Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0123(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0368/2018

Texte depuse :

A8-0368/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0047

Texte adoptate
PDF 121kWORD 44k
Joi, 31 ianuarie 2019 - Bruxelles
Codul vamal al Uniunii: includerea comunei italiene Campione d'Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii ***I
P8_TA(2019)0047A8-0368/2018
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 31 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentului European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0259),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33, 114 și 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de Comisie (C8-0180/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2018(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 12 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0368/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 367, 10.10.2018, p. 39.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 31 ianuarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii
P8_TC1-COD(2018)0123

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/474.)

Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate