Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0276(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0451/2018

Ingivna texter :

A8-0451/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0049

Antagna texter
PDF 118kWORD 42k
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel
Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
P8_TA(2019)0049A8-0451/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 31 januari 2019 om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2018)0526),

–  med beaktande av artikel 38 fjärde stycket i 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn,

–  med beaktande av artikel 81.3 samt artikel 218.6 andra stycket b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0376/2018),

–  med beaktande av domstolens yttrande över Europeiska unionens exklusiva externa befogenhet med avseende på godtagande av ett tredjelands anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn(1),

–  med beaktande av artiklarna 78c och 108.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0451/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner bemyndigandet för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Haagkonferensen för internationell privaträtts permanenta byrå.

(1) Domstolens yttrande av den 14 oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy