Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0245(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0448/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0448/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 17/01/2019 - 10.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0041

Elfogadott szövegek
PDF 216kWORD 59k
2019. január 17., Csütörtök - Strasbourg
A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Az Európai Parlament 2019. január 17-i jogalkotási állásfoglalása a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0462),

—  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0315/2018),

—  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0448/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Ennélfogva a nukleáris védettséggel, nonproliferációval és nukleáris biztonsággal kapcsolatban tett kötelezettségvállalásoknak, valamint a fenntartható fejlesztési céloknak, továbbá az EU általános érdekeinek meghatározó szerepet kell kapniuk az e rendeleten alapuló tevékenységek programozási irányvonalainak kialakításában.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  „A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról” nevű jelen program célkitűzésének az eredményes és hatékony nukleáris biztonság és sugárvédelem létrehozásának, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazásának az Unión belüli saját tevékenységeire épülő előmozdításának kell lennie.
(3)  A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról” nevű jelen program (a továbbiakban „az eszköz”) célkitűzésének az eredményes és hatékony nukleáris biztonság és sugárvédelem létrehozásának, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazása előmozdításának kell lennie, építve a szabályozási keretekre és az Unión belüli legjobb gyakorlatok megosztására.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Az eszköz semmiképpen sem mozdíthatja elő a nukleáris energia felhasználását a harmadik országokban és az Unióban, hanem kizárólag a nukleáris biztonsági normák világszintű javítására kell összpontosítania, előmozdítva ugyanakkor a magas szintű sugárvédelmet, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok alkalmazását.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)  Az 1986-ban a csernobili és 2011-ben a fukusimai atomerőműben történt balesetek egyértelműen bizonyították, hogy a nukleáris balesetek pusztító globális következményekkel járnak a polgárokra és a környezetre nézve. Ez hangsúlyozza a legszigorúbb nukleáris biztonsági normák és biztosítékok szükségességét, továbbá azt, hogy folyamatos erőfeszítéseket kell tenni e normák és biztosítékok globális szintű javítása érdekében, valamint hogy a Közösségnek el kell köteleznie magát e célok harmadik országokban való támogatása mellett. E normáknak és biztosítékoknak a legkorszerűbb gyakorlatokat kell tükrözniük, különösen az irányítás és a szabályozási függetlenség tekintetében.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  E rendelet az együttműködés megtervezésére létrehozott keretrendszer részét képezi, és ki kell egészítenie azokat a nukleáris együttműködési tevékenységeket, amelyekre a [NDICI-rendelet] biztosít finanszírozást.
(4)  E rendelet az együttműködés megtervezésére létrehozott keretrendszer részét képezi, és ki kell egészítenie azokat a nukleáris együttműködési tevékenységeket, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés, és különösen annak 209. és 212. cikke, valamint 322. cikke (1) bekezdése hatálya alá tartozó [NDICI-rendelet] biztosít finanszírozást.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  A Közösség tagja a nukleáris biztonságról szóló egyezménynek (1994), valamint a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezménynek (1997).
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)  A nukleáris biztonsággal, biztosítékokkal, leszerelési és hulladékkezelési tevékenységekkel kapcsolatos, például az Aarhusi Egyezmény (1998) által megkövetelt átláthatóság és nyilvános tájékoztatás fontos elemek a radioaktív anyagok polgárokra és környezetre gyakorolt negatív hatásainak megelőzése tekintetében, amelyeket az eszköz keretében garantálni kell.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A Közösségnek folytatnia kell – az Euratom-Szerződés 10. fejezetével összhangban – szoros együttműködését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) a nukleáris biztonsággal és a nukleáris biztosítékokkal kapcsolatban, előmozdítva a II. cím 3. és 7. fejezetében foglalt célkitűzéseket.
(6)  A Közösségnek folytatnia kell – az Euratom-Szerződés 10. fejezetével összhangban – szoros együttműködését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) a nukleáris biztonsággal és a nukleáris biztosítékokkal kapcsolatban, előmozdítva a II. cím 3. és 7. fejezetében foglalt célkitűzéseket. Együtt kell működnie továbbá a kérdéskörrel foglalkozó más, rendkívül elismert nemzetközi szervezetekkel, például a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet / Nukleáris Energia Ügynökséggel, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, valamint az Északi Dimenzió környezeti partnerségével, amelyek hasonló célokat követnek a nukleáris biztonság terén, mint a Közösség. Az eszköz és e szervezetek és programjaik közötti koherencia, kiegészítő jelleg és együttműködés világszerte növelheti a nukleáris biztonsági intézkedések hatályát, hatékonyságát és eredményességét. El kell kerülni a szükségtelen párhuzamosságokat és átfedéseket.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  A nukleáris biztonság folyamatos javítása és az e területre vonatkozó uniós szabályozás erősítése érdekében a Tanács elfogadta a 2009/11/Euratom, a 2011/70/Euratom és a 2013/59/Euratom tanácsi irányelveket Ezek az irányelvek, valamint a Közösségben érvényes szigorú nukleáris biztonsági és leszerelési előírásoknak iránymutatásként kell szolgálniuk az eszköz keretében finanszírozott intézkedésekhez, és ösztönözniük kell az együttműködő harmadik országokat ezekkel azonos biztonsági szintet eredményező rendeletek és előírások végrehajtására.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)  Az eszköznek a nukleáris biztonságról és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló egyezményeken alapuló nemzetközi együttműködést is elő kell mozdítania. A partnerországokat ösztönözni kell arra, hogy csatlakozzanak ezekhez az egyezményekhez, lehetővé téve a nemzeti rendszereik rendszeres szakértői vizsgálatát a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség segítségével. A szakértői vizsgálatok külső képet adnak a harmadik országok nukleáris biztonságával kapcsolatos helyzetről és kihívásokról, amely felhasználható a magas szintű uniós támogatás programozásában. Az eszköz igénybe veheti azon elismert nemzetközi nukleárisenergia-ügynökségek vizsgálatait, amelyek szakértői vizsgálatokat végeznek az eszköz potenciális kedvezményezettjei számára. E szakértői vizsgálatoknak a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátott megállapításai és ajánlásai hasznosak lehetnek az érintett harmadik országok számára nyújtott konkrét támogatási intézkedések prioritásainak meghatározásában is.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)
(6c)  A nukleáris biztonság és a nukleáris védettség fogalmai elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz, mivel a nukleáris biztonság hiányosságai, például a biztonságos üzemeltetési folyamatok terén nukleáris védettségi kockázatokhoz vezethet, és mivel a nukleáris biztonsági kockázatok – különösen az új, például kiberbiztonsági kockázatok – új kihívásokat jelenthetnek a nukleáris védettség tekintetében. Ezért az Unió harmadik országokban folytatott, a 2018/0243 (NDICI) rendelet II. mellékletében meghatározott nukleáris biztonsági tevékenységeinek, valamint az eszközből finanszírozott tevékenységeknek koherensnek kell lenniük és ki kell egészíteniük egymást.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Ezen eszköznek az említett célkitűzéseket támogató tevékenységekről kell rendelkeznie, és a korábbiakban a 237/2014/Euratom rendelet24 által támogatott azon tevékenységekre kell építenie, amelyek a nukleáris biztonságra és a harmadik országok – különösen a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek – által alkalmazott nukleáris biztosítékokra irányultak.
(7)  Ezen eszköznek az említett célkitűzéseket támogató tevékenységekről kell rendelkeznie, és a korábbiakban a 237/2014/Euratom rendelet24 által támogatott azon tevékenységekre kell építenie, amelyek a nukleáris biztonságra, a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére, a korábbi nukleáris telephelyek biztonságos leszerelésére és káros környezeti hatásainak mérséklésére, továbbáa harmadik országok – különösen a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek, valamint a [COD 2018/0243, NDICI-rendelet] szerinti szomszédságpolitikai térségbe (a továbbiakban: szomszédságpolitikai térség) tartozó országok – által alkalmazott nukleáris biztosítékokra irányultak. Annak érdekében, hogy a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági előírásokat végre lehessen hajtani és fel lehessen tárni a meglévő biztonsági intézkedések hiányosságait, az eszköz támogathatja a nukleáris szabályozó testületeket a meglévő létesítmények és az épülő atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékelésének („stressztesztek”) elvégzésében, a nukleáris biztonságra és a radioaktív hulladékokra vonatkozó közösségi vívmányok, az ajánlások végrehajtása és a vonatkozó intézkedések nyomon követése alapján. A Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet a harmadik országokban végzett nukleáris biztonsági tevékenységekről és azok végrehajtásának állásáról.
_______________
_________________
24 A Tanács 237/2014/Euratom rendelete (2013. december 13.) a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).
24 A Tanács 237/2014/Euratom rendelete (2013. december 13.) a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Az EUMSZ 3. cikke szerint az Unió célja, hogy javítsa polgárai jóllétét. Az eszköz lehetőséget nyújt arra, hogy az Unió globális szinten, a határain belül és azokon túl, fenntartható módon javítsa az emberek társadalmi-gazdasági és egészségügyi helyzetét. Az eszközből finanszírozott projekteknek összhangban kell lenniük az Unió belső és külső politikáival, például azáltal, hogy hozzájárulnak a fenntartható fejlesztési célok, például a jó egészséggel és a jólléttel, a tiszta vízzel és a megfelelő higiénés körülményekkel kapcsolatos célok eléréséhez. Az eszköznek magának követnie kell a jó kormányzás elveit, és ezáltal hozzá kell járulnia a békével, az igazságossággal és az erős intézményekkel kapcsolatos fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
(7b)  Az eszköznek arra kell törekednie, hogy az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő országokat ösztönözze az Unióval kötött társulásból, partnerségi és együttműködési megállapodásokból, illetve a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésből eredő kötelezettségvállalások betartására, a vonatkozó nemzetközi egyezmények melletti elköteleződésre, a nukleáris biztonságra és a sugárvédelemre vonatkozó normák betartására, valamint a vonatkozó ajánlások és intézkedések végrehajtása melletti elköteleződésre, az átláthatósággal és a nyilvánossággal kapcsolatos legszigorúbb normák szerint.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)
(7c)  Az eszköznek az általa finanszírozott projektek révén teljes mértékben támogatnia kell a nukleáris biztonsággal és biztosítékokkal kapcsolatos intézkedéseket, valamint a harmadik országbeli emberek – különösen az atomerőművek és/vagy uránbányák közelében élők – egészségi helyzetének javítását, ideértve a harmadik országokban, különösen Közép-Ázsiában és Afrikában található, uránbányászathoz kapcsolódó területek biztonságos szennyeződésmentesítését, mivel jelenleg az urán globális kínálatának mintegy 18%-a Dél-Afrikából, Nigerből és Namíbiából származik.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
7 d preambulumbekezdés (új)
(7d)  Az eszköznek arra kell törekednie, hogy az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő országokat ösztönözze a demokratikus elvek, a jogállamiság és az emberi jogok előmozdítására, valamint az Espooi és az Aarhusi Egyezményből eredő kötelezettségvállalások fenntartására.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  E rendelet végrehajtásának adott esetben a vonatkozó tagállami hatóságokkal folytatott konzultáción, illetve a partnerországokkal folytatott párbeszéden kell alapulnia.
(8)  E rendelet végrehajtásának adott esetben a vonatkozó uniós és tagállami hatóságokkal, például az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportjával folytatott konzultáción, illetve a partnerországokkal folytatott párbeszéden kell alapulnia. E párbeszéd különösen fontos a többéves indikatív programok kidolgozása és elfogadása során. Amennyiben e párbeszéd nem oszlatja el az Unió nukleáris biztonsággal kapcsolatos aggályait, e rendelet keretében nem nyújtható külső finanszírozás.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  Az eszköz révén támogatásban részesülő országok vonatkozásában egyedi, differenciált megközelítést kell előmozdítani. Az eszköz használatának a támogatásban részesülő országok egyedi szükségleteinek értékelésén, valamint az eszköz várható általános hasznosságán kell alapulnia, különös tekintettel az érintett országokban végbemenő strukturális változásokra.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)
(8b)  A tagállamok szabályozó szervei, a technikai támogató szervezetek, a nukleáris tervezési vállalatok és a nukleáris energetikai létesítmények rendelkeznek a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági és sugárzásvédelmi normák végrehajtásához szükséges szakértelemmel és know-how-val a tagállamok különböző szabályozási rendszereiben, ami hasznos támogatási forrást jelenthet a nemzeti szabályozási és ipari kereteikben ugyanerre törekedő partnerországoknak.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Valahányszor lehetséges és helyénvaló, a Közösség külső tevékenységének eredményeit olyan előre meghatározott, átlátható, országspecifikus és mérhető mutatók alapján kell nyomon követni és értékelni, amelyek igazodnak az eszköz egyedi jellemzőihez és célkitűzéseihez, és lehetőleg a partnerország eredménykeretén alapulnak.
(9)  A Közösség külső tevékenységének eredményeit olyan előre meghatározott, átlátható, országspecifikus és mérhető mutatók alapján kell nyomon követni és értékelni, amelyek igazodnak az eszköz egyedi jellemzőihez és célkitűzéseihez, és lehetőleg a partnerország eredménykeretén alapulnak. A mutatóknak teljesítmény- és eredményorientáltaknak kell lenniük annak érdekében, hogy a kedvezményezett országok részéről nagyobb felelősséget és elszámoltathatóságot követelhessenek meg az Unió és a tagállamok felé a biztonságjavító intézkedések végrehajtása során elért eredményekre vonatkozóan.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Az Uniónak és a Közösségnek a külső tevékenység hatásainak optimalizálása érdekében a rendelkezésre álló források leghatékonyabb kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió külső finanszírozási eszközei közötti koherencia és komplementaritás, valamint az egyéb uniós szakpolitikák és programok közötti szinergiák megteremtése révén kell elérni. Annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen a kombinált beavatkozások egy közös célkitűzés elérésével kapcsolatos hatását, e rendeletnek lehetővé kell tennie a finanszírozás más uniós programokkal való kombinálását, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik.
(10)  Az Uniónak és a Közösségnek a külső tevékenység hatásainak optimalizálása érdekében a rendelkezésre álló források optimális és leghatékonyabb kihasználására és a kiadások végrehajtásának és minőségének javítására kell törekednie. Ezt az Unió külső finanszírozási eszközei közötti koherencia és komplementaritás, valamint az egyéb uniós szakpolitikák és programok, például az Euratom kutatási és képzési programok közötti szinergiák megteremtése révén kell elérni. Annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen a kombinált beavatkozások egy közös célkitűzés elérésével kapcsolatos hatását, e rendeletnek lehetővé kell tennie a finanszírozás más uniós programokkal való kombinálását, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy mennyire alkalmasak a tevékenységek egyedi célkitűzéseinek megvalósítására és eredmények elérésére, figyelemmel különösen az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre és a szabályok be nem tartásának várható kockázataira. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalányfinanszírozás és az egységköltség alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.
(14)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy mennyire alkalmasak a tevékenységek egyedi célkitűzéseinek megvalósítására és eredmények elérésére, figyelemmel különösen az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre és a szabályok be nem tartásának várható kockázataira, ugyanakkor szem előtt tartva a potenciális partnerek számára való elérhetőségüket és a jogbiztonság garantálására való képességüket. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalányfinanszírozás és az egységköltség alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  A legmagasabb szintű nukleáris biztonsági előírások hatékony és megfelelő időben történő végrehajtásának harmadik országokban való elősegítése érdekében a Bizottságon belüli és a harmadik országokkal folytatott döntéshozatali és tárgyalási folyamatoknak hatékonynak és gyorsnak kell lenniük.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
(1)  E rendelet célkitűzése a [NDICI-rendelet] keretében finanszírozott nukleáris együttműködési tevékenységek kiegészítése különösen a magas szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazását célzó, a Közösségben megvalósuló tevékenységekre épülő és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő támogatás érdekében.
(1)  E rendelet célkitűzése a [NDICI-rendelet] keretében finanszírozott nukleáris együttműködési tevékenységek kiegészítése különösen a magas szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazását célzó, a Közösségen belüli szabályozási keretekre és legjobb gyakorlatokra épülő és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő támogatás érdekében, elősegítve a nukleáris anyagok tisztán polgári célú felhasználásának, és ezáltal a polgárok és a környezet védelmének biztosítását. Ezen a célkitűzésen belül a rendelet célja az is, hogy támogassa a harmadik országok hatóságai által hozott nukleáris vonatkozású döntések átláthatóságának megvalósítását.
Az Unió által e rendelet alapján a nukleáris biztonság és a biztosítékok terén folytatott együttműködésnek nem célja az atomenergia előmozdítása.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  hatékony nukleáris biztonsági kultúra és a legmagasabb szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítása, valamint a nukleáris biztonság folyamatos javítása;
a)  hatékony nukleáris biztonsági kultúra és irányítás előmozdítása és a nukleáris biztonság folyamatos javítása, továbbá a Közösségen belül és nemzetközi szinten létező legmagasabb szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítása az érintett nukleáris tevékenységek vonatkozásában;
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelése, valamint a korábbi nukleáris telephelyek és létesítmények leszerelése és helyreállítása;
b)  a radioaktív hulladékok, többek között a kiégett fűtőelemek felelősségteljes és biztonságos kezelése a keletkezéstől a végleges elhelyezésig (azaz előkezelése, kezelése, feldolgozása, tárolása és ártalmatlanítása), valamint a biztonságos és hatékony leszerelés és a káros környezeti hatások mérséklése a korábbi nukleáris telephelyek és létesítmények, valamint a bezárt uránbányák, továbbá az elsüllyedt radioaktív tárgyak és anyagok esetében;
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  hatékony és eredményes biztosítéki rendszerek létrehozása.
c)  hatékony, eredményes és átlátható biztosítékok a nukleáris anyagokra vonatkozóan.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a harmadik országokbeli hatóságok átláthatósága és nyíltsága előmozdításának ösztönzése, a nyilvánosság tájékoztatása és bevonása a nukleáris létesítmények biztonságával kapcsolatos döntéshozatali folyamatokba, a radioaktív hulladékok kezelését célzó hatékony gyakorlatok, összhangban a vonatkozó nemzetközi egyeztményekkel és eszközökkel;
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)
cb)  az eszközben foglalt ismeretek és fellépések felhasználása nemzetközi szervezetekben a politikai befolyás növelésére az energia és a biztonság területén.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  E rendelet végrehajtása során összhangot, szinergiákat és komplementaritást kell biztosítani az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelettel, az Unió külső tevékenységének egyéb programjaival és a többi érintett uniós szakpolitikával és programmal, valamint gondoskodni kell a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciáról.
(1)  E rendelet végrehajtása során összhangot, szinergiákat és komplementaritást kell biztosítani az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelettel, az Unió külső tevékenységének egyéb programjaival és a többi érintett uniós szakpolitikával és jogi aktussal, például a 2009/71/Euratom, a 2011/70/Euratom és a 2013/59/Euratom irányelvekkel, az Unió célkitűzéseivel és értékeivel, továbbá programjaival, például az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjával, valamint gondoskodni kell a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciáról.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság összehangolja az együttműködést a hasonló célokat követő harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel, köztük elsősorban a NAÜ-vel és az OECD/NEA-val. E koordináció lehetővé teszi a Közösség és az érintett szervezetek számára, hogy a harmadik országok tekintetében elkerüljék a párhuzamos fellépéseket és finanszírozást. Feladatának elvégzéséhez a Bizottság bevonja a tagállamok illetékes hatóságait és az európai üzemeltetőket is, kiaknázva ezzel a nukleáris biztonság és biztosítékok terén szerzett európai tapasztalatokat.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
E rendeletnek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 300 millió EUR.
E rendeletnek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg állandó áron 266 millió EUR.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
Az e rendelet végrehajtására vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások, a multilaterális megállapodások és a partnerországokkal jogilag kötelező erejű kapcsolatot létrehozó egyéb megállapodások, valamint az Európai Tanács következtetései és a Tanács következtetései, a csúcstalálkozókon tett nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal folytatott magas szintű találkozók következetései, a Bizottság közleményei, továbbá a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közös közleményei adják.
Az e rendelet végrehajtására vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet a nukleáris biztonságról, valamint a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezeléséről szóló közösségi vívmányok, a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások, a multilaterális megállapodások és a partnerországokkal jogilag kötelező erejű kapcsolatot létrehozó egyéb megállapodások, valamint az Európai Tanács következtetései és a Tanács következtetései, a csúcstalálkozókon tett nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal folytatott magas szintű találkozók következetései, a Bizottság közleményei, továbbá a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közös közleményei adják.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
(2)  A többéves indikatív programok célja, hogy a Közösség átfogó céljával és hatáskörével, célkitűzéseivel, alapelveivel és szakpolitikáival összhangban, valamint az 5. cikkben említett szakpolitikai keret alapján koherens keretet biztosítsanak a Közösség és az érintett harmadik országok vagy régiók közötti együttműködéshez.
(2)  A többéves indikatív programok célja, hogy a Közösség átfogó céljával és hatáskörével, célkitűzéseivel, alapelveivel és szakpolitikáival összhangban, valamint az 5. cikkben említett szakpolitikai keret alapján koherens keretet biztosítsanak a Közösség és az érintett harmadik országok, régiók vagy nemzetközi szervezetek közötti együttműködéshez.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
(3)   A többéves indikatív programok általános alapot biztosítanak az együttműködéshez és meghatározzák az e rendelet szerinti együttműködésre vonatkozó közösségi célkitűzéseket, tekintettel az érintett országok szükségleteire, a Közösség prioritásaira, a nemzetközi helyzetre és az érintett harmadik országok tevékenységeire. A többéves indikatív programokban meg kell határozni továbbá az együttműködés hozzáadott értékét, valamint azt, hogy miként lehet elkerülni a más programokkal és kezdeményezésekkel való átfedéseket, különös tekintettel a hasonló célkitűzéseket követő nemzetközi szervezetek és a főbb donorok programjaira és kezdeményezéseire.
(3)   A többéves indikatív programok általános alapot biztosítanak az együttműködéshez és meghatározzák az e rendelet szerinti együttműködésre vonatkozó közösségi célkitűzéseket, tekintettel az érintett országok szükségleteire és körülményeire, a Közösség prioritásaira, a nemzetközi helyzetre és az érintett harmadik országok tevékenységeire. A többéves indikatív programokban meg kell határozni továbbá az együttműködés hozzáadott értékét, valamint azt, hogy miként lehet elkerülni a más programokkal és kezdeményezésekkel való átfedéseket, különös tekintettel a hasonló célkitűzéseket követő nemzetközi szervezetek és a főbb donorok programjaira és kezdeményezéseire.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A többéves indikatív programoknak arra kell törekedniük, hogy az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő országokat ösztönözzék az Unióval kötött megállapodásokból, illetve a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésből eredő kötelezettségvállalások betartására, a vonatkozó nemzetközi egyezmények melletti elköteleződésre, a nukleáris biztonságra és a sugárvédelemre vonatkozó normák betartására, valamint a vonatkozó ajánlások és intézkedések végrehajtása melletti elköteleződésre, az átláthatósággal és a nyilvánossággal kapcsolatos legszigorúbb normák szerint.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A többéves indikatív programoknak meg kell határozniuk a minősített és független felügyelet keretét a partnerországok nukleáris biztonsági szintjének növelése érdekében. A többéves indikatív programok rendelkezéseket tartalmazhatnak a nukleáris létesítmények átfogó kockázati és biztonsági értékelésére („stressztesztekre”) vonatkozó rendelkezéseket a nukleáris biztonságra és a radioaktív hulladékokra vonatkozó közösségi vívmányok, továbbá az említett stressztesztekből eredő ajánlások végrehajtása és a vonatkozó nyomonkövetési intézkedések alkalmazása alapján, különösen a csatlakozó országokban, a tagjelölt országokban és a potenciális tagjelölt országokban, valamint a szomszédságpolitikai térség országaiban.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés
(5)  A többéves indikatív programok a partnerországokkal vagy -régiókkal folytatott párbeszéden alapulnak.
(5)  A többéves indikatív programok a partnerországokkal vagy -régiókkal folytatott párbeszéden alapulnak. A programok kidolgozása során és azok elfogadása előtt a Bizottságnak konzultálnia kell az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportjával (ENSREG) és adott esetben a tagállamok illetékes nemzeti hatóságaival.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés
(6)  A Bizottság a többéves indikatív programokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el. A Bizottság ugyanilyen eljárás keretében felülvizsgálja és szükség szerint aktualizálja ezen indikatív programokat.
(6)  A Bizottság a többéves indikatív programokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el. A Bizottság ugyanilyen eljárás keretében félidőben felülvizsgálja és szükség szerint aktualizálja ezen indikatív programokat.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  az olyan cselekvési tervekre, egyedi intézkedésekre és kísérő intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 10 millió EUR-t;
a)  az olyan egyedi intézkedésekre és kísérő intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 10 millió EUR-t;
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációjához és láthatóságához kapcsolódó kiadások.
b)  tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak, céljainak és értékeinek intézményi kommunikációjához és láthatóságához kapcsolódó kiadások.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)
11a. cikk
A nukleáris biztonság célját szolgáló nemzetközi együttműködésre vonatkozó kritériumok
(1)   A harmadik ország és a Közösség közötti közös megegyezést és kölcsönösségen alapuló szerződést és a Bizottsághoz benyújtott, az adott kormány számára kötelezettséget jelentő hivatalos kérelemmel kell megerősíteni.
(2)   A Közösséggel együttműködni kívánó harmadik országoknak a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés részes feleinek kell lenniük, és annak kiegészítő jegyzőkönyvét is alá kell írniuk, vagy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel biztosítéki egyezményt kell kötniük ahhoz, hogy hitelt érdemlő módon megbizonyosodhassanak arról, hogy a bejelentett nukleáris anyagot csak békés célú nukleáris tevékenységekre használják, valamint hogy az adott állam egészében nincs be nem jelentett nukleáris anyag vagy tevékenység. Ezenkívül teljes mértékben elkötelezik magukat a NAÜ biztonsági normáiban rögzített biztonsági alapelvek mellett, és félként részt vesznek a vonatkozó egyezményekben, például a nukleáris biztonságról szóló egyezményben és a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezményben, vagy pedig igazolják, hogy olyan lépéseket tettek, amelyek tanúsítják az egyezményekhez való csatlakozás iránti határozott szándékukat. Aktív együttműködés esetén ezt az elkötelezettséget évente értékelik, figyelembe véve a nemzeti jelentéseket és a vonatkozó egyezmények végrehajtásáról szóló más dokumentumokat. Ezen értékelés alapján döntést kell hozni az együttműködés folytatásáról. Veszélyhelyzetekben az említett elveket kivételes esetben rugalmasan kell alkalmazni.
(3)   Az együttműködés e rendeletben foglalt célkitűzései tiszteletben tartásának biztosítása és nyomon követése érdekében az érintett harmadik országnak el kell fogadnia a végrehajtott intézkedések (2) bekezdés szerinti értékelését. Az értékelés lehetővé teszi az elfogadott célkitűzések tiszteletben tartásának nyomon követését és ellenőrzését, továbbá feltétele lehet a közösségi hozzájárulás folyósítása folytatásának.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
(1)  A nyomon követést, a jelentéstételt és az értékelést az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelet 31. cikkének (2), (4), (5) és (6) bekezdése, valamint 32. és 36. cikke szerint kell végrehajtani.
(1)  A nyomon követést, a jelentéstételt és az értékelést az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelet 31. cikkének (2), (4), (5) és (6) bekezdése, valamint 32. és 36. cikke szerint kell végrehajtani. A nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel kapcsolatosan az (EU) XXX/XXX NDICI rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében említett egyedi értékeléseket az ENSREG-gel folytatott konzultációt követően meg kell vitatni a nemzetközi nukleáris biztonság európai eszközének együttműködési bizottságában, és az Európai Parlament elé kell terjeszteni.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  az elkészített, bevezetett vagy felülvizsgált jogi és rendeleti jellegű jogi aktusok száma; valamint
a)   az elkészített, bevezetett vagy felülvizsgált jogi és rendeleti jellegű jogi aktusok száma és sikeres végrehajtásuk, valamint az adott országokban a nukleáris biztonsági normákra és biztosítékokra gyakorolt hatásuk, köztük a polgárokra és a környezetre gyakorolt hatásuk;
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  a legmagasabb nukleáris biztonsági előírásoknak megfelelő létesítmények létrehozására vonatkozóan elkészített tervek, koncepciók vagy megvalósíthatósági tanulmányok száma.
b)   a legmagasabb nukleáris biztonsági előírásoknak megfelelő létesítmények létrehozására vonatkozóan elkészített tervek, koncepciók vagy megvalósíthatósági tanulmányok száma, valamint e tanulmányok eredményeinek sikeres végrehajtása.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a nukleáris biztonság, a sugárvédelem, valamint a biztosítékok javításának a nukleáris biztonság, a sugárvédelem és a nukleáris biztosítékok legmagasabb szintű normáin, köztük nemzetközi szakértői értékelések eredményein alapuló hatékony és eredményes, a nukleáris létesítményekben alkalmazott eszközei.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)
12a. cikk
Átláthatóság
A Bizottság és az ezen eszköz keretében az Unióval együttműködő harmadik országok biztosítják, hogy az ezen országokban az eszköz segítségével és általában a nukleáris biztonsági előírásokkal kapcsolatban hozott nukleáris biztonsági intézkedésekre vonatkozó szükséges információk a munkavállalók és a lakosság rendelkezésére álljanak, különös figyelmet fordítva a nukleáris létesítmények közelében lévő helyi hatóságokra, lakosságra és érdekeltekre. Ez a kötelezettség magában foglalja annak biztosítását, hogy az illetékes szabályozó hatóság és az engedély jogosultjai a hatáskörükbe tartozó területeken tájékoztatást nyújtsanak. Az információkat a vonatkozó jogszabályoknak és a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani, amennyiben ez nem veszélyeztet a vonatkozó jogszabályokban és a nemzetközi kötelezettségvállalásokban elismert egyéb, magasabb rendű érdekeket, például a biztonságot.
Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat