Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2170(REG)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0462/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0462/2018

Rasprave :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0046

Usvojeni tekstovi
PDF 201kWORD 69k
Četvrtak, 31. siječnja 2019. - Bruxelles
Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

Odluka Europskog parlamenta od 31. siječnja 2019. o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta koje se odnose na: glavu I. poglavlja 1. i 4.; glavu V. poglavlje 3.; glavu VII. poglavlja 4. i 5.; glavu VIII. poglavlje 1.; glavu XII.; glavu XIV. i prilog II. (2018/2170(REG))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 226. i 227. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja (A8-0462/2018),

1.  odlučuje u Poslovnik unijeti niže navedene izmjene;

2.  odlučuje da izmjene stupaju na snagu prvoga dana sljedeće sjednice, uz iznimku izmjena kojima se umeće drugi podstavak stavka 3.a u članak 11. i članaka 6. i 7. Kodeksa primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu prilikom obnašanja njihovih dužnosti te izmjena članaka 196. i 204., koje stupaju na snagu s početkom prve sjednice nakon izbora za Europski parlament koji će se održati 2019. godine;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti.

Tekst na snazi   Izmjena
Amandman 1
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – naslov
Financijski interesi zastupnika i pravila ponašanja
Pravila ponašanja
Amandman 2
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 1.
1.  Pravila kojima se uređuje transparentnost financijskih interesa njegovih zastupnika Parlament utvrđuje u obliku Kodeksa ponašanja koji donosi većinom glasova svojih zastupnika i koji se prilaže ovom Poslovniku kao prilog4.
Briše se.
Ta pravila ne utječu ni na koji drugi način na obnašanje zastupničke dužnosti ili bilo koje s njim povezane političke ili druge aktivnosti niti ih ograničavaju.
______________
4 Vidi Prilog I.
Amandman 3
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 2.
2.  Zastupnici bi trebali usvojiti sustavnu praksu sastajanja isključivo s predstavnicima interesnih skupina koji su službeno registrirani u Registru transparentnosti osnovanom Sporazumom Europskog parlamenta i Europske komisije o registru transparentnosti5.
Briše se.
______________
5 Sporazum od 16. travnja 2014. između Europskog parlamenta i Europske komisije o osnivanju registra transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike Europske unije (SL L 277, 19.9.2014., str. 11.).
Amandman 4
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 3. – podstavak 1.
Ponašanju zastupnika svojstveno je međusobno poštovanje. Ono se temelji na vrijednostima i načelima utvrđenima u Ugovorima, a naročito u Povelji o temeljnim pravima i njime se poštuje dostojanstvo Parlamenta. Nadalje, ono ne dovodi u pitanje neometani rad Parlamenta, jamčenje sigurnosti i reda u prostorima Parlamenta niti funkcioniranje opreme Parlamenta.
Ponašanju zastupnika svojstveno je međusobno poštovanje i ono se temelji na vrijednostima i načelima utvrđenima u Ugovorima, a naročito u Povelji o temeljnim pravima. Zastupnici poštuju dostojanstvo Parlamenta i ne narušavaju njegov ugled.
Amandman 5
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 3. – podstavak 2.
Zastupnici u parlamentarnim raspravama ne smiju se klevetnički, rasistički ili ksenofobno izražavati ili ponašati niti u tom kontekstu isticati natpise ili transparente.
Briše se.
Amandman 6
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 3. – podstavak 3.
Zastupnici se pridržavaju pravila Parlamenta o postupanju s povjerljivim informacijama.
Briše se.
Amandman 7
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 3. – podstavak 4.
Nepridržavanje navedenih normi i pravila može dovesti do primjene mjera u skladu s člancima 165., 166. i 167.
Briše se.
Amandman 8
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 3.a (novi)
3.a  Zastupnici ne smiju ugroziti neometani rad Parlamenta, održavanje sigurnosti i reda u prostorima Parlamenta ni funkcioniranje opreme Parlamenta.
Amandman 9
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 3.b (novi)
3.b  Zastupnici ne smiju narušavati red u vijećnici i suzdržavaju se od neprimjerenog ponašanja. Zastupnici ne smiju isticati natpise.
Amandman 10
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 3.c (novi)
3.c  Zastupnici tijekom parlamentarnih rasprava u vijećnici ne smiju koristiti uvrede.
Amandman 11
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 3.c (novi) – tumačenje
Pri ocjenjivanju je li jezik kojim se zastupnik koristi u parlamentarnoj raspravi uvredljiv trebalo bi uzeti u obzir, između ostalog, prepoznatljive namjere govornika, percepciju izjave u javnosti, mjeru u kojoj ona šteti dostojanstvu i ugledu Parlamenta te slobodu govora dotičnog zastupnika. Na primjer, klevetnički jezik, „govor mržnje”, a posebno poticanje na diskriminaciju po bilo kojoj osnovi iz članka 21. Povelje o temeljnim pravima, uobičajeno će se smatrati „uvredljivim jezikom” u smislu ovog članka.
Amandman 12
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 3.d (novi)
3.d  Zastupnici su dužni pridržavati se pravila Parlamenta o postupanju s povjerljivim informacijama.
Amandman 13
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 3.e (novi)
3.e  Zastupnici se suzdržavaju od svake vrste psihološkog i spolnog uznemiravanja i pridržavaju se Kodeksa primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu prilikom obnašanja njihovih dužnosti, koji se prilaže ovom Poslovniku.1a
Zastupnik ne može biti izabran za obnašanje dužnosti u Parlamentu ili njegovim tijelima, biti imenovan izvjestiteljem ili sudjelovati u službenom izaslanstvu ili međuinstitucijskim pregovorima ako nije potpisao izjavu koja se odnosi na navedeni Kodeks.
____________________
1a Kodeks primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu prilikom obnašanja njihovih dužnosti, koji je Predsjedništvo donijelo 2. srpnja 2018., postaje prilog ovom Poslovniku.
Amandman 14
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 4.
4.  Primjena ovog članka ne utječe ni na koji drugi način na dinamičnost parlamentarnih rasprava niti umanjuje slobodu govora zastupnika.
Briše se.
Temelji se na potpunom poštovanju ovlasti zastupnika utvrđenih primarnim pravom Unije i Statutom zastupnika.
Temelji se na načelu transparentnosti tako da se osigura da su relevantne odredbe jasne zastupnicima koji se osobno obavještavaju o svojim pravima i obvezama.
Amandman 15
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 5.
5.  Ako osoba koju je zaposlio zastupnik ili druga osoba kojoj je zastupnik omogućio pristup prostorima ili opremi Parlamenta prekrši pravila ponašanja utvrđena u stavku 3., dotičnom zastupniku mogu se, prema potrebi, odrediti sankcije utvrđene u članku 166.
5.  Ako osoba koja radi za zastupnika ili drugu osobu kojoj je zastupnik omogućio pristup prostorima ili opremi Parlamenta prekrši pravila ponašanja utvrđena u ovom članku, navedeno ponašanje može se, kad je to primjereno, pripisati dotičnom zastupniku.
Amandman 16
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 5.a (novi)
5.a  Primjena ovog članka ne utječe ni na koji drugi način na dinamičnost parlamentarnih rasprava niti umanjuje slobodu govora zastupnika.
Amandman 17
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 5.b (novi)
5.b  Ovaj se članak primjenjuje, mutatis mutandis, na tijela, odbore i izaslanstva Parlamenta.
Amandman 18
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 6.
6.  Kvestori određuju najveći broj asistenata koje svaki zastupnik može registrirati.
Briše se.
Amandman 19
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11. – stavak 7.
7.  Kodeks ponašanja te prava i povlastice bivših zastupnika utvrđuju se odlukom Predsjedništva. Nema razlike u postupanju s bivšim zastupnicima.
Briše se.
Amandmani 20 i 75
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 11.a (novi)
Članak 11.a
Financijski interesi zastupnika i registar transparentnosti
1.  Pravila kojima se uređuje transparentnost financijskih interesa njegovih zastupnika Parlament utvrđuje u obliku Kodeksa ponašanja koji donosi većinom glasova svojih zastupnika i koji se prilaže ovom Poslovniku kao prilog1a.
Ta pravila ne utječu ni na koji drugi način na obnašanje zastupničke dužnosti ili bilo koje s njim povezane političke ili druge aktivnosti niti ih ograničavaju.
2.  Zastupnici bi trebali usvojiti sustavnu praksu sastajanja isključivo s predstavnicima interesnih skupina koji su službeno registrirani u Registru transparentnosti uspostavljenim Sporazumom Europskog parlamenta i Europske komisije o registru transparentnosti1b.
3.  Zastupnici bi na internetu trebali objavljivati sve dogovorene sastanke s predstavnicima interesnih skupina obuhvaćenima registrom transparentnosti. Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 6. Priloga I., izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni i predsjednici odbora za svako izvješće objavljuju na internetu sve sjednice s predstavnicima interesnih skupina iz područja primjene registra transparentnosti. Predsjedništvo pruža potrebnu infrastrukturu na internetskim stranicama Parlamenta.
4.  Predsjedništvo se dužno pobrinuti za potrebnu infrastrukturu na stranici za zastupnike u okviru internetske stranice Parlamenta za one zastupnike koji žele objaviti dobrovoljnu reviziju ili potvrdu, kako je predviđeno mjerodavnim člancima Statuta zastupnika i njegovim provedbenim mjerama, da je korištenje naknade za opće troškove u skladu s mjerodavnim člancima Statuta zastupnika i njegovim provedbenim mjerama.
5.  Ta pravila ne utječu ni na koji drugi način na obnašanje zastupničke dužnosti ili bilo koje s njim povezane političke ili druge aktivnosti niti ih ograničavaju.
6.  Kodeks ponašanja te prava i povlastice bivših zastupnika utvrđuju se odlukom Predsjedništva. Nema razlike u postupanju s bivšim zastupnicima.
__________________
1a Vidi Prilog I.
1b Sporazum od 16. travnja 2014. između Europskog parlamenta i Europske komisije o osnivanju registra transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike Europske unije (SL L 277, 19.9.2014., str. 11.).
Amandman 88
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 32. – stavak 5.
5.   Kad se osnuje klub zastupnika, predsjednika se o tome obavještava izjavom. U izjavi se navodi ime kluba te imena njegovih članova i članova predsjedništva kluba. Izjavu potpisuju svi članovi kluba.
5.  Kad se osnuje klub zastupnika, predsjednika se o tome obavještava izjavom. U izjavi se navodi sljedeće:
–  ime kluba,
–  politička deklaracija u kojoj se utvrđuje svrha kluba i
–  imena njegovih članova i članova predsjedništva kluba.
U prilogu izjavi svi članovi kluba pisanim putem objavljuju da dijele istu političku pripadnost.
Amandman 21
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 34. – stavak 1.a (novi)
1.a  Međuklubovi i druge neslužbene skupine moraju biti potpuno transparentni u svojim aktivnostima i ne smiju djelovati na način koji bi mogao dovesti do zabluda u vezi sa službenim djelovanjem Parlamenta ili njegovih tijela. Oni ne smiju organizirati događanja u trećim zemljama koja se podudaraju sa službenim putovanjem službenog tijela Parlamenta, uključujući službeno izaslanstvo za promatranje izbora.
Amandman 22
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 34. – stavak 2.
2.  Takve skupine moraju biti potpuno transparentne u svojim aktivnostima i ne smiju djelovati na način koji bi mogao dovesti do zabluda u vezi sa službenim djelovanjem Parlamenta ili njegovih tijela. Ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u pravilima o osnivanju takvih skupina koje je usvojilo Predsjedništvo, klubovi zastupnika im mogu olakšati rad pružanjem logističke podrške.
2.  Ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u unutarnjim pravilima Parlamenta o osnivanju takvih skupina, jedan od klubova zastupnika može im olakšati rad pružanjem logističke podrške.
Amandman 23
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 34. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)
Druge neslužbene skupine zastupnika također moraju do kraja sljedećeg mjeseca prijaviti svaku pomoć u novcu ili naravi koju zastupnici nisu osobno prijavili u skladu sa svojim obvezama iz Priloga I.
Amandman 24
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 34. – stavak 3.a (novi)
3.a  Samo interesne skupine upisane u registar transparentnosti mogu sudjelovati u aktivnostima međukluba ili drugim neslužbenim aktivnostima organiziranim u prostorijama Parlamenta, primjerice prisustvovanjem sastancima ili događanjima međuskupine ili drugih neslužbenih skupina, pružanjem potpore događanjima ili sudjelovanjem u svojstvu sudomaćina.
Amandman 25
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 34. – stavak 4.
4.  Kvestori vode registar prijava iz stavka 3. Taj se registar objavljuje na internetskoj stranici Parlamenta. Kvestori donose detaljna pravila o tim prijavama i osiguravaju učinkovitu primjenu ovoga članka.
4.  Kvestori vode registar prijava iz stavka 3. Kvestori donose detaljna pravila o tim prijavama i njihovu objavljivanju na internetskoj stranici Parlamenta.
Amandman 26
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 34. – stavak 4.a (novi)
4.a  Kvestori su dužni pobrinuti se za djelotvornu provedbu ovog članka.
Amandman 27
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 128. – stavak 4.
4.  Jedan od podnositelja može izložiti pitanje u Parlamentu. Primatelj odgovara na pitanje.
4.  Jedan od zastupnika kojeg su podnositelji unaprijed odredili izlaže pitanje u Parlamentu. Pitanje se ne razmatra ako taj zastupnik nije prisutan. Primatelj odgovara na pitanje.
Amandman 28
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130. – stavak 1.
1.  Svaki zastupnik može postaviti pitanja predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i na njih tražiti pisani odgovor, u skladu s kriterijima utvrđenima u prilogu ovom Poslovniku27. Za sadržaj pitanja odgovorni su isključivo njihovi podnositelji.
1.  Svaki zastupnik, klub zastupnika ili odbor mogu postaviti pitanja predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i na njih tražiti pisani odgovor, u skladu s kriterijima utvrđenima u prilogu ovom Poslovniku27. Za sadržaj pitanja odgovorni su isključivo njihovi podnositelji.
________________________
____________________
27 Vidi Prilog II.
27 Vidi Prilog II.
Amandman 29
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130. – stavak 2.
2.  Pitanja se podnose predsjedniku. U slučaju dvojbi oko dopuštenosti pitanja odlučuje predsjednik. Odluka predsjednika ne temelji se isključivo na odredbama iz priloga navedenog u stavku 1. nego općenito na odredbama ovog Poslovnika. Podnositelja pitanja obavještava se o obrazloženoj odluci predsjednika.
2.  Pitanja se podnose predsjedniku u elektroničkom obliku. U slučaju dvojbi oko dopuštenosti pitanja odlučuje predsjednik. Odluka predsjednika ne temelji se isključivo na odredbama iz priloga navedenog u stavku 1. nego općenito na odredbama ovog Poslovnika. Podnositelja pitanja obavještava se o obrazloženoj odluci predsjednika.
Amandman 30
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130. – stavak 3.
3.  Pitanja se podnose u elektroničkom formatu. Svaki zastupnik može podnijeti najviše dvadeset pitanja tijekom razdoblja od tri mjeseca.
3.  Svaki zastupnik, klub zastupnika ili odbor mogu podnijeti najviše dvadeset pitanja tijekom razdoblja od tri mjeseca. Primatelj u pravilu odgovara na pitanja u roku od šest tjedana nakon što su mu ona proslijeđena. Međutim, svaki zastupnik, klub zastupnika ili odbor svakog mjeseca mogu jedno od svojih pitanja proglasiti „prioritetnim pitanjem” na koje primatelj mora odgovoriti u roku od tri tjedna nakon što mu je ono proslijeđeno.
Amandman 31
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130. – stavak 5.
5.  Ako primatelj ne može odgovoriti na pitanje u roku od tri tjedna (prioritetno pitanje) ili šest tjedana (neprioritetno pitanje) nakon što mu je ono proslijeđeno, ono se na zahtjev podnositelja može uvrstiti u dnevni red sljedeće sjednice nadležnog odbora.
5.  Ako primatelj nije odgovorio na pitanje u roku predviđenom u stavku 3., nadležni ga odbor može uvrstiti u dnevni red svoje sljedeće sjednice.
Amandman 32
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130. – stavak 6.
6.  Svaki zastupnik može podnijeti samo jedno prioritetno pitanje svaki mjesec.
Briše se.
Amandman 33
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130. – stavak 7.
7.  Pitanja i odgovori, uključujući pripadajuće priloge, objavljuju se na internetskoj stranici Parlamenta.
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 34
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.a
Članak 130.a
Briše se.
Kraća zastupnička pitanja za pisani odgovor
1.   U kraćim zastupničkim pitanjima, koja dolaze u obliku pitanja za pisani odgovor, odbor, klub zastupnika ili najmanje pet posto zastupnika u Europskom parlamentu može zatražiti od Vijeća, Komisije ili potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da Parlamentu pruži informacije o točno određenim pitanjima.
Ta se pitanja podnose predsjedniku, koji, ako su pitanja općenito u skladu s Poslovnikom i kriterijima utvrđenim u prilogu Poslovniku28, od primatelja pitanja traži da odgovori u roku od dva tjedna; predsjednik može produljiti taj rok nakon savjetovanja s autorima pitanja.
2.  Pitanja i odgovori objavljuju se na internetskim stranicama Parlamenta.
_____________________
28 Vidi Prilog II.
Amandman 35
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.b – naslov
Dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom
Dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor
Amandman 36
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.b – stavak 1.
1.  Odbor, klub zastupnika ili najmanje pet posto zastupnika u Europskom parlamentu može postaviti dulja zastupnička pitanja, tj. pitanja za pisani odgovor s raspravom, Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Pitanja mogu obuhvaćati kratko obrazloženje.
1.  Klub zastupnika može postaviti dulja pitanja za pisani odgovor Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.
Takva se pitanja u pisanom obliku podnose predsjedniku, koji, ako su pitanja općenito u skladu s Poslovnikom i kriterijima utvrđenim u prilogu Poslovniku29, smjesta obavještava primatelja pitanja o tome i od njega traži da navede hoće li odgovoriti i kada.
_____________________
29 Vidi Prilog II.
Amandman 37
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.b – stavak 1.a (novi)
1.a   Dulje zastupničko pitanje mora biti u općem interesu i predsjedniku se podnosi u pisanom obliku. Ne smije sadržavati više od 500 riječi. Ako je dulje zastupničko pitanje općenito u skladu s Poslovnikom, predsjednik ga smjesta dostavlja primatelju pitanja za pisani odgovor.
Amandman 38
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.b – stavak 1.b (novi)
1.b   Dopušta se najviše 30 duljih zastupničkih pitanja godišnje. Konferencija predsjednika osigurava pravednu raspodjelu tih pitanja među klubovima zastupnika, a nijedan klub zastupnika ne smije podnijeti više od jednog takvog pitanja mjesečno.
Amandman 39
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.b – stavak 1.c (novi)
1.c  Ako primatelj pitanja ne odgovori na dulje zastupničko pitanje u roku od šest tjedana nakon što mu je ono proslijeđeno, pitanje se na zahtjev podnositelja uvrštava u konačni prijedlog dnevnog reda Parlamenta u skladu s postupkom predviđenim u članku 149. i prema uvjetima iz stavka 3.a.
Amandman 40
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.b – stavak 2.
2.  Nakon primitka pisanog odgovora, dulje zastupničko pitanje uvrštava se u prijedlog dnevnog reda Parlamenta u skladu s postupkom predviđenim u članku 149. Rasprava se održava ako to zatraži odbor, klub zastupnika ili najmanje pet posto zastupnika u Parlamentu.
2.  Nakon primitka pisanog odgovora, ako zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag to zatraže, dulje zastupničko pitanje uvrštava se u konačni prijedlog dnevnog reda Parlamenta u skladu s postupkom predviđenim u članku 149. i prema uvjetima iz stavka 3.a.
Amandman 41
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.b – stavak 3.
3.  Ako primatelj odbije odgovoriti na pitanje ili to ne učini u roku od tri tjedna, pitanje se uvrštava u prijedlog dnevnog reda. Rasprava se održava ako to zatraži odbor, klub zastupnika ili najmanje pet posto zastupnika u Parlamentu. Prije rasprave jednom od podnositelja pitanja može se dopustiti da dodatno obrazloži pitanje.
Briše se.
Amandman 42
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.b – stavak 3.a
3.a  Tijekom iste sjednice može se raspravljati o najviše tri dulja zastupnička pitanja. Ako se tijekom iste sjednice zatraži rasprava za više od tri dulja zastupnička pitanja, Konferencija predsjednika uključuje ih u konačni prijedlog dnevnog reda redoslijedom kojim je zaprimila zahtjeve za raspravu.
Amandman 43
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.b – stavak 4.
4.   Jedan od podnositelja može izložiti pitanje u Parlamentu. Na pitanje odgovara jedan predstavnik dotične institucije.
4.  Dulje zastupničko pitanje u Parlamentu izlaže zastupnik kojeg su unaprijed imenovali autor pitanja ili oni koji traže raspravu u skladu sa stavkom 2. Dulje zastupničko pitanje ne razmatra se ako taj zastupnik nije prisutan. Primatelj odgovara na pitanje.
Članak 123. stavci od 2. do 5. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.
Članak 123. stavci od 2. do 8. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.
Amandman 44
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 130.b – stavak 5.
5.  Pitanja i odgovori na njih objavljuju se na internetskim stranicama Parlamenta.
5.  Zastupnička pitanja i odgovori na njih objavljuju se na internetskim stranicama Parlamenta.
Amandman 45
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 165. – stavak 1.
1.  Predsjednik opominje svakog zastupnika koji naruši neometano odvijanje sjednice ili čije ponašanje nije u skladu s odgovarajućim odredbama članka 11.
1.  Predsjednik opominje svakog zastupnika koji prekrši pravila ponašanja utvrđena u članku 11. stavcima 3.b ili 3.c.
Amandman 46
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 165. – stavak 2.
2.  Ako se prijestup ponovi, predsjednik zastupnika opominje po drugi put, što se unosi u zapisnik.
2.  Ako se kršenje ponovi, predsjednik zastupnika opominje drugi put, što se unosi u zapisnik.
Amandman 47
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 165. – stavak 3.
3.  Ako se ometanje nastavi ili je počinjen daljnji prijestup, predsjednik dotičnom zastupniku može oduzeti riječ i udaljiti ga iz vijećnice do kraja dnevne sjednice. Predsjednik mjeru udaljavanja s dnevne sjednice u slučajevima iznimno ozbiljnog narušavanja reda može izreći odmah i bez druge opomene. Glavni tajnik osigurava trenutačno provođenje ovih stegovnih mjera uz pomoć parlamentarnih podvornika i po potrebi Službe sigurnosti Parlamenta.
3.  Ako se kršenje nastavi ili je počinjeno daljnje kršenje, predsjednik dotičnom zastupniku može oduzeti riječ i udaljiti ga iz vijećnice do kraja dnevne sjednice. Predsjednik mjeru udaljavanja s dnevne sjednice u slučajevima iznimno ozbiljnog narušavanja reda može izreći odmah i bez druge opomene. Glavni tajnik osigurava trenutačno provođenje ovih stegovnih mjera uz pomoć parlamentarnih podvornika i po potrebi Službe sigurnosti Parlamenta.
Amandman 48
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 165. – stavak 5.
5.  Predsjednik može odlučiti prekinuti emitiranje sjednice uživo u slučaju klevetničkog, rasističkog ili ksenofobnog govora ili ponašanja zastupnika.
5.  Predsjednik može odlučiti prekinuti emitiranje sjednice uživo u slučaju da zastupnik prekrši članak 11. stavke 3.b ili 3.c.
Amandman 49
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 165. – stavak 6. – podstavak 1.
Predsjednik može odlučiti da iz audiovizualne snimke rasprava izbriše one dijelove govora zastupnika koji sadrže klevetnički, rasistički ili ksenofobni govor.
Predsjednik može odlučiti da iz audiovizualne snimke rasprava izbriše one dijelove govora zastupnika kojima se krši članak 11. stavci 3.b ili 3.c.
Amandman 50
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 166. – stavak 1.
1.  U ozbiljnim slučajevima narušavanja reda ili ometanja rada Parlamenta, čime se krše načela utvrđena člankom 11., predsjednik donosi obrazloženu odluku o odgovarajućoj sankciji.
1.  U ozbiljnim slučajevima kršenja članka 11. stavaka od 3.a do 5.b., predsjednik donosi obrazloženu odluku o odgovarajućoj sankciji u skladu s ovim člankom.
Kad je riječ o članku 11. stavcima 3.b ili 3.c, predsjednik može donijeti obrazloženu odluku na temelju tog članka bez obzira na to jesu li dotičnom zastupniku prethodno određene trenutačne mjere u skladu s člankom 165.
Kad je riječ o članku 11. stavku 3.e, predsjednik može donijeti obrazloženu odluku na temelju ovog članka isključivo nakon utvrđivanja slučaja uznemiravanja u skladu s mjerodavnim internim administrativnim postupkom o uznemiravanju i njegovoj prevenciji.
Predsjednik može zastupniku izreći sankciju u slučajevima koji su predviđeni ovim Poslovnikom ili odlukom koju je u skladu s člankom 25. Predsjedništvo donijelo za primjenu ovog članka.
Predsjednik poziva dotičnog zastupnika da prije donošenja odluke podnese pisane primjedbe. U iznimnim slučajevima, predsjednik može sazvati saslušanje dotičnog zastupnika.
Odluka se dotičnom zastupniku dostavlja preporučenim pismom ili mu je, u hitnim slučajevima, dostavljaju podvornici.
Nakon dostave odluke dotičnom zastupniku, predsjednik u Parlamentu priopćava svaku sankciju izrečenu zastupniku. O njoj obavještava predsjedatelje tijela, odbora i izaslanstava čiji je zastupnik član.
Nakon što sankcija postane konačna, do kraja se saziva objavljuje na vidljivom mjestu na internetskoj stranici Parlamenta i tamo ostaje do kraja parlamentarnog saziva .
Amandman 51
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 166. – stavak 1.a (novi)
1.a  Predsjednik poziva dotičnog zastupnika da prije donošenja odluke podnese pisane primjedbe. Predsjednik umjesto toga može odlučiti sazvati saslušanje kad god je to primjerenije.
Odluka o izricanju sankcije dotičnom se zastupniku dostavlja preporučenim pismom ili mu je, u hitnim slučajevima, dostavljaju podvornici.
Nakon dostave odluke dotičnom zastupniku, predsjednik u Parlamentu priopćava svaku sankciju izrečenu zastupniku. O njoj obavještava predsjedatelje tijela, odbora i izaslanstava čiji je zastupnik član.
Nakon što sankcija postane konačna, do kraja se saziva objavljuje na vidljivom mjestu na internetskoj stranici Parlamenta i tamo ostaje do kraja parlamentarnog saziva.
Amandman 52
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 166. – stavak 2.
2.  Kod procjene opaženog ponašanja u obzir se uzima njegova iznimnost, učestalost ili ustrajnost te stupanj njegove ozbiljnosti.
2.  Kod procjene opaženog ponašanja u obzir se uzima njegova iznimnost, učestalost ili ustrajnost te stupanj njegove ozbiljnosti. Po potrebi se u obzir uzima i moguća šteta koja se nanosi dostojanstvu i ugledu Parlamenta.
Vidljive radnje koje se mogu tolerirati, pod uvjetom da nisu uvredljive, klevetničke, rasističke ili ksenofobne te da ostaju u prihvatljivim granicama, treba razlikovati od onih koje aktivno ometaju parlamentarne aktivnosti.
Amandman 53
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 166. – stavak 4.
4.  Mjere utvrđene u stavku 3. točkama od (b) do (e) mogu se udvostručiti u slučaju ponovljenih prijestupa ili ako zastupnik odbije poštovati mjeru donesenu u skladu s člankom 165. stavkom 3.
4.  Mjere utvrđene u stavku 3. točkama od (b) do (e) mogu se udvostručiti u slučaju ponovljenih kršenja ili ako zastupnik odbije poštovati mjeru donesenu u skladu s člankom 165. stavkom 3.
Amandman 54
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 174. – stavak 7.
7.  Predsjednik može staviti druge amandmane na skupno glasovanje ako se međusobno nadopunjavaju, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju odvojena glasovanja ili glasovanja po dijelovima. Podnositelji amandmana mogu predložiti i skupna glasovanja ako se njihovi amandmani međusobno nadopunjavaju.
7.  Predsjednik može staviti druge amandmane na skupno glasovanje ako se međusobno nadopunjavaju, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju odvojena glasovanja ili glasovanja po dijelovima. Podnositelji amandmana mogu predložiti i skupna glasovanja za svoje amandmane.
Amandman 55
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 174. – stavak 10.
10.  U slučaju amandmana za koje se zahtijeva poimenično glasovanje glasuje se za svaki amandman pojedinačno.
10.  U slučaju amandmana za koje se zahtijeva poimenično glasovanje glasuje se odvojeno od drugih amandmana.
Amandman 56
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 177. – tumačenje
Svaka povreda ovog članka smatra se ozbiljnim slučajem narušavanja reda na koje se odnosi članak 166. stavak 1. i ima pravne posljedice navedene u tom članku.
Svaka povreda ovog članka smatra se ozbiljnim slučajem kršenja članka 11. stavka 3.b.
Amandman 57
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 196.
Članak 196.
Članak 196.
Osnivanje stalnih odbora
Osnivanje stalnih odbora
Na prijedlog Konferencije predsjednika Parlament osniva stalne odbore. Njihove se nadležnosti određuju u prilogu ovom Poslovniku52 koji se prihvaća većinom danih glasova. Članovi odbora imenuju se tijekom prve sjednice novoizabranog Parlamenta te iznova nakon dvije i pol godine.
Na prijedlog Konferencije predsjednika Parlament osniva stalne odbore. Njihove se nadležnosti određuju u prilogu ovom Poslovniku52 koji se prihvaća većinom danih glasova. Članovi odbora imenuju se tijekom prve sjednice novoizabranog Parlamenta.
Nadležnosti stalnih odbora ne moraju se odrediti u trenutku njihova osnivanja.
Nadležnosti stalnih odbora mogu se ponovno odrediti i nakon njihova osnivanja.
_________________
_________________
52 Vidi Prilog V.
52 Vidi Prilog V.
Amandman 58
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 204. – stavak 1.
1.  Nakon što su članovi odbora imenovani u skladu s člankom 199., odbor na prvoj sjednici bira Predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i potpredsjednika, izabranih između punopravnih članova tog odbora odvojenim glasovanjem. O broju potpredsjednika koji će biti izabrani odlučuje Parlament na prijedlog Konferencije predsjednika. Sastav predsjedništva svakog odbora mora odražavati raznolikost Parlamenta; nije dozvoljeno da svi članovi predsjedništva budu muškarci ili svi žene ili da su svi potpredsjednici iz iste države članice.
1.  Nakon što su članovi odbora imenovani u skladu s člankom 199. te iznova nakon dvije i pol godine, odbor na prvoj sjednici bira Predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i potpredsjednika, izabranih između punopravnih članova tog odbora odvojenim glasovanjem. O broju potpredsjednika koji će biti izabrani odlučuje Parlament na prijedlog Konferencije predsjednika. Sastav predsjedništva svakog odbora mora odražavati raznolikost Parlamenta; nije dozvoljeno da svi članovi predsjedništva budu muškarci ili svi žene ili da su svi potpredsjednici iz iste države članice.
Amandman 59
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 210.a – naslov
Postupak za rad odbora s povjerljivim informacijama koje je Parlament zaprimio
Postupak za rad odbora s povjerljivim informacijama na sjednici odbora koja je zatvorena za javnost
Amandman 60
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 210.a – stavak 3. – podstavak 1.
Kada predsjednik odbora proglasi da se primjenjuje povjerljivi postupak, na raspravi su nazočni samo članovi odbora, dužnosnici i stručnjaci koje je predsjednik unaprijed odredio i čija je nazočnost nužna.
Kada predsjednik odbora proglasi da se primjenjuje povjerljivi postupak, rasprava je zatvorena za javnost i nazočni mogu biti samo članovi odbora, uključujući zamjenske članove. Odbor, u skladu s mjerodavnim međuinstitucijskim pravnim okvirom, može donijeti odluku da na raspravi mogu biti nazočni i drugi zastupnici u skladu s člankom 206. stavkom 3. Na raspravi mogu biti nazočne i osobe za koje je predsjednik unaprijed odredio da imaju pravo na informacije, uz dužno poštovanje svih ograničenja koja proizlaze iz mjerodavnih pravila Europskog parlamenta kojima se uređuje postupanje s povjerljivim informacijama. Moguća je primjena dodatnih ograničenja za rad s povjerljivim informacijama na razini CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL i višoj, ili u slučaju posebnih ograničenja pristupa koja proizlaze iz međuinstitucijskog pravnog okvira.
Amandman 61
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 210.a – stavak 4.
4.  Zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag u odboru koji je primijenio postupak povjerljivosti mogu zatražiti razmatranje kršenja povjerljivosti. Taj zahtjev može biti uvršten na dnevni red sljedeće sjednice odbora. Većinom glasova svojih članova odbor može donijeti odluku o predaji predmeta predsjedniku radi daljnjeg razmatranja u skladu s člancima 11. i 166.
4.  Ne dovodeći u pitanje mjerodavna pravila o povredi povjerljivosti općenito, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag u odboru koji je primijenio postupak povjerljivosti mogu zatražiti razmatranje kršenja povjerljivosti. Taj zahtjev može biti uvršten na dnevni red sljedeće sjednice odbora. Većinom glasova svojih članova odbor može donijeti odluku o predaji predmeta predsjedniku radi daljnjeg razmatranja u skladu s člancima 11. i 166.
Amandman 62
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 211. – naslov
Javna saslušanja o inicijativama građana
Javna saslušanja i rasprave o inicijativama građana
Amandman 63
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 211. – stavak 7.a (novi)
7.a  Parlament održava raspravu o inicijativi građana objavljenoj u odgovarajućem registru u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 211/2011 na sjednici nakon javnog saslušanja i u trenutku stavljanja rasprave na dnevni red odlučuje hoće li raspravu zaključiti rezolucijom. Raspravu ne zaključuje rezolucijom ako je izvješće o istom ili sličnom predmetu predviđeno za istu ili sljedeću sjednicu, osim ako predsjednik zbog iznimnih razloga ne predloži drukčije. Ako Parlament odluči zaključiti raspravu rezolucijom, odbor nadležan za taj predmet, klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu podnijeti prijedlog rezolucije. Članak 123. stavci od 3. do 8. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.
Amandman 76
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 211. – stavak 8.
8.  Ako Komisija ne podnese zakonodavni prijedlog o građanskoj inicijativi koja joj je uspješno predana u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 211/2011 unutar razdoblja od 12 mjeseci nakon što je dala pozitivno mišljenje o njoj i u komunikaciji navela koje mjere planira poduzeti, odbor nadležan za predmet može u dogovoru s organizatorima te građanske inicijative održati saslušanje te, prema potrebi, pokrenuti postupak iz članka 46. radi izvršavanja prava Europskog parlamenta da od Komisije zatraži podnošenje odgovarajućeg prijedloga.
8.  Nakon komunikacije Komisije u kojoj se iznose njezini pravni i politički zaključci o konkretnoj građanskoj inicijativi Parlament ocjenjuje mjere koje je Komisija poduzela u skladu s tom komunikacijom. Ako Komisija ne podnese odgovarajući prijedlog o građanskoj inicijativi, odbor nadležan za predmet može u dogovoru s organizatorima te građanske inicijative održati saslušanje. Nadalje, Parlament može odlučiti hoće li održati raspravu na plenarnoj sjednici i hoće li tu raspravu zaključiti rezolucijom. Postupak iz članka 211. stavka 7.a primjenjuje se mutatis mutandis. Osim toga, Parlament može odlučiti iskoristiti pravo koje mu je dodijeljeno člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čime pokreće postupak iz članka 46.
Amandman 64
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 223.a – naslov – bilješka
61 Članak 223.a primjenjuje se samo na europske političke stranke i europske političke zaklade u smislu članka 2. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Vidjeti i bilješke uz članka 224. i 225.
61 Članak 223.a primjenjuje se samo na europske političke stranke i europske političke zaklade u smislu članka 2. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.
Amandman 65
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 223.a – stavak 2.a (novi)
2.a   Na temelju prvog podstavka članka 10. stavka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, skupina od najmanje 50 građana može podnijeti obrazložen zahtjev kojim Parlament poziva da zatraži provjeru iz stavka 2. Taj obrazloženi zahtjev ne smiju pokrenuti ili potpisati zastupnici. On mora sadržavati bitne činjenične dokaze kojima se pokazuje da predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada ne ispunjava uvjete iz stavka 2.
Predsjednik nadležnom odboru prosljeđuje dopuštene zahtjeve klubova i građana na daljnje razmatranje.
Nakon razmatranja zahtjeva, koje se mora održati u roku od četiri mjeseca nakon što ga predsjednik proslijedio, nadležni se odbor može većinom svojih članova koji predstavljanju najmanje tri kluba zastupnika odlučiti na daljnje djelovanje u pogledu zahtjeva te o tome obavijestiti predsjednika.
Skupina građana obavještava se o ishodu razmatranja u odboru.
Nakon zaprimanja odluke odbora predsjednik o zahtjevu obavještava Parlament.
Parlament nakon te obavijesti većinom glasova odlučuje hoće li podnijeti zahtjev Tijelu za europske političke stranke i europske političke zaklade.
Odbor usvaja smjernice za postupanje s takvim zahtjevima skupina građana.
Amandman 89/rev
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 228.a (novi)
Članak 228.a
Rodno osviještena politika
Predsjedništvo donosi akcijski plan za rodnu ravnopravnost u cilju uključivanja rodne perspektive u sve aktivnosti Parlamenta na svim razinama i u svim fazama. Akcijski plan za rodnu ravnopravnost prati se svake dvije godine te se preispituje najmanje svakih pet godina.
Amandman 66
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 229. – stavak 3.
Te odredbe ne odnose se na predstavke i tekstove o kojima nije potrebno donijeti odluku.
Te odredbe ne odnose se na predstavke, građanske inicijative i tekstove o kojima nije potrebno donijeti odluku.
Amandman 67
Poslovnik Europskog parlamenta
Prilog II.a – naslov
KRITERIJI U VEZI S PITANJIMA ZA PISANI ODGOVOR U SKLADU S ČLANCIMA 130., 130.A, 130.B, 131. i 131.A..
KRITERIJI U VEZI S PITANJIMA ZA PISANI ODGOVOR U SKLADU S ČLANCIMA 130., 131. i 131.A
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti