Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0251(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0413/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0413/2018

Viták :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Szavazatok :

PV 17/01/2019 - 10.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0035

Elfogadott szövegek
PDF 181kWORD 51k
2019. január 17., Csütörtök - Strasbourg
A litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

Az Európai Parlament 2019. január 17-i jogalkotási állásfoglalása a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról (Ignalina-program), valamint az 1369/2013/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0466),

—  tekintettel a 2003. évi csatlakozási okmányra és különösen az ahhoz csatolt 4. jegyzőkönyv 3. cikkére,

–  tekintettel a Tanács vélemény iránti kérelmére (C8-0394/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0413/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A 2003. évi csatlakozási okmány az Ignalina atomerőműről szóló 4. jegyzőkönyvében (1) Litvánia kötelezte magát arra, hogy 2004. december 31-ig, illetve 2009. december 31-ig leállítja az Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkját, valamint ezt követően leszereli az említett blokkokat.
(1)  A 2003. évi csatlakozási okmánynak az Ignalina atomerőműről szóló 4. jegyzőkönyvében1 Litvánia kötelezte magát arra, hogy 2004. december 31-ig, illetve 2009. december 31-ig leállítja az Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkját, valamint ezt követően leszereli az említett blokkokat. Az Ignalina-program jogalapját továbbra is a 4. jegyzőkönyv képezi.
_____________
_________________
1 HL L 236., 2003.9.23., 944. o.
1 HL L 236., 2003.9.23., 944. o.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően, valamint az Európiai Unió támogatásával Litvánia határidőre leállította a két blokkot, és jelentős előrelépést tett azok leszerelése felé. A sugárzásveszély szintjének folyamatos csökkentéséhez további munkálatok elvégzésére van szükség. A rendelkezésre álló becslések szerint 2020 után további pénzügyi forrásokra lesz szükség e cél megvalósításához.
(2)  A csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően, valamint az Európiai Unió támogatásával Litvánia határidőre leállította a két blokkot, és jelentős előrelépést tett azok leszerelése felé. A sugárzásveszély szintjének folyamatos csökkentéséhez további munkálatok elvégzésére van szükség. A rendelkezésre álló becslések szerint, és tekintettel a 2038-ra tervezett végső leállításra, 2020 után további jelentős pénzügyi forrásokra lesz szükség e cél megvalósításához. A leszerelési terv 2038-ig történő végrehajtásához az 1548 millió EUR összegű finanszírozási hiányt pótolni kell.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeknek meg kell felelniük az alkalmazandó uniós és tagállami jogszabályoknak. Az e rendelet hatálya alá tartozó atomerőmű leszerelését a nukleáris biztonságra vonatkozó jogszabályokkal, nevezetesen a 2009/71/Euratom1 tanácsi irányelvvel és a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályokkal, nevezetesen a 2011/70/Euratom2 tanácsi irányelvvel összhangban kell megvalósítani. A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezelése iránti végső felelősség Litvániáé.
(3)  A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeknek meg kell felelniük az alkalmazandó uniós és tagállami jogszabályoknak. Az e rendelet hatálya alá tartozó atomerőmű leszerelését a nukleáris biztonságra vonatkozó jogszabályokkal, nevezetesen a 2009/71/Euratom tanácsi irányelvvel1 és a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályokkal, nevezetesen a 2011/70/Euratom tanácsi irányelvvel2 összhangban kell megvalósítani. A nukleáris biztonsággal, valamint a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésével kapcsolatos végső felelősség Litvániáé. A 2011/70/Euratom irányelv azonban lehetővé teszi, hogy az Unió leszerelési projektek széles köréhez járuljon hozzá, beleértve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok tárolását és végleges elhelyezését. Míg a 2011/70/Euratom irányelv rögzíti, hogy a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének költségeit azoknak kell viselniük, akiknél ezek az anyagok keletkeznek, ez a rendelkezés nem alkalmazható visszamenőleges hatállyal Litvániára, amely az Ignalina atomerőművet az említett irányelv elfogadása előtt állította le, így nem volt abban a helyzetben, hogy elegendő forrást gyűjthessen a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok tárolására és végleges elhelyezésére.
_____________
_________________
1 A Tanács 2009. június 25-i 2009/71/Euratom irányelve a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról (HL L 172., 2009.7.2., 18. o.).
1 A Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról (HL L 172., 2009.7.2., 18. o.).
2 A Tanács 2011. július 19-i 2011/70/Euratom irányelve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról (HL L 199., 2011.8.2., 48. o.).
2 A Tanács 2011/70/Euratom irányelve (2011. július 19.) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról (HL L 199., 2011.8.2., 48. o.).
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Elismerve, hogy a Szovjetuniótól örökölt két 1500 MW teljesítményű RBMK reaktorral rendelkező Ignalina atomerőmű idő előtti leállítása és az azt követő leszerelése példa nélküli, és Litvánia számára kivételes pénzügyi terhet jelentett, amely az ország méretével és gazdasági erejével nem áll arányban, a 4. jegyzőkönyv leszögezte, hogy az Ignalina-program keretében biztosított uniós támogatásnak zavartalanul folytatódnia kell és a 2006 utáni időszakra is meghosszabbításra kerül, a következő pénzügyi keret időszakára.
(4)  Elismerve, hogy a Szovjetuniótól örökölt, a Csernobilban használtakhoz hasonló két 1500 MW teljesítményű (grafitmoderátoros, csatorna típusú) RBMK reaktorral rendelkező Ignalina atomerőmű idő előtti leállítása és az azt követő leszerelése példa nélküli – mivel a gyakorlatban a világ egyetlen pontján sem volt példa hasonló felépítésű reaktor leszerelésére –, és Litvánia számára kivételes pénzügyi terhet jelentett, amely az ország méretével és gazdasági erejével nem áll arányban, a 4. jegyzőkönyv leszögezte, hogy az Ignalina-program keretében biztosított uniós támogatásnak zavartalanul folytatódnia kell, és az a 2006 utáni időszakra is meghosszabbításra kerül, a következő pénzügyi keret időszakára, egészen a jelenleg 2038-ra tervezett végső leállítás időpontjáig.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Ezenfelül a programnak garantálnia kell a program során szerzett ismeretek terjesztését a többi tagállam felé, továbbá az együttműködést és a szinergiát a többi releváns, Bulgáriában és Szlovákiában zajló leszerelési tevékenységeket támogató uniós programmal, valamint az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjával; mivel az ilyen intézkedések képviselik a legnagyobb hozzáadott értéket az Unió számára.
(10)  Ezenfelül a programnak garantálnia kell a program során szerzett ismeretek terjesztését a többi tagállam felé, továbbá az együttműködést és a szinergiát a többi releváns, Bulgáriában és Szlovákiában zajló leszerelési tevékenységeket támogató uniós programmal, valamint az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjával. Ahhoz, hogy ezek az intézkedések a lehető legnagyobb uniós hozzáadott értéket eredményezzék, az ismeretek terjesztéséhez kapcsolódó finanszírozás nem képezheti részét a leszerelési munkálatok finanszírozásának, hanem annak egyéb uniós pénzügyi forrásokból kell származnia.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Az Ignalina atomerőmű leszereléséhez – a biztonság és a lehető legnagyobb hatékonyság garantálása érdekében – az elérhető legjobb műszaki szakértői hátteret kell igénybe venni, kellő figyelmet fordítva a leszerelés által érintett létesítmények természetére és technológiai jellemzőire, tekintetbe véve a legjobb nemzetközi gyakorlatokat is.
(11)  Az Ignalina atomerőmű leszereléséhez – a biztonság és a lehető legnagyobb hatékonyság garantálása érdekében – az elérhető legjobb műszaki szakértői hátteret kell igénybe venni, kellő figyelmet fordítva a leszerelés által érintett létesítmények természetére és technológiai jellemzőire, tekintetbe véve a legjobb nemzetközi gyakorlatokat is és versenyképes fizetést biztosítva a szakképzett személyzet számára.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Annak érdekében, hogy az e rendeletben odaítélt uniós támogatás a legnagyobb hozzáadott értéket teremtse, a Bizottság és Litvánia gondoskodni fog a leszerelési folyamat alakulásának hatékony nyomon követéséről és ellenőrzéséről, jóllehet a leszerelésért a felelősség végső soron Litvániát terheli. Ez magában foglalja az előrehaladás és a teljesítmény hatékony mérését, valamint szükség esetén korrekciós intézkedések bevezetését.
(12)  Annak érdekében, hogy az e rendeletben odaítélt uniós támogatás a legnagyobb hozzáadott értéket teremtse, a Bizottságnak és Litvániának gondoskodnia kell a leszerelési folyamat alakulásának hatékony nyomon követéséről és ellenőrzéséről. Ez magában foglalja az előrehaladás és a teljesítmény hatékony nyomon követését, valamint szükség esetén korrekciós intézkedések bevezetését Litvánia és az Unió részvételével.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A programot az Európai Unió és Litvánia közös pénzügyi hozzájárulásával kell lefolytatni. Az Európai Unió által biztosított társfinanszírozás felső határértékét a korábbi programok során kialakított társfinanszírozási gyakorlatoknak megfelelően meg kell határozni. A hasonló uniós programoknál alkalmazott gyakorlatot és Litvánia gazdasági megerősödését figyelembe véve az Ignalina leszerelési program kezdete és a jelen rendelet által finanszírozott tevékenységének megvalósításának végéig az uniós társfinanszírozási arány nem haladhatja meg a támogatható költségek 80%-át. A fennmaradó társfinanszírozási összeget Litvániának vagy az Uniós költségvetéstől eltérő más forrásoknak nevezetesen nemzetközi pénzügyi szervezetnek és más adományozóknak – kell biztosítania.
(16)  A programot az Európai Unió és Litvánia közös pénzügyi hozzájárulásával kell lefolytatni. A 2003. évi csatlakozási okmány 4. jegyzőkönyve rögzíti, hogy az Ignalina-program keretében nyújtott uniós hozzájárulás mértéke egyes intézkedések esetében az összes kiadás 100%-át is elérheti. A korábbi programok során kialakított társfinanszírozási gyakorlatoknak megfelelően meg kell határozni az Európai Unió által biztosított társfinanszírozás küszöbértékét. Figyelembe véve a bulgáriai, szlovákiai és litvániai atomerőművek leszerelését segítő uniós támogatási programok értékeléséről és végrehajtásáról szóló 2018. évi bizottsági jelentés eredményeit és Litvánia azon politikai kötelezettségvállalását, hogy 14%-kal járul hozzá a leszerelés teljes költségéhez, az uniós társfinanszírozási arány az Ignalina leszerelési program kezdetétől az e rendelet keretében finanszírozott tevékenységek megvalósításának végéig a támogatható költségek 86%-a kell hogy legyen. A fennmaradó társfinanszírozást Litvániának és az Uniós költségvetéstől eltérő más forrásoknak kell biztosítania. Törekedni kell más finanszírozási források bevonására, nevezetesen nemzetközi pénzügyi intézményektől és más adományozóktól.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)   Az Ignalina-programon kívül továbbra is Litvániáé a végső felelősség az Ignalina régióban folytatott fejlesztésekért és beruházásokért, amely régióban alacsonyak a jövedelmek és az országban a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, és ennek oka főként az Ignalina atomerőmű leállítása, amely a régió legnagyobb munkaadója volt.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A program a 2011/70/Euratom tanácsi irányelv szerint folyó litván nemzeti program hatálya alá tartozik.
(19)  A program a 2011/70/Euratom tanácsi irányelv szerint zajló litván nemzeti program hatálya alá tartozik, és ezen irányelv sérelme nélkül hozzájárulhat annak végrehajtásához.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
(23a)   Az Ignalina atomreaktor leszerelésének Unió általi pénzügyi támogatása történelmi okokból teljes mértékben indokolt, azonban a programnak nem szabad precedenst teremtenie az uniós források más atomreaktorok leszerelésének finanszírozására való felhasználásához. Minden tagállam erkölcsi kötelessége kell hogy legyen, hogy a kiégett fűtőelemekkel és radioaktív hulladékokkal, ezen belül a meglévő nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggésben várhatóan keletkező radioaktív hulladékokkal kapcsolatban ne hárítson indokolatlan terheket a jövő nemzedékeire. A nemzeti szakpolitikáknak „a szennyező fizet” elven kell alapulniuk.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)
(23b)   A 2006/851/Euratom bizottsági ajánlás szerint „a szennyező fizet” elvet követve a nukleáris létesítmények üzemeltetőinek a létesítmény aktív élettartama alatt megfelelő pénzügyi forrásokat kell elkülöníteniük a jövőbeli leszerelés költségeinek fedezésére.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program általános célkitűzése, hogy Litvánia támogatást kapjon az Ignalina atomerőmű leszerelésének végrehajtásához, különös hangsúllyal az Ignalina atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó sugárbiztonsági kihívások leküzdésén, és hogy a nukleáris leszerelésről szerzett ismeretek széles körben elterjedjenek az EU tagállamaiban.
(1)  A program általános célkitűzése, hogy Litvánia megfelelő támogatást kapjon az Ignalina atomerőmű leszerelésének biztonságos végrehajtásához, különös hangsúlyt fektetve az Ignalina atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó sugárbiztonsági kihívások leküzdésére, beleértve a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolására szolgáló létesítmények biztonságossá tételét.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program konkrét célja az ignalinai berendezések és reaktorok leszerelése és sugármentesítése a leszerelési tervvel összhangban, a múltban és a leszerelés során keletkezett hulladék biztonságos kezelése, valamint az ennek során létrejött ismeretek elterjesztése az uniós érdekelt felek között.
(2)  A program célja az ignalinai berendezések és reaktorok leszerelése és sugármentesítése a leszerelési tervvel összhangban, valamint a múltban és a leszerelés során keletkezett hulladék további biztonságos kezelése.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A program további kiegészítő célkitűzése annak biztosítása, hogy a nukleáris leszerelésről szerzett ismeretek széles körben elterjedjenek az EU összes tagállamában. A kiegészítő célkitűzést a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló pénzügyi támogatási program finanszírozza (COM(2018)0467).
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
(3)   A konkrét célkitűzés részletes leírását az I. melléklet tartalmazza. A 12. cikk (2) bekezdésében lefektetett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően az Európai Bizottság végrehajtási aktusok révén módosíthatja az I. mellékletet.
(3)   A célkitűzés részletes leírását az I. melléklet tartalmazza.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(1)  A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 552 000 000 EUR.
(1)  A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 780 000 000 EUR, amely a program fő célkitűzésének (leszerelési tevékenységek) végrehajtására használható fel.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
A programban 80%-nál magasabb összesített uniós társfinanszírozási arány nem alkalmazható. A fennmaradó finanszírozást Litvániának és az Uniós költségvetéstől eltérő más forrásoknak kell biztosítania.
A programban 86%-os összesített uniós társfinanszírozási arány alkalmazható. A fennmaradó finanszírozást Litvániának és az uniós költségvetéstől eltérő más forrásoknak kell biztosítania.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés
(4)  A 2021 és 2027 közötti finanszírozási időszakban felmerülő főbb sugárbiztonsági kihívásokat a P.1, P.2 és P.4 jelű tételekhez tartozó intézkedések hivatottak megoldani. A reaktormagok leszerelése a P.2 jelű tétel alá tartozik. A P.3 jelű tétel kisebb kihívásokkal foglalkozik, míg a P.0 és a P.5 jelű tétel leszerelést támogató tevékenységeket tartalmaz.
(4)  A 2021 és 2027 közötti finanszírozási időszakban felmerülő főbb sugárbiztonsági kihívásokat a P.1, P.2, P.3 és P.4 jelű tételekhez tartozó intézkedések hivatottak megoldani. A reaktormagok leszerelése a P.2 jelű tétel alá tartozik. A P.0 és a P.5 jelű tétel leszerelést támogató tevékenységeket tartalmaz.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 bekezdés – I táblázat – P.3. tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

I. táblázat

#

Tétel

Prioritás

P.3.

A kiégett nukleáris fűtőelemek kezelése

II.

Módosítás

I. táblázat

#

Tétel

Prioritás

P.3.

A kiégett nukleáris fűtőelemek kezelése

I.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 bekezdés
7.  A program nem terjed ki a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok mélységi geológiai tárolókban történő elhelyezésére, ezeket a feladatokat a 2011/70/Euratom tanácsi irányelv értelmében Litvániának a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére létrehozott saját nemzeti programja keretében kell megoldania.
7.  Míg a program a 2021 és 2027 közötti időszakban nem terjed ki a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok mélységi geológiai tárolókban történő végleges elhelyezésére, Litvánia és az Unió kellő időben egyeztetéseket kezd a program e tevékenységekre való esetleges kiterjesztéséről a következő többéves pénzügyi kereten belül.
Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat