Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0414(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0018/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0018/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0048

Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 44k
2019. január 31., Csütörtök - Brüsszel
A közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok a 2019-es és 2020-as év vonatkozásában
P8_TA(2019)0048A8-0018/2019
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2019. január 31-i jogalkotási állásfoglalása az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok 2019-es és 2020-as év vonatkozásában történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0817),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42.cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0506/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. január 14-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0018/2019),

A.  mivel sürgősségi okokból indokolt, hogy a szavazásra a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikkében meghatározott nyolchetes határidő lejárta előtt kerüljön sor;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. január 31-én került elfogadásra az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a 2019-es és a 2020-as évre vonatkozó közvetlen kifizetésekkel és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0414

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/288 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat