Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0279(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0458/2018

Внесени текстове :

A8-0458/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0052

Приети текстове
PDF 119kWORD 48k
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел
Присъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
P8_TA(2019)0052A8-0458/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2018)0530),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0378/2018),

—  като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз(1) относно изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

—  като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0458/2018),

1.  одобрява разрешаването на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1) Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност