Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2511(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0056/2019

Rozpravy :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0033

Prijaté texty
PDF 136kWORD 48k
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova
P8_TA(2019)0033RC-B8-0056/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2019 o Azerbajdžane, najmä o prípade Mehmana Husejnova (2019/2511(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Azerbajdžane, najmä uznesenie z 15. júna 2017 o prípade azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho(1), z 10. septembra 2015 o Azerbajdžane(2) a z 18. septembra 2014 o prenasledovaní ochrancov ľudských práv v Azerbajdžane(3),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie zo 4. júla 2018 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) k rokovaniam o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom(4),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, najmä na svoje odporúčanie z 15. novembra 2017 Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve pred samitom v novembri 2017(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2017 o korupcii a ľudských právach v tretích krajinách(6),

–  so zreteľom na 15. schôdzu Parlamentného výboru pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan (PVS), ktorá sa konala 7. až 8. mája 2018 v Baku,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Azerbajdžanom z roku 1996 a na skutočnosť, že Rada prijala 14. novembra 2016 mandát pre Komisiu a PK/VP na rokovanie o komplexnej dohode s Azerbajdžanom a na začatie rokovaní o uvedenej dohode 7. februára 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie VP/PK zo 7. marca 2017 o odsúdení Mehmana Husejnova v Azerbajdžane,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

–  so zreteľom na najnovšiu správu pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržiavanie o jej služobnej ceste do Azerbajdžanu určenú Rade OSN pre ľudské práva(7),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku,

A.  keďže Mehman Husejnov, bloger bojujúci proti korupcii a riaditeľ Inštitútu pre slobodu a bezpečnosť novinárov (IRFS), si odpykáva dvojročný trest odňatia slobody na základe rozsudku z 3. marca 2017, ktorým bol odsúdený za to, že sa verejne sťažoval na svoje skúsenosti so zlým zaobchádzaním a mučením políciou, ako aj za kritiku vládnych činiteľov, keďže poukázal na ich nevysvetlené bohatstvo;

B.  keďže Husejnov, ktorý má byť prepustený v marci 2019, čelí ďalšiemu možnému trestu odňatia slobody na 5 až 7 rokov z dôvodu „použitia násilia, ktoré neohrozuje život alebo zdravie zamestnancov ústavov na výkon trestu alebo ústavov na výkon vyšetrovacej samoväzby“ podľa článku 317.2;

C.  keďže Mehman Husejnov je obvinený z toho, že 26. decembra 2018 zaútočil na príslušníka väzenskej stráže, aby sa vyhol rutinnej kontrole; keďže po údajnom útoku bol umiestnený do samoväzby a nebolo mu umožnené stretnutie s advokátom; keďže 28. decembra Mehman Husejnov začal hladovku na protest proti týmto pokusom o predĺženie trestu a prípadným novým obvineniam; keďže 30. decembra sa zdravotný stav blogera zhoršil a bloger omdlel; keďže na naliehanie svojich príbuzných protestnú hladovku zastavil a začal piť tekutiny; keďže 11. januára 2019 ho mohla navštíviť delegácia EÚ v Azerbajdžane a potvrdilo sa, že mu bola poskytnutá lekárska pomoc;

D.  keďže tento prípad, keď iné orgány vzniesli nové obvinenia proti politickým väzňom, ktorých súčasné tresty odňatia slobody sa majú čoskoro skončiť, nie je ojedinelý; keďže podľa fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva ide o piaty takýto prípad za posledné mesiace;

E.  keďže 4. januára 2019 okresný súd Nizami mesta Baku vyniesol administratívny rozsudok o potrestaní tých, ktorí sa zúčastnili na proteste proti novému trestnému stíhaniu Mehmana Husejnova, pričom išlo o tieto osoby: Mete Turksoy, Afghan Sadigov, Nurlan Gahramanli, Elimkhan Aghayev, Sakhavat Nabiyev, Ismayil Islamoghlu, Goshgar Ahmadov, Yashar Khaspoladov, Farid Abdinov, Elchin Rahimzade, Orkhan Mammadov, Bakhtiyar Mammadli, Fatima Movlamli, Matanat Mahmurzayeva a Parvin Abishova; keďže všetky obvinené osoby boli uznané vinnými podľa článku 513.2 (porušenie pravidiel organizovania zhromaždení, štrajkov a demonštrácií) zákona o správnych priestupkoch;

F.  keďže v prípade mediálneho prostredia a slobody prejavu v Azerbajdžane nenastal žiaden významný pokrok; keďže v Indexe slobody tlače vo svete za rok 2018, ktorý uverejňuje organizácia Reportéri bez hraníc, je Azerbajdžan spomedzi 180 krajín na 163. mieste; keďže v súčasnosti si v Azerbajdžane odpykáva trest väzenia 10 novinárov;

G.  keďže niekoľko nezávislých mediálnych internetových stránok a portálov v krajine je naďalej blokovaných a nedostupných, medzi nimi napríklad Azadliq Radio (Azerbajdžanské vysielanie Rádia Slobodná Európa/Radio Liberty) a jeho medzinárodné vysielanie, Rádio Slobodná Európa/Radio Liberty, denník Azadliq (ktorý nemá žiadne väzby na Azadliq Radio), Meydan TV a Azerbajdžan Saadi (Azerbajdžanská hodina); keďže na konci roka 2017 a na začiatku roka 2018 bol celý rad azerbajdžanských občanov vypočutý za to, že zverejnili kritický komentár na Facebooku, alebo jednoducho uviedli, že sa im páči štatút určitého sociálneho média, alebo kliknutím oznámili svoju „účasť“ na politických zhromaždeniach;

H.  keďže v decembri 2018 hospodársky a správny súd Baku nariadil investigatívnej novinárke Chadídži Ismailovej, aby zaplatila pokutu vo výške viac ako 23 000 EUR za údajné daňové úniky týkajúce sa Rádia Slobodná Európa, kde pracovala ako redaktorka a nikdy nevykonávala funkciu zákonného zástupcu; keďže jej právnik Jalchin Imanov patrí medzi osoby, ktoré boli vylúčené z azerbajdžanskej advokátskej komory; keďže 10. januára 2019 vyniesol Európsky súd pre ľudské práva rozsudok vo veci sťažnosti, ktorú podala Ismailová proti vláde Azerbajdžanu v súvislosti so šírením videí, ktoré sa týkajú jej osobného života, pričom zistil, že boli porušené jej práva podľa článku 8 (rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 10 (sloboda prejavu) Európskeho dohovoru o ľudských právach;

I.  keďže zmeny zavedené v Zákone o občianskom a správnom konaní a v zákone o advokácii v roku 2017 zakazujú právnikom vykonávajúcim právnickú činnosť, ktorí nie sú členmi advokátskej komory, aby vystupovali na súde a zastupovali svojich klientov; keďže toto nové pravidlo je namierené proti mnohým právnikom zastupujúcim členov opozície a aktivistov v oblasti ľudských práv, ktorí boli vylúčení z advokátskej komory alebo ktorí čelia disciplinárnym opatreniam;

J.  keďže Azerbajdžan je členom Rady Európy, a preto sa zaviazal dodržiavať demokratické zásady, ľudské práva a zásady právneho štátu; keďže dvaja spoluspravodajcovia pre Azerbajdžan v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE) a komisár Rady Európy pre ľudské práva vyjadrili hlboké znepokojenie v súvislosti s novými obvineniami Mehmana Husejnova; keďže rovnaké obavy vyjadril aj predstaviteľ OBSE pre slobodu médií;

K.  keďže 11. júla 2018 EÚ a Azerbajdžan dokončili svoje priority partnerstva, pričom stanovili spoločné politické priority, ktorými sa má riadiť a posilniť partnerstvo medzi EÚ a Azerbajdžanom v nadchádzajúcich rokoch;

1.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Mehmana Husejnova a naliehavo vyzýva azerbajdžanské orgány, aby všetky nové obvinenia proti nemu vzali späť; vyjadruje znepokojenie nad jeho zdravotným stavom, v súvislosti s ktorým mu orgány musia poskytnúť všetku potrebnú odbornú lekársku pomoc a umožniť mu pravidelný kontakt s rodinou a zabezpečiť vybraného právneho zástupcu;

2.  vyzýva na ukončenie násilných zásahov v Azerbajdžane a vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov vrátane novinárov, obhajcov ľudských práv a iných aktivistov občianskej spoločnosti, okrem iného napríklad Afgana Muchtarliho, Ilkina Rustamzaneha, Rašáda Ramazanova, Seymura Haziho, Gijasa Ibrahimova, Mehmana Husejnova, Bayrama Mammadova, Araza Gulijeva, Tofiga Hasanliho, Ilgiza Qahramanova a Afgana Sadygova, a žiada, aby boli zbavení všetkých obvinení a aby boli v plnej miere obnovené ich politické a občianske práva;

3.  víta prepustenie niekoľkých významných obhajcov ľudských práv, novinárov, členov opozície a aktivistov v Azerbajdžane v niekoľkých posledných rokoch; vyzýva azerbajdžanské orgány, aby zabezpečili voľný pohyb tých, ktorí čelia obmedzeniam, vrátane Ilgara Mammadova, Intigama Alyieva, Chadídži Ismailovej a ďalších novinárov, a umožnili im slobodne pracovať; vyjadruje znepokojenie nad novými trestnými obvineniami, ktoré boli vznesené proti Ismailovej, a žiada, aby boli zrušené;

4.  pripomína Azerbajdžanu jeho povinnosti vyplývajúce z Európskeho dohovoru o ľudských právach a vyzýva azerbajdžanské orgány, aby v plnej miere rešpektovali a presadzovali rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva;

5.  naliehavo vyzýva vládu Azerbajdžanu, aby v plnej miere spolupracovala s Benátskou komisiou Rady Európy a komisárom pre ľudské práva a vykonávala ich odporúčania, ako aj osobitné postupy OSN týkajúce sa obhajcov ľudských práv, a zabezpečila, aby mohli nezávislé skupiny a aktivisti občianskej spoločnosti pôsobiť slobodne a bez obmedzenia, a to aj zmenou zákonov, ktoré vážne obmedzujú financovanie občianskej spoločnosti;

6.  vyzýva Azerbajdžan, aby v plnej miere zaručil slobodu tlače a médií, a to tak v oblasti právnych predpisov, ako aj v praxi, online aj offline, aby sa zaručila sloboda prejavu v súlade s medzinárodnými normami;

7.  naliehavo vyzýva azerbajdžanské orgány, aby zabezpečili faktickú nezávislosť advokátskej komory od výkonnej moci; trvá na tom, aby sa samostatne pôsobiacim právnikom umožnilo pokračovať vo vykonávaní advokátskej činnosti a zastupovaní klientov na základe notársky osvedčenej plnej moci, a požaduje ukončenie svojvoľného vyškrtávania právnikov, ktorí zastupujú členov opozície a aktivistov v oblasti ľudských práv, zo zoznamu advokátov;

8.  vyjadruje znepokojenie nad obvineniami, ktoré sa týkajú niekoľkých členov PZ RE, a údajnými pokusmi ovplyvniť európske rozhodovacie orgány nezákonnými prostriedkami s cieľom zabrániť kritike závažného porušovania ľudských práv v Azerbajdžane;

9.  vyjadruje znepokojenie nad situáciou LGBTI osôb v Azerbajdžane a vyzýva azerbajdžanskú vládu, aby prestala obmedzovať a zastrašovať obhajcov ľudských práv, ktorí presadzujú a ochraňujú práva LGBTI osôb;

10.  zdôrazňuje význam novej dohody medzi EÚ a Azerbajdžanom; zdôrazňuje, že demokratické reformy, zásady právneho štátu, dobrá správa vecí verejných a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd musia byť ústredným prvkom novej dohody; zdôrazňuje, že pred prijatím rozhodnutia o udelení svojho súhlasu bude počas rokovaní o novej dohode pozorne monitorovať situáciu;

11.  vyzýva Radu, Komisiu a PK/VP, aby zabezpečili, že prepustenie Mehmana Husejnova a všetkých ostatných politických väzňov v Azerbajdžane bude aj naďalej prioritou v dvojstranných vzťahoch medzi EÚ a Azerbajdžanom;

12.  naliehavo vyzýva EÚ a delegácie členských štátov v Azerbajdžane, aby znásobili svoje úsilie o podporu a pomoc politickým väzňom, reportérom a blogerom, aktivistom pôsobiacim v oblasti boja proti korupcii, obhajcom ľudských práv a členom občianskej spoločnosti;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Komisii, prezidentovi, vláde a parlamentu Azerbajdžanskej republiky, Rade Európy a OBSE.

(1) Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 105.
(2) Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 207.
(3) Ú. v. EÚ C 234, 28.6.2016, s. 2.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2018)0294.
(5) Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 130.
(6) Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 82.
(7) Správa A/HRC/36/37/Add.1 z 2.8.2017.

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia