Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0278(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0457/2018

Texte depuse :

A8-0457/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.6

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0051

Texte adoptate
PDF 113kWORD 48k
Joi, 31 ianuarie 2019 - Bruxelles
Aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii *
P8_TA(2019)0051A8-0457/2018

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 31 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2018)0528 – C8-0377/2018 – 2018/0278(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2018)0528),

–  având în vedere articolul 38 al patrulea paragraf din Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere articolul 81 alineatul (3) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0377/2018),

–  având în vedere avizul Curții de Justiție(1) privind competența externă exclusivă a Uniunii Europene pentru o declarație de acceptare a aderării la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere articolul 78c și articolul 108 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisia pentru afaceri juridice (A8-0457/2018),

1.  aprobă autorizarea Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Biroului permanent al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat.

(1) Avizul Curții de Justiție din 14 octombrie 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate