afgan Mukhtarli, Ilkin Rustamzadeh, Rashad Ramazanov, Seymur Hazi, Giyas Ibrahimov, Mehman Huseynov, Bayram Mammadov, Araz Guliyev, Tofig Hasanli, Ilgiz Qahramanov ja Afgan Sadygov, ja kehottaa luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan ja palauttamaan heidän kaikki poliittiset oikeutensa ja kansalaisoikeutensa;

3.  on tyytyväinen siihen, että viime vuosina Azerbaidžanissa on vapautettu monia tunnettuja ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia, opposition jäseniä ja aktivisteja; kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia varmistamaan niiden henkilöiden vapaan liikkuvuuden, joihin kohdistetaan rajoituksia ja joita ovat muun muassa Ilgar Mammadov, Intigam Alyiev, Khadija Ismaiylova ja eräät muut toimittajat, ja antamaan heidän työskennellä vapaasti; ilmaisee huolensa Ismayilovaa vastaan esitetyistä uusista rikossyytteistä ja kehottaa luopumaan niistä;

4.  muistuttaa Azerbaidžania sen Euroopan ihmisoikeussopimuksesta johtuvista velvoitteista ja kehottaa maan viranomaisia kunnioittamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita kaikilta osin ja panemaan ne täytäntöön;

5.  kehottaa Azerbaidžanin hallitusta tekemään kattavaa yhteistyötä Euroopan neuvoston Venetsian komission ja ihmisoikeusvaltuutetun kanssa ja panemaan täytäntöön niiden suositukset sekä ihmisoikeuksien puolustajia koskevat YK:n erityismenettelyt ja kehottaa varmistamaan – myös muuttamalla lakeja, joilla rajoitetaan vakavasti kansalaisyhteiskunnan rahoitusta – että riippumattomat kansalaisyhteiskunnan ryhmät ja aktivistit voivat toimia vapaasti ja rajoituksitta;

6.  kehottaa Azerbaidžania takaamaan lainsäädännössä ja käytännössä täydellisesti lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden sekä verkossa että verkon ulkopuolella ja takaamaan ilmaisunvapauden kansainvälisten normien mukaisesti;

7.  kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia varmistamaan asianajajaliiton todellisen riippumattomuuden toimeenpanovallasta; vaatii, että itsenäisesti toimivat asianajajat saavat edelleen harjoittaa toimintaansa ja edustaa asiakkaitaan notaarin oikeaksi todistaman valtakirjan nojalla, ja kehottaa lopettamaan opposition jäseniä ja ihmisoikeusaktivisteja edustavien asianajajien toimilupien mielivaltaisen perumisen;

8.  ilmaisee huolensa väitteistä, jotka koskevat monia Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäseniä ja yrityksiä vaikuttaa eurooppalaisiin päätöksentekijöihin laittomin keinoin Azerbaidžanin vakavien ihmisoikeusloukkausten arvostelun estämiseksi;

9.  on huolestunut hlbti-ihmisten tilanteesta Azerbaidžanissa ja kehottaa maan hallitusta lopettamaan hlbti-ihmisten oikeuksia edistävien ja suojelevien ihmisoikeuksien puolustajien toiminnan estämisen ja heidän pelottelemisensa;

10.  korostaa EU:n ja Azerbaidžanin välisen uuden sopimuksen merkitystä; korostaa, että demokraattisten uudistusten, oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on oltava keskeisellä sijalla uudessa sopimuksessa; korostaa aikovansa seurata tilannetta tarkkaan uudesta sopimuksesta käytävien neuvottelujen ajan ennen sopimuksen hyväksymisestä tekemäänsä päätöstä;

11.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa varmistamaan, että Huseynovin ja kaikkien muiden Azerbaidžanin poliittisten vankien vapauttaminen on edelleen ensisijainen kysymys EU:n ja Azerbaidžanin kahdenvälisissä suhteissa;

12.  kehottaa EU:n ja jäsenvaltioiden edustustoja Azerbaidžanissa lisäämään ponnistelujaan tukeakseen ja auttaakseen poliittisia vankeja, toimittajia ja bloggaajia, korruptiota vastustavia aktivisteja, ihmisoikeuksien puolustajia ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komissiolle, Azerbaidžanin tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle ja Etyjille.

(1) EUVL C 331, 18.9.2018, s. 105.
(2) EUVL C 316, 22.9.2017, s. 207.
(3) EUVL C 234, 28.6.2016, s. 2.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0294.
(5) EUVL C 356, 4.10.2018, s. 130.
(6) EUVL C 337, 20.9.2018, s. 82.
(7) Raportti A/HRC/36/37/Add.1, päivätty 2.8.2017.

Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö