Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0123(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0368/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0368/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0047

Elfogadott szövegek
PDF 130kWORD 43k
2019. január 31., Csütörtök - Brüsszel
Uniós Vámkódex: Campione d'Italia területének és a Luganói-tó olasz vizeinek belefoglalása az Unió vámterületébe ***I
P8_TA(2019)0047A8-0368/2018
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2019. január 31-i jogalkotási állásfoglalása az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0259),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 33., 114. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0180/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 12-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. december 12-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0368/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 367., 2018.10.10., 39. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. január 31-én került elfogadásra az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0123

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/474 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat