Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0251(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0413/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0413/2018

Rasprave :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Glasovanja :

PV 17/01/2019 - 10.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0035

Usvojeni tekstovi
PDF 168kWORD 56k
Četvrtak, 17. siječnja 2019. - Strasbourg
Program pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. siječnja 2019. o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi („program Ignalina”) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EU) br. 1369/2013 (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2018)0466),

–  uzimajući u obzir Akt o pristupanju iz 2003., a posebno članak 3. Protokola br. 4 uz taj akt,

–  uzimajući u obzir zahtjev za mišljenje koji je poslalo Vijeće (C8-0394/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0413/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  U skladu s Protokolom br. 4 uz Akt o pristupanju iz 2003. o nuklearnoj elektrani Ignalina Litva se obvezala zatvoriti jedinicu 1 nuklearne elektrane Ignalina do 31. prosinca 2004., a jedinicu 2 do 31. prosinca 2009., i zatim ih razgraditi.
(1)  U skladu s Protokolom br. 4 uz Akt o pristupanju iz 2003. o nuklearnoj elektrani Ignalina Litva se obvezala zatvoriti jedinicu 1 nuklearne elektrane Ignalina do 31. prosinca 2004., a jedinicu 2 do 31. prosinca 2009., i zatim ih razgraditi. Protokol br. 4 ostaje pravna osnova programa Ignalina.
_____________
_________________
1 SL L 236, 23.9.2003., str. 944.
1 SL L 236, 23.9.2003., str. 944.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  U skladu s obvezama iz Akta o pristupanju i uz pomoć Unije Litva je isključila te dvije jedinice u zadanim rokovima i ostvarila znatan napredak prema njihovoj razgradnji. Potreban je daljnji rad kako bi se nastavilo smanjivanje razine radiološke opasnosti. Na temelju dostupnih procjena za razdoblje nakon 2020. potrebni su dodatni financijski resursi za tu svrhu.
(2)  U skladu s obvezama iz Akta o pristupanju i uz pomoć Unije Litva je isključila te dvije jedinice u zadanim rokovima i ostvarila znatan napredak u njihovoj razgradnji. Potreban je daljnji rad kako bi se nastavilo smanjivanje razine radiološke opasnosti. Na temelju dostupnih procjena i planiranog datuma konačnog zatvaranja tijekom 2038., za razdoblje nakon 2020. potrebni su dodatni financijski resursi za tu svrhu. Kako bi se do 2038. dovršio plan stavljanja izvan pogona, morat će se premostiti financijski manjak u iznosu od 1 548 milijuna EUR.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Aktivnosti obuhvaćene ovom Uredbom trebale bi biti u skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom. Razgradnja nuklearne elektrane obuhvaćena ovom Uredbom trebala bi se provesti u skladu sa zakonodavstvom o nuklearnoj sigurnosti, odnosno Direktivom Vijeća 2009/71/Euratom(1), i zakonodavstvom o gospodarenju otpadom, odnosno Direktivom Vijeća 2011/70/Euratom(2). Konačnu odgovornost za nuklearnu sigurnost i sigurnost zbrinjavanja istrošenog goriva i radioaktivnog otpada snosi Litva.
(3)  Aktivnosti obuhvaćene ovom Uredbom trebale bi biti u skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom. Razgradnja nuklearne elektrane obuhvaćena ovom Uredbom trebala bi se provesti u skladu sa zakonodavstvom o nuklearnoj sigurnosti, odnosno Direktivom Vijeća 2009/71/Euratom(1), i zakonodavstvom o gospodarenju otpadom, odnosno Direktivom Vijeća 2011/70/Euratom(2). Konačnu odgovornost za nuklearnu sigurnost i sigurnost zbrinjavanja istrošenog goriva i radioaktivnog otpada snosi Litva. Međutim, Direktivom 2011/70/Euratom omogućuje se doprinos Unije širokom spektru projekata razgradnje, uključujući skladištenje i odlaganje istrošenoga goriva i radioaktivnog otpada. Iako se u Direktivi 2011/70/Euratom navodi da troškove zbrinjavanja istrošenoga goriva i radioaktivnog otpada snose oni koji su proizveli te materijale, ta se odredba ne može retroaktivno primjenjivati na Litvu, koja je zatvorila nuklearnu elektranu Ignalina prije donošenja te Direktive te stoga nije mogla akumulirati dovoljna sredstva za skladištenje i odlaganje istrošenoga goriva i radioaktivnog otpada.
_____________
_________________
1 Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (SL L 172, 2.7.2009., str. 18.).
1 Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (SL L 172, 2.7.2009., str. 18.).
2 Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom (SL L 199, 2.8.2011., str. 48.).
2 Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom (SL L 199, 2.8.2011., str. 48.).
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Priznajući da su preuranjeno gašenje i posljedična razgradnja nuklearne elektrane Ignalina s dva reaktora tipa RMBK snage 1 500 MW naslijeđenih iz Sovjetskog Saveza bez presedana te da je to izuzetan financijski teret za Litvu koji nije razmjeran veličini i gospodarskoj snazi te zemlje, u Protokolu br. 4 navodi se da će se pomoć Unije u okviru programa Ignalina nastaviti bez prekida i produljiti nakon 2006., odnosno za razdoblje sljedećih financijskih perspektiva.
(4)  Priznajući da su preuranjeno gašenje i posljedična razgradnja nuklearne elektrane Ignalina s dva reaktora tipa RMBK snage 1 500 MW (moderirani grafitom, kanalnog tipa), sličnih onima koji su se koristili u Černobilu, naslijeđenih iz Sovjetskog Saveza bez presedana s obzirom na to da nigdje u svijetu nema slučajeva demontiranja reaktora slične konstrukcije, te da je to izuzetan financijski teret za Litvu koji nije razmjeran veličini i gospodarskoj snazi te zemlje, u Protokolu br. 4 navodi se da će se pomoć Unije u okviru programa Ignalina nastaviti bez prekida i produljiti nakon 2006., odnosno za razdoblje sljedećih financijskih perspektiva do datuma konačnog zatvaranja koje je trenutno planirano za 2038.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Programom bi isto tako trebalo osigurati širenje znanja stečenog na temelju programa u sve države članice, uz koordinaciju i sinergiju s drugim relevantnim programima Unije za aktivnosti razgradnje u Bugarskoj i Slovačkoj te u Komisijinu Zajedničkom istraživačkom centru jer takve mjere donose najveću dodanu vrijednost Unije.
(10)  Programom bi isto tako trebalo osigurati širenje znanja stečenog na temelju programa u sve države članice, uz koordinaciju i sinergiju s drugim relevantnim programima Unije za aktivnosti razgradnje u Bugarskoj i Slovačkoj te u Komisijinu Zajedničkom istraživačkom centru. Kako bi te mjere donijele najveću dodanu vrijednost Unije, sredstva za širenje znanja ne bi trebala biti dio sredstava za radove u okviru razgradnje, nego bi trebala potjecati iz drugih financijskih izvora Unije.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Razgradnja nuklearne elektrane Ignalina trebala bi se provesti uz najbolje dostupno tehničko znanje i uz dužno poštovanje prirode i tehnoloških specifikacija jedinica koje se trebaju razgraditi, a kako bi se osigurale sigurnost i najveća moguća učinkovitost, uzimajući u obzir najbolju međunarodnu praksu.
(11)  Razgradnja nuklearne elektrane Ignalina trebala bi se provesti uz najbolje dostupno tehničko znanje i uz dužno poštovanje prirode i tehnoloških specifikacija jedinica koje se trebaju razgraditi, a kako bi se osigurale sigurnost i najveća moguća učinkovitost, uzimajući u obzir najbolju međunarodnu praksu i jamčeći kvalificiranom osoblju konkurentne plaće.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Komisija i Litva trebale bi osigurati djelotvorno praćenje i kontrolu razvoja postupka razgradnje nuklearnih postrojenja kako bi osigurale najveću dodanu vrijednost sredstava dodijeljenih na temelju ove Uredbe za Uniju, iako konačnu odgovornost za razgradnju nuklearnih postrojenja snosi Litva. To uključuje djelotvorno mjerenje napretka i rezultata te provedbu korektivnih mjera ako su potrebne.
(12)  Komisija i Litva trebale bi osigurati djelotvorno praćenje i kontrolu razvoja postupka razgradnje nuklearnih postrojenja kako bi osigurale najveću dodanu vrijednost sredstava dodijeljenih na temelju ove Uredbe za Uniju. To uključuje djelotvorno praćenje napretka i rezultata te provedbu korektivnih mjera zajedno s Litvom i Unijom, ako su potrebne.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Program bi trebalo provesti uz zajedničko financiranje sredstvima Unije i Litve. U skladu s praksom sufinanciranja utvrđenom u prethodnim programima trebalo bi utvrditi najviši prag sufinanciranja Unije. Uzimajući u obzir praksu iz usporedivih programa Unije i činjenicu da je gospodarstvo Litve ojačalo, od početka programa razgradnje elektrane Ignalina do završetka provedbe aktivnosti financiranih na temelju ove Uredbe stopa sufinanciranja sredstvima Unije ne bi trebala biti viša od 80 % prihvatljivih troškova. Ostatak sufinanciranja trebao bi se pokriti doprinosom Litve i iz izvora koji nisu proračun Unije, konkretno doprinosima međunarodnih financijskih institucija i drugih donatora.
(16)  Program bi trebalo provesti uz zajedničko financiranje sredstvima Unije i Litve. Protokolom br. 4 uz Akt o pristupanju iz 2003. propisuje se da doprinos Unije u okviru programa Ignalina može za određene mjere iznositi do 100 % ukupnih rashoda. U skladu s praksom sufinanciranja utvrđenom u prethodnim programima trebalo bi utvrditi prag sufinanciranja Unije. Uzimajući u obzir zaključke iz izvješća Komisije iz 2018. o evaluaciji i provedbi programâ pomoći EU-a za razgradnju nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Slovačkoj i Litvi i političku obvezu Litve da s 14 % doprinese ukupnim troškovima razgradnje, stopa sufinancirnja sredstvima Unije, od početka programa razgradnje elektrane Ignalina do završetka provedbe aktivnosti financiranih na temelju ove Uredbe ne bi trebala biti viša od 86 % prihvatljivih troškova. Ostatak sufinanciranja osigurava se doprinosom Litve i iz drugih izvora, ali ne iz proračuna Unije. Potrebno je uložiti napore da se pronađe financiranje iz drugih izvora, konkretno doprinosa međunarodnih financijskih institucija i drugih donatora.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16a)   Izvan područja primjene programa Ignalina, Litva je i dalje je u konačnici odgovorna za razvoj i ulaganje u regiji Ignalina, koja je obilježena niskim primanjima i najvišim stopama nezaposlenosti u zemlji, uglavnom zbog zatvaranja nuklearne elektrane Ignalina, koja je bila najveći poslodavac u regiji.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Program je obuhvaćen područjem primjene litavskog nacionalnog programa na temelju Direktive Vijeća 2011/70/Euratom.
(19)  Program je obuhvaćen područjem primjene litavskog nacionalnog programa na temelju Direktive Vijeća 2011/70/Euratom i može doprinijeti njegovoj provedbi ne dovodeći u pitanje ovu Direktivu.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.a (nova)
(23 a)   Iz povijesnih razloga potpuno je opravdana financijska potpora Unije za razgradnju nuklearnog reaktora Ignalina, ali se programom ne bi trebao postaviti presedan za korištenje sredstava Unije pri razgradnji drugih nuklearnih reaktora. Etička obveza svake države članice trebala bi biti izbjegavanje stavljanja nepotrebnog tereta na buduće generacije zbog istrošenog goriva i radioaktivnog otpada, uključujući svaki radioaktivni otpad koji nastaje zbog razgradnje postojećih nuklearnih postrojenja. Nacionalne politike moraju se temeljiti na načelu „onečišćivač plaća”.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.b (nova)
(23 b)   U okviru Preporuke Komisije 2006/851/Euratom napominje se da bi u skladu s načelom „onečišćivač plaćaˮ nuklearni operater tijekom produktivnog života postrojenja trebao ostaviti sa strane odgovarajuća financijska sredstva za buduće troškove razgradnje.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  Opći je cilj programa pomoći Litvi u razgradnji nuklearne elektrane Ignalina, s posebnim naglaskom na upravljanju s tim povezanim pitanjima radiološke sigurnosti, istodobno osiguravajući opsežno širenje time stečenog znanja o razgradnji nuklearnih postrojenja među svim državama članicama EU-a.
1.  Opći je cilj programa na odgovarajući način pomoći Litvi u sigurnoj razgradnji nuklearne elektrane Ignalina, s posebnim naglaskom na upravljanju s tim povezanim pitanjima radiološke sigurnosti, uključujući jamčenje sigurnog skladištenja istrošenoga goriva.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.
2.  Posebni je cilj programa provesti rastavljanje i dekontaminaciju opreme i osovina reaktora elektrane Ignalina u skladu s planom razgradnje, nastaviti sa sigurnim zbrinjavanjem otpada nastalog tijekom razgradnje i otpada iz prošlosti te širiti stečeno znanje među dionicima iz EU-a.
2.  Glavni je cilj programa provesti rastavljanje i dekontaminaciju opreme i osovina reaktora elektrane Ignalina u skladu s planom razgradnje te nastaviti sa sigurnim zbrinjavanjem otpada nastalog tijekom razgradnje i otpada iz prošlosti.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.a (novi)
2.a  Program također ima dodatni cilj da se osigura opsežno širenje stečenog znanja o razgradnji nuklearnih postrojenja u svim državama članicama. Dodatni cilj financira se iz programa financijske pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada COM(2018)0467.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.
3.   Detaljan opis posebnog cilja utvrđen je u Prilogu I. Komisija može provedbenim aktima izmijeniti Prilog I. u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 2.
3.   Detaljan opis glavnog cilja utvrđen je u Prilogu I.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Financijska omotnica za provedbu programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 552 000 000 EUR u tekućim cijenama.
1.  Financijska omotnica za provedbu programa za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 780 000 000 EUR u tekućim cijenama za provedbu glavnog cilja programa (aktivnosti razgradnje).
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.
Najviša stopa sufinanciranja sredstvima Unije primjenjiva u okviru programa ne smije premašiti 80 %. Preostali iznos financiranja osigurava se doprinosom Litve i drugih izvora, ali ne iz proračuna Unije.
Ukupna stopa sufinanciranja sredstvima Unije primjenjiva u okviru programa iznosi 86 %. Preostali iznos financiranja osigurava se doprinosom Litve i drugih izvora, ali ne iz proračuna Unije.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 4.
4.  Ključni izazovi za radiološku sigurnost u razdoblju financiranja 2021.–2027. obrađuju se u okviru aktivnosti pod stavkama P.1, P.2 i P.4. Rastavljanje jezgri reaktora konkretno je obuhvaćeno stavkom P.2. Manji se izazovi obrađuju u stavci P.3, dok se stavke P.0 i P.5 odnose na aktivnosti potpore razgradnji.
4.  Ključni izazovi za radiološku sigurnost u razdoblju financiranja 2021.–2027. obrađuju se u okviru aktivnosti pod stavkama P.1, P.2, P.3 i P.4. Rastavljanje jezgri reaktora konkretno je obuhvaćeno stavkom P.2. Stavke P.0 i P.5 odnose na aktivnosti potpore razgradnji.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 5. – tablica 1. – stavka P.3

Tekst koji je predložila Komisija

TABLICA 1.

#

Stavka

Prioritet

P.3

Postupanje s istrošenim nuklearnim gorivom

II

Izmjena

TABLICA 1.

#

Stavka

Prioritet

P.3

Postupanje s istrošenim nuklearnim gorivom

I

Amandman 21
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 7.
7.  Odlaganje istrošenog goriva i radioaktivnog otpada u dubokom geološkom odlagalištu nije obuhvaćeno područjem primjene programa te Litva to pitanje mora razraditi u svojem nacionalnom programu za gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom kako se zahtijeva Direktivom Vijeća 2011/70/Euratom.
7.  Iako odlaganje istrošenog goriva i radioaktivnog otpada u dubokom geološkom odlagalištu nije obuhvaćeno područjem primjene programa u razdoblju 2021. – 2027., Litva i Unija počet će pravodobno savjetovanje o mogućem uključivanju tih aktivnosti u područje primjene programa u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira.
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti