Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0244(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0480/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0480/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0053

Usvojeni tekstovi
PDF 251kWORD 79k
Četvrtak, 31. siječnja 2019. - Bruxelles
Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između EU-a, Grenlanda i Danske *
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 31. siječnja 2019. o Prijedlogu odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije s jedne strane te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0461),

–  uzimajući u obzir članak 203. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0379/2018),

—  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za razvoj (A8-0480/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 6.
(6)  U ovoj novoj Odluci trebale bi biti naglašene posebnosti suradnje s Grenlandom, kao što je cilj očuvanja bliskih i trajnih veza između Unije, Grenlanda i Danske, prepoznavanje geostrateškog položaja Grenlanda, važnost dijaloga o politikama između Grenlanda i Unije, postojanje sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Unije i Grenlanda te potencijalna suradnja na pitanjima povezanima s Arktikom. Trebala bi odgovoriti na globalne izazove omogućavajući razvoj proaktivnog plana i rad na temama od zajedničkog interesa, posebice u pogledu sve većeg utjecaja klimatskih promjena na ljudsku aktivnost i okoliš, pomorski promet, prirodna bogatstva, uključujući sirovine i riblje stokove, kao i na istraživanje i inovacije.
(6)  U ovoj novoj Odluci trebale bi biti naglašene posebnosti suradnje s Grenlandom. Vijeće je 2003. dogovorilo da će se budući odnosi Unije i Grenlanda nakon 2006. zasnivati na sveobuhvatnom partnerstvu za održivi razvoj koje bi uključivalo poseban sporazum o ribarstvu, dogovoren sukladno općim pravilima i načelima takvih sporazuma. Isto tako, zajednička izjava Europske unije, s jedne strane i vlade Grenlanda i vlade Danske, s druge strane o odnosima između Europske unije i Grenlanda, potpisana u Bruxellesu 19. ožujka 2015., podsjetila je na povijesne, političke, gospodarske i kulturne veze između Unije i Grenlanda i naglasila potrebu za jačanjem odnosa i suradnje na temelju zajedničkih interesa. Partnerstvo na temelju te nove odluke trebalo bi stoga biti usmjereno na očuvanje bliskih i trajnih veza između Unije, Grenlanda i Danske te bi omogućavanjem razvoja dinamičnog plana i istraživanjem zajedničkih interesa trebalo doprinijeti suočavanju s globalnim izazovima. U odluci bi trebalo istaknuti posebnosti suradnje s Grenlandom priznavanjem geostrateškog položaja Grenlanda, važnost političkog dijaloga između Grenlanda i Unije, postojanje sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Unije i Grenlanda te potencijalnu suradnju u pitanjima povezanima s Arktikom. Njome bi se posebno trebao uzeti u obzir sve veći utjecaj klimatskih promjena na ljudsku aktivnost i okoliš, pomorski promet, prirodna bogatstva, uključujući sirovine i riblje stokove, kao i na istraživanje i inovacije.
Amandman 2
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 16.
(16)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s Unijinom obvezom provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovim ciljevima održivog razvoja, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja u Unijine politike i ostvarivanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda Unije. Očekuje se da će djelovanja u okviru ovog Programa pridonijeti 20 % ukupne financijske omotnice Programa za klimatske ciljeve. Relevantne će se aktivnosti utvrditi tijekom provedbe Programa te će se ponovno ocijeniti u kontekstu postupaka njegove evaluacije i preispitivanja sredinom razdoblja.
(16)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s Unijinom obvezom provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovim ciljevima održivog razvoja, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja u Unijine politike i ostvarivanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda Unije. Očekuje se da će djelovanja u okviru ovog Programa pridonijeti 30 % ukupne financijske omotnice Programa za klimatske ciljeve. Relevantne će se aktivnosti utvrditi tijekom provedbe Programa te će se ponovno ocijeniti u kontekstu postupaka njegove evaluacije i preispitivanja sredinom razdoblja.
Amandman 3
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 18.
(18)  Unija i PZP-ovi prepoznaju posebnu važnost obrazovanja i strukovnog osposobljavanja kao pokretača održivog razvoja PZP-ova.
(18)  Unija i PZP-ovi prepoznaju posebnu važnost obrazovanja i strukovnog osposobljavanja kao pokretača održivog razvoja PZP-ova, posebno na područjima na kojima je opća razina obrazovanja stanovništva prilično niska.
Amandman 4
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 19.
(19)  Pridruživanje između Unije i PZP-ova trebalo bi uzimati u obzir očuvanje kulturne raznolikosti i identiteta PZP-ova te im doprinositi.
(19)  Pridruživanje između Unije i PZP-ova trebalo bi uzimati u obzir očuvanje kulturne raznolikosti i identiteta PZP-ova te im doprinositi. Njime bi se također trebalo posvetiti posebnu pozornost i doprinijeti promicanju i poštovanju prava autohtonog stanovništva PZP-ova.
Amandman 5
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 20.
(20)  Trgovinska suradnja i suradnja povezana s trgovinom između Unije i PZP-ova trebale bi doprinijeti cilju održivoga gospodarskog razvoja, društvenog razvoja i zaštite okoliša.
(20)  Trgovinska suradnja i suradnja povezana s trgovinom između Unije i PZP-ova trebale bi doprinijeti cilju održivoga gospodarskog razvoja, društvenog razvoja i zaštite okoliša u skladu s ciljevima održivog razvoja.
Amandman 6
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 21.
(21)  Ova bi Odluka trebala predvidjeti fleksibilnija pravila o podrijetlu uključujući nove mogućnosti kumulacije podrijetla. Kumulacija bi se trebala omogućiti ne samo za PZP-ove i zemlje iz Sporazuma o ekonomskom partnerstvu (EPA) već pod određenim uvjetima i za proizvode podrijetlom iz zemalja na koje Unija primjenjuje sporazum o slobodnoj trgovini, kao i za proizvode koji ulaze u Uniju bez carine i bez kvote u okviru Općeg sustava povlastica Unije, a koji također podliježu uvjetima. Ti uvjeti potrebni su za sprečavanje izbjegavanja trgovine i osiguravanje pravilnog funkcioniranja režima kumulacije.
(21)  Ova bi Odluka trebala predvidjeti fleksibilnija pravila o podrijetlu uključujući nove mogućnosti kumulacije podrijetla. Kumulacija bi se trebala omogućiti ne samo za PZP-ove i zemlje iz Sporazuma o ekonomskom partnerstvu (EPA) već pod određenim uvjetima i za proizvode podrijetlom iz zemalja na koje Unija primjenjuje sporazum o slobodnoj trgovini, kao i za proizvode koji ulaze u Uniju bez carine i bez kvote u okviru Općeg sustava povlastica Unije, a koji također podliježu uvjetima. Ti uvjeti potrebni su za snažniji trgovinski savez koji je u stanju spriječiti izbjegavanja trgovine i osiguravati pravilno funkcioniranje režima kumulacije.
Amandman 7
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 25.
(25)  Suradnja između Unije i PZP-ova u području financijskih usluga trebala bi doprinijeti stvaranju sigurnijeg, snažnijeg i transparentnijeg financijskog sustava koji je nužan za unapređivanje globalne financijske stabilnosti i jačanje održivog razvoja. Napori u tom području trebali bi se usmjeriti na približavanje međunarodno dogovorenim standardima i usklađivanje zakonodavstva PZP-ova s pravnom stečevinom Unije o financijskim uslugama. Odgovarajuća pozornost trebala bi se posvetiti jačanju administrativnog kapaciteta tijela PZP-ova, uključujući u području nadzora.
(25)  Suradnja između Unije i PZP-ova u području financijskih usluga trebala bi suzbiti porezne prijevare, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza kako bi se doprinijelo stvaranju sigurnijeg, snažnijeg i transparentnijeg financijskog sustava koji je nužan za unapređivanje globalne financijske stabilnosti i jačanje održivog razvoja. Napori u tom području trebali bi se usmjeriti na približavanje međunarodno dogovorenim standardima i usklađivanje zakonodavstva PZP-ova s pravnom stečevinom Unije o financijskim uslugama. Odgovarajuća pozornost trebala bi se posvetiti jačanju administrativnog kapaciteta tijela PZP-ova, uključujući u području nadzora.
Amandman 8
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 32.
(32)  Ova Odluka trebala bi po potrebi upućivati na [Uredbu o NDICI-ju] (Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju) radi provedbe suradnje, čime će se osigurati usklađenost upravljanja među instrumentima.
Briše se.
Amandman 9
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1.
1.  Ovom Odlukom uspostavlja se pridruživanje prekomorskih zemalja i područja (PZP-ovi) Uniji („pridruživanje”), koje predstavlja partnerstvo na temelju članka 198. UFEU-a kojim se podupire održivi razvoj PZP-ova i promiču vrijednosti i standardi Unije diljem svijeta.
1.  Ovom Odlukom uspostavlja se pridruživanje prekomorskih zemalja i područja (PZP-ovi) Uniji („pridruživanje”), koje predstavlja partnerstvo na temelju članka 198. UFEU-a kojim se podupire održivi razvoj PZP-ova i promiču vrijednosti, načela i standardi Unije diljem svijeta.
Amandman 10
Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 1.
1.  Pridruživanje između Unije i PZP-ova temelji se na ciljevima, načelima i vrijednostima koje dijele PZP-ovi, države članice s kojima su povezani i Unija.
1.  Pridruživanje između Unije i PZP-ova temelji se na ciljevima, načelima i vrijednostima koje dijele PZP-ovi, države članice s kojima su povezani i Unija. Njime se doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja utvrđenih u Programu do 2030. te provedbi Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.
Amandman 11
Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 3.
3.  Pri provedbi ove Odluke partnere vode načela transparentnosti, supsidijarnosti i potreba za učinkovitošću te se podjednako bave trima stupovima održivog razvoja PZP-ova: gospodarskim razvojem, društvenim razvojem i zaštitom okoliša.
3.  Pri provedbi ove Odluke partnere vode načela transparentnosti, supsidijarnosti i potreba za učinkovitošću te se podjednako bave trima stupovima održivog razvoja PZP-ova: gospodarskim razvojem, društvenim i kulturnim razvojem te zaštitom okoliša.
Amandman 12
Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 4.
4.  Opći cilj ove Odluke promicanje je gospodarskog i socijalnog razvoja PZP-ova te uspostava bliskih gospodarskih odnosa između njih i Unije u cjelini. Pridruživanjem se želi pridonijeti ostvarenju tog općeg cilja tako što se unapređuje konkurentnost i jača otpornost PZP-ova, smanjuje njihova gospodarska i okolišna osjetljivost i promiče suradnja između njih i drugih partnera.
4.  U skladu s člankom 3. stavkom 5. i člankom 21. Ugovora o europskoj uniji, kao i člankom 198. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, opći cilj ove Odluke promicanje je gospodarskog i socijalnog razvoja PZP-ova te uspostava bliskih gospodarskih odnosa između njih i Unije u cjelini.
Amandman 13
Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 5. – točka a
a)  poticati i podupirati suradnju s PZP-ovima,
Briše se.
Amandman 14
Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 5. – točka b
b)  podržavati Grenland i surađivati s njime u rješavanju njegovih glavnih izazova, kao što je podizanje razine obrazovanja, i pridonositi kapacitetima grenlandske uprave za osmišljavanje i provođenje nacionalnih politika.
b)  podržavati PZP-ove u rješavanju glavnih izazova s kojima se suočavaju, uključujući razinu obrazovanja kada je riječ o Grenlandu;
Amandman 15
Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 5. – točka ba (nova)
ba)  jačati otpornost PZP-ova smanjenjem njihove ekonomske i okolišne ranjivosti;
Amandman 16
Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 5. – točka bb (nova)
bb)  poboljšavati konkurentnost PZP-ova, uključujući socijalne standarde;
Amandman 17
Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 5. – točka bc (nova)
bc)  promicati suradnju PZP-ova s drugim partnerima.
Amandman 18
Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 6.
6.  U ostvarenju tih ciljeva u pridruživanju će se poštovati temeljna načela slobode, demokracije, ljudskih prava i temeljnih sloboda, vladavine prava, dobrog upravljanja i održivog razvoja koja su zajednička PZP-ovima i državama članicama s kojima su povezani.
6.  U ostvarenju tih ciljeva u pridruživanju će se poštovati temeljna načela demokracije, pristup utemeljen na pravima uključujući sva ljudska prava i temeljne slobode, vladavine prava, dobrog upravljanja i održivog razvoja koja su zajednička PZP-ovima i državama članicama s kojima su povezani. Isto se odnosi i na načelo nediskriminacije na temelju spola, rase, etničkog porijekla, vjere, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije i na rodnu ravnopravnost.
Amandman 19
Prijedlog odluke
Članak 4. – alineja 1.a (novi)
Pri programiranju i provedbi, a posebno pri donošenju smjernica, Komisija uzima u obzir ograničene administrativne i ljudske kapacitete PZP-ova
Amandman 20
Prijedlog odluke
Članak 5. – stavak 2. – točka a
(a)  gospodarska diversifikacija gospodarstava PZP-ova, uključujući daljnju integraciju u svjetska i regionalna gospodarstva; u posebnom slučaju Grenlanda potreba za povećanjem razine vještina njegove radne snage;
(a)  održiva gospodarska diversifikacija gospodarstava PZP-ova, uključujući daljnju integraciju u svjetska i regionalna gospodarstva; u posebnom slučaju Grenlanda potreba za povećanjem razine vještina njegove radne snage;
Amandman 21
Prijedlog odluke
Članak 5. – stavak 2. – točka aa (nova)
aa)   promicanje visokokvalitetnog socijalnog modela;
Amandman 22
Prijedlog odluke
Članak 5. – stavak 2. – točka e
e)  promicanje smanjenja rizika od katastrofa;
e)  promicanje smanjenja rizika od katastrofa uzimajući u obzir prioritete utvrđene u Okviru iz Sendaija za razdoblje 2015. – 2030.;
Amandman 23
Prijedlog odluke
Članak 5. – stavak 2. – točka ha (novi)
ha)  pitanja povezana s Karibima i Pacifikom.
Amandman 24
Prijedlog odluke
Članak 7. – stavak 2.
2.  U tu svrhu Unija i PZP-ovi mogu razmjenjivati informacije i najbolje prakse ili utvrditi drugi oblik bliske suradnje i koordinacije s ostalim partnerima u kontekstu sudjelovanja PZP-ova u regionalnim i međunarodnim organizacijama, ako je potrebno putem međunarodnih sporazuma.
2.  U tu svrhu Unija i PZP-ovi mogu razmjenjivati informacije i najbolje prakse ili utvrditi drugi oblik bliske suradnje i koordinacije s ostalim partnerima u kontekstu sudjelovanja PZP-ova u regionalnim i međunarodnim organizacijama, ako je potrebno putem međunarodnih sporazuma kako bi se doprinijelo skladnoj integraciji PZP-ova u njihova geografska okruženja.
Amandman 25
Prijedlog odluke
Članak 7. – stavak 3.
3.  Cilj je pridruživanja potpora suradnje između PZP-ova i drugih partnera u područjima suradnje navedenima u Dijelovima II. i III. ove Odluke. U tom pogledu cilj je pridruživanja promicanje suradnje između PZP-ova i najudaljenijih regija, navedenih u članku 349. UFEU-a, njihovih susjednih država AKP-a i država i područja koji ne pripadaju AKP-u. Kako bi se postigao taj cilj, Unija poboljšava koordinaciju i sinergije između relevantnih programa Unije. Unija također nastoji uključiti PZP-ove u svoja tijela dijaloga s njihovim susjednim zemljama, bez obzira na to je li riječ o državama AKP-a ili državama ili područjima koji ne pripadaju AKP-u, te prema potrebi s najudaljenijim regijama.
3.  Cilj je pridruživanja potpora suradnje između PZP-ova i drugih partnera u područjima suradnje navedenima u Dijelovima II. i III. ove Odluke. U tom pogledu cilj je pridruživanja promicanje suradnje između PZP-ova i najudaljenijih regija, navedenih u članku 349. UFEU-a, njihovih susjednih država AKP-a i država i područja koji ne pripadaju AKP-u. Kako bi se postigao taj cilj, Unija poboljšava koordinaciju i sinergije između relevantnih programa Unije. Unija uključuje PZP-ove u svoja tijela dijaloga s njihovim susjednim zemljama, bez obzira na to je li riječ o državama AKP-a ili državama ili područjima koji ne pripadaju AKP-u, te prema potrebi s najudaljenijim regijama, predlažući da im se dodijeli status promatrača.
Amandman 26
Prijedlog odluke
Članak 7. – stavak 4. – točka aa (nova)
aa)  jačanje sposobnosti PZP-ova kako bi se potaknulo donošenje regionalnih strategija kojima se u obzir uzimaju posebnosti, potencijal i europska perspektiva PZP-ova;
Amandman 27
Prijedlog odluke
Članak 9. – naslov
Posebni tretman
Posebni tretman za izolirane PZP-ove
Amandman 28
Prijedlog odluke
Članak 9.a (novi)
Članak 9.a
Posebni tretman za najmanje razvijene PZP-ove
1.  U okviru pridruživanja uzima se u obzir raznolikost PZP-ova u pogledu razine gospodarskog razvoja i njihovih strukturnih ograničenja.
2.  Posebni tretman utvrđuje se za najmanje razvijene PZP-ove.
3.  Kako bi se najmanje razvijenim PZP-ovima omogućilo da nadoknade zaostatke u razvoju i da se suoče s trajnim strukturnim ograničenjima, pri određivanju količine financijske pomoći i uvjeta njezina dodjeljivanja uzimaju se u obzir posebna obilježja PZP-ova.
4.  PZP koji se smatra najmanje razvijenim je Wallis i Futuna.
Amandman 29
Prijedlog odluke
Članak 10. – stavak 1.
1.  Pridruživanje se temelji na proširenom dijalogu i savjetovanjima o pitanjima od zajedničkog interesa između PZP-ova, država članica s kojima su povezani i Komisije i, ako je to potrebno, Europske investicijske banke (EIB).
1.  Pridruživanje se temelji na proširenom dijalogu i savjetovanjima o pitanjima od zajedničkog interesa između PZP-ova, država članica s kojima su povezani, Komisije te Europskog parlamenta i, ako je to potrebno, Europske investicijske banke (EIB).
Amandman 30
Prijedlog odluke
Članak 12. – naslov
Odgovornosti nevladinih sudionika
Odgovornosti civilnog društva i nevladinih sudionika
Amandman 31
Prijedlog odluke
Članak 12. – stavak 1.
1.  Nevladini sudionici mogu imati ulogu u razmjeni informacija i savjetovanju o suradnji, a posebno u pripremi i provedbi pomoći za suradnju, projekata ili programa. Na njih se mogu prenijeti ovlasti za financijsko upravljanje za provedbu takvih projekata ili programa za potrebe potpore lokalnim razvojnim inicijativama.
1.  Civilno društvo, privatni sektor i nevladini sudionici mogu imati ulogu u razmjeni informacija i savjetovanju o suradnji, a posebno u pripremi i provedbi pomoći za suradnju, projekata ili programa. Na njih se mogu prenijeti ovlasti za financijsko upravljanje za provedbu takvih projekata ili programa za potrebe potpore lokalnim razvojnim inicijativama.
Amandman 32
Prijedlog odluke
Članak 13. – stavak 3.
3.  Zahvaljujući dijalogu PZP-ovi potpuno sudjeluju u provedbi pridruživanja.
3.  Zahvaljujući dijalogu PZP-ovi potpuno sudjeluju u provedbi pridruživanja, ali i u osmišljavanju i provedbi regionalnih strategija Europske unije u područjima u kojima se nalaze PZP-ovi.
Amandman 33
Prijedlog odluke
Članak 13. – stavak 4.
4.  Dijalog je, među ostalim, usredotočen na posebna politička pitanja od zajedničkog interesa ili od opće važnosti za postizanje ciljeva pridruživanja.
4.  Dijalog je, među ostalim, usredotočen na posebna politička pitanja od zajedničkog interesa ili od opće važnosti za postizanje ciljeva pridruživanja kao i ciljeva održivog razvoja.
Amandman 34
Prijedlog odluke
Članak 13. – stavak 5.
5.  Dijalog s Grenlandom posebno osigurava osnovu za opsežnu suradnju i dijalog u područjima kao što su, između ostalog, energetika, klimatske promjene i okoliš, prirodni resursi, uključujući sirovine i riblje stokove, pomorski prijevoz, istraživanje i inovacije i aspekte tih pitanja koji su povezani s Arktikom.
5.  Dijalog s Grenlandom posebno osigurava osnovu za opsežnu suradnju i dijalog u područjima kao što su, između ostalog, obrazovanje, energetika, klimatske promjene i okoliš, priroda, prirodni resursi, uključujući sirovine i riblje stokove, pomorski prijevoz, istraživanje i inovacije i aspekte tih pitanja koji su povezani s Arktikom.
Amandman 35
Prijedlog odluke
Članak 13. – stavak 5.a (novi)
5.a  Dijalog s karipskim PZP-ovima posebno služi za jačanje europske strategije u karipskoj regiji i za suradnju u pitanjima povezanima s biološkom raznolikošću, klimatskim promjenama, održivim upravljanjem resursima, sprečavanjem rizika od katastrofa i upravljanjem njima, socijalnom dimenzijom, kao i promicanjem dobrog upravljanja, osobito u području oporezivanja, i borbom protiv organiziranog kriminala.
Amandman 36
Prijedlog odluke
Članak 13. – stavak 5.b (novi)
5.b  Dijalog s pacifičkim PZP-ovima posebno služi za definiranje i provedbu ambiciozne europske strategije u pacifičkoj regiji jačanjem europske prisutnosti te posebice za suradnju u pogledu socijalnih pitanja, održivog upravljanja morskim i kopnenim resursima, klimatskih promjena, energetike, okoliša i plavoga gospodarstva.
Amandman 37
Prijedlog odluke
Članak 14. – stavak 1. – točka a
a)  forum PZP-EU za dijalog („Forum PZP-EU”) jedanput godišnje okuplja tijela PZP-ova, predstavnike država članica i Komisiju. Članovi Europskog parlamenta, predstavnici EIB-a i predstavnici najudaljenijih regija pridružuju se Forumu PZP-EU ako je potrebno;
a)  forum PZP-EU za politički dijalog („Forum PZP-EU”) jedanput godišnje okuplja tijela PZP-ova, predstavnike država članica, Komisiju, predsjedništvo Vijeća i Europski parlament. Udruženje PZP-ova (OCTA), predstavnici EIB-a, predstavnici najudaljenijih regija i predstavnici trećih zemalja ili područja u susjedstvu PZP-ova prema potrebi se povezuju s Forumom PZP-EU;
Amandman 38
Prijedlog odluke
Članak 14. – stavak 1. – točka b
b)  Komisija, PZP-ovi i države članice s kojima su povezani redovito održavaju trostrana savjetovanja. Ta savjetovanja organiziraju se najmanje tri puta godišnje na inicijativu Komisije ili na zahtjev PZP-ova i država članica s kojima su povezani;
b)  Komisija, PZP-ovi i države članice s kojima su povezani redovito održavaju trostrana savjetovanja. Ta savjetovanja organiziraju se najmanje četiri puta godišnje na inicijativu Komisije ili na zahtjev PZP-ova i država članica s kojima su povezani;
Amandman 39
Prijedlog odluke
Dio II. - poglavlje 1. – naslov
PITANJA POVEZANA S OKOLIŠEM, KLIMATSKE PROMJENE, OCEANI I SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 40
Prijedlog odluke
Članak 15. – alineja 1. – uvodni dio
U kontekstu pridruživanja suradnja u području zaštite okoliša, klimatskih promjena i smanjenja rizika od katastrofa može obuhvaćati:
U kontekstu pridruživanja suradnja u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, smanjenja rizika od katastrofa i poboljšanja otpornosti može obuhvaćati:
Amandman 41
Prijedlog odluke
Članak 15. – alineja 1. – točka c
(c)  promicanje održivog korištenja resursa i učinkovitosti uporabe resursa te poticanje razdvajanja gospodarskog rasta od degradacije okoliša; i
(c)  promicanje održivog i učinkovitog korištenja resursa kako bi se uspostavilo gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika koje se temelji na strategijama za pravednu tranziciju; i
Amandman 42
Prijedlog odluke
Članak 16. – alineja 1. – točka ea (nova)
ea)   rješavanje pitanja povezanih s degradacijom tla, uključujući rastuće razine mora i onečišćenje tla.
Amandman 43
Prijedlog odluke
Članak 17. – alineja 1.
U kontekstu pridruživanja suradnja u području održivog upravljanja šumama može obuhvaćati promicanje očuvanja i održivog upravljanja šumama, uključujući njihovu ulogu u očuvanju okoliša od erozije i nadzoru širenja pustinja, pošumljivanju i upravljanju izvozom drvne građe.
U kontekstu pridruživanja, suradnja u području održivog upravljanja šumama može obuhvaćati promicanje očuvanja i održivog upravljanja šumama, uključujući njihovu ulogu u očuvanju okoliša od erozije i nadzoru širenja pustinja, pošumljivanju i upravljanju izvozom drvne građe te borbi protiv ilegalne sječe drveća.
Amandman 44
Prijedlog odluke
Članak 18. – alineja 1. – točka b
(b)  usklađivanje gospodarskih i društvenih aktivnosti kao što su ribarstvo i akvakultura, turizam, pomorski prijevoz i poljoprivreda s potencijalom morskih i priobalnih zona u smislu obnovljivih izvora energije i sirovina, uzimajući pritom u obzir učinke klimatskih promjena i ljudske aktivnosti.
(b)  usklađivanje gospodarskih i društvenih aktivnosti kao što su ribarstvo i akvakultura, turizam, pomorski prijevoz i održiva poljoprivreda s potencijalom morskih i priobalnih zona u smislu obnovljivih izvora energije i sirovina, uzimajući pritom u obzir učinke klimatskih promjena i ljudske aktivnosti.
Amandman 45
Prijedlog odluke
Članak 23. – alineja 1. – točka c
(c)  razvoj i unapređenje zaštite okoliša;
(c)  razvoj i unapređenje ljudskih prava, kao i socijalne zaštite i zaštite okoliša;
Amandman 46
Prijedlog odluke
Članak 24. – alineja 1. – točka b
(b)  doprinos naporima partnerskih zemalja u provođenju obveze u pogledu klimatskih promjena u skladu s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama;
(b)  doprinos naporima partnerskih zemalja u provođenju obveze u pogledu klimatskih promjena u skladu s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama i ciljevima održivog razvoja;
Amandman 47
Prijedlog odluke
Dio II. – poglavlje 4. – naslov
MLADI, OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE, ZDRAVLJE, ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA SIGURNOST, SIGURNOST HRANE I SIGURNOST OPSKRBE HRANOM
MLADI, ŽENE, OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE, ZDRAVLJE, ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA SIGURNOST, SIGURNOST HRANE I SIGURNOST OPSKRBE HRANOM
Amandman 48
Prijedlog odluke
Članak 32. – stavak 2.a (novi)
2.a  Unija i PZP-ovi surađuju kako bi osigurali da mladi aktivno sudjeluju na tržištu rada radi suzbijanja nezaposlenosti mladih.
Amandman 49
Prijedlog odluke
Članak 32.a (novi)
Članak 32.a
Jednakost između muškaraca i žena
1.  Unija nastoji promicati ravnopravnost i jednakost između muškaraca i žena iz PZP-ova te osnaživanje žena i jednakost političkih i ekonomskih mogućnosti za žene.
2.  Cilj je pridruživanja zaštititi prava žena i djevojčica, posebice od svih oblika nasilja.
3.  Cilj je pridruživanja i promicanje osnaživanja žena, posebno u njihovoj ulozi aktera održivog razvoja te u gospodarskom i financijskom okruženju.
Sve bi inicijative trebale uključivati rodnu dimenziju.
Amandman 50
Prijedlog odluke
Članak 33. – stavak 1. – točka b
(b)  potporu PZP-ovima u utvrđivanju i provedbi politika obrazovanja i strukovnog osposobljavanja.
(b)  potporu PZP-ovima u utvrđivanju i provedbi politika obrazovanja i strukovnog osposobljavanja; i
Amandman 51
Prijedlog odluke
Članak 33. – stavak 1. – točka ba (nova)
ba)   potporu sudjelovanja i pristupa PZP-ova programu Erasmus + poticanjem i povećanjem mobilnosti potencijalnih korisnika, iz PZP-ova i u njih.
Amandman 52
Prijedlog odluke
Članak 38. – naslov
Scenska umjetnost
Likovna umjetnost
Amandman 53
Prijedlog odluke
Članak 38. – alineja 1. – uvodni dio
U kontekstu pridruživanja suradnja u području scenske umjetnosti može obuhvaćati:
U kontekstu pridruživanja suradnja u području likovne umjetnosti može obuhvaćati:
Amandman 54
Prijedlog odluke
Članak 38. – alineja 1. − točka a
a)  omogućivanje povećanog broja kontakata između scenskih umjetnika u područjima kao što su profesionalna razmjena i osposobljavanje uključujući sudjelovanje na audicijama, razvoj mreža i promicanje umrežavanja;
a)  omogućivanje povećanog broja kontakata između likovnih umjetnika u područjima kao što su profesionalna razmjena i osposobljavanje uključujući sudjelovanje na audicijama, razvoj mreža i promicanje umrežavanja uz odgovarajuću financijsku podršku;
Amandman 55
Prijedlog odluke
Članak 38. – alineja 1. – točka aa (nova)
aa)  promicanje umjetničkog stvaralaštva PZP-ova u Uniji;
Amandman 56
Prijedlog odluke
Članak 39. – alineja 1. – uvodni dio
U kontekstu pridruživanja cilj je suradnje u području materijalne i nematerijalne kulturne baštine i povijesnih spomenika omogućivanje promicanja razmjene stručnosti i najboljih praksi:
U kontekstu pridruživanja cilj je suradnje u području materijalne i nematerijalne kulturne baštine i povijesnih spomenika omogućivanje promicanja razmjene stručnosti i najboljih praksi te održivo vrednovanje tih lokaliteta:
Amandman 57
Prijedlog odluke
Članak 39. – alineja 1. – točka da (nova)
da)  povećanjem znanja, kao i boljim očuvanjem i vrednovanjem materijalne i nematerijalne kulturne baštine PZP-ova.
Amandman 58
Prijedlog odluke
Dio II. – poglavlje 6. – naslov
BORBA PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA
PROMICANJE VLADAVINE PRAVA
Amandman 59
Prijedlog odluke
Članak -40.a (novi)
Članak 40.a
Promicanje vladavine prava
1.  Cilj je pridruživanja posredstvom dijaloga i suradnje između Unije i PZP-ova promicati načela demokracije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda na kojima pridruživanje počiva.
2.  PZP-ovi u svojstvu najisturenijih područja Unije glavni su akteri u širenju vrijednosti i načela Unije u svojim regijama.
Amandman 60
Prijedlog odluke
Članak 41. – naslov
Borba protiv organiziranog kriminala, trgovine ljudima, seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece, terorizma i korupcije
Borba protiv organiziranog kriminala, trgovine ljudima, seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece, terorizma i korupcije te prevencija u tom području
Amandman 61
Prijedlog odluke
Članak 41. – stavak 1. – uvodni dio
1.  U kontekstu pridruživanja suradnja u području organiziranog kriminala može obuhvaćati:
1.  U kontekstu pridruživanja suradnja u području organiziranog kriminala i prevencije u tom području može obuhvaćati:
Amandman 62
Prijedlog odluke
Članak 42.a (novi)
Članak 42.
Pregovori o trgovinskim sporazumima s trećim zemljama
Ako bi pregovori s trećim zemljama o sporazumima u području trgovine ili ribarstva mogli znatno narušiti regionalnu suradnju ili osjetljive sektore PZP-ova, Komisija provodi procjenu učinka, uzimajući u obzir kumulativni učinak tih sporazuma na gospodarstva PZP-ova. Nakon dovršetka te procjene, Komisija prosljeđuje njezine rezultate Europskom parlamentu, Vijeću te vladinim i lokalnim tijelima PZP-ova prije sklapanja predmetnih međunarodnih sporazuma.
Amandman 63
Prijedlog odluke
Članak 53. – stavak 1.
2.  Cilj je suradnje povezane s trgovinom potpora krajnjim ciljevima Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) i provedbi Pariškog sporazuma. Može obuhvaćati i suradnju u okviru drugih multilateralnih sporazuma o okolišu povezanih s trgovinom, kao što je Konvencija o trgovini ugroženim vrstama.
2.  Cilj je suradnje povezane s trgovinom potpora krajnjim ciljevima Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC), provedbi Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja. Može obuhvaćati i suradnju u okviru drugih multilateralnih sporazuma o okolišu povezanih s trgovinom, kao što je Konvencija o trgovini ugroženim vrstama.
Amandman 64
Prijedlog odluke
Članak 59. – alineja 1. – stavak 4.
4.  potpora koju PZP dodjeljuje putem državnih sredstava i koja narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika u povoljniji položaj ako ima znatan negativni učinak na trgovinu ili ulaganja.
Briše se.
Amandman 65
Prijedlog odluke
Članak 70. – alineja 1.
Unija i PZP-ovi čine sve da na svojem području osiguraju provedbu i primjenu međunarodno usuglašenih normi za uređenje sektora financijskih usluga i nadzor nad njim te za borbu protiv utaje i izbjegavanja poreza. Ti međunarodni standardi obuhvaćaju među ostalim „Osnovna načela učinkovitog nadzora banaka” Baselskog odbora, „Osnovna načela osiguranja” Međunarodnog udruženja osiguravateljnih nadzornih tijela, „Ciljeve i načela regulacije vrijednosnih papira” Međunarodne organizacije regulatora vrijednosnih papira, „Sporazum o razmjeni informacija o poreznim pitanjima” OECD-a, „Izjavu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe” skupine G20, „Ključna obilježja djelotvornih postupaka sanacije financijskih institucija” Odbora za financijsku stabilnost.
Unija i PZP-ovi čine sve da na svojem području osiguraju provedbu i primjenu međunarodno usuglašenih normi za uređenje sektora financijskih usluga i nadzor nad njim te za borbu protiv poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Ti međunarodni standardi obuhvaćaju među ostalim „Osnovna načela učinkovitog nadzora banaka” Baselskog odbora, „Osnovna načela osiguranja” Međunarodnog udruženja osiguravateljnih nadzornih tijela, „Ciljeve i načela regulacije vrijednosnih papira” Međunarodne organizacije regulatora vrijednosnih papira, „Sporazum o razmjeni informacija o poreznim pitanjima” OECD-a, „Izjavu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe” skupine G20, „Ključna obilježja djelotvornih postupaka sanacije financijskih institucija” Odbora za financijsku stabilnost ili pak Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i povezane protokole.
Amandman 66
Prijedlog odluke
Članak 72. – alineja 1. − točka a
a)  prikladnih financijskih sredstava i prikladne tehničke pomoći kojima se nastoji jačati kapacitete PZP-ova za oblikovanje i provedbu strateških te regulatornih okvira;
a)  prikladnih financijskih sredstava i prikladne tehničke pomoći na temelju ove Odluke kojima se nastoji jačati kapacitete PZP-ova za oblikovanje i provedbu strateških te regulatornih okvira;
Amandman 67
Prijedlog odluke
Članak 72. – alineja 1. – točka b
b)  dugoročnog financiranja kojim se promiče rast privatnog sektora;
b)  dugoročnog financiranja na temelju ove Odluke kojim se promiče rast privatnog sektora;
Amandman 68
Prijedlog odluke
Članak 72. – alineja 1. – točka c
c)  ako je potrebno, sredstvima iz drugih programa Unije može se pridonijeti djelovanjima utvrđenima ovom Odlukom, ako se tim doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Ovom se Odlukom može pridonijeti i mjerama uvedenima u okviru drugih programa Unije, ako se tim doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. U takvim slučajevima u programu rada koji obuhvaća ta djelovanja utvrđuje se koji se skup pravila primjenjuje.
c)  dodatnih financijskih sredstava posredstvom drugih programa Unije kojima se može pridonijeti djelovanjima utvrđenima ovom Odlukom, ako se tim doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. U takvim slučajevima u programu rada koji obuhvaća ta djelovanja utvrđuje se koji se skup pravila primjenjuje.
Amandman 69
Prijedlog odluke
Članak 72. – alineja 1.a (nova)
Ovom se Odlukom može pridonijeti i mjerama uvedenima u okviru drugih programa Unije, ako se tim doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. U takvim slučajevima u programu rada koji obuhvaća ta djelovanja utvrđuje se koji se skup pravila primjenjuje.
Amandman 70
Prijedlog odluke
Članak 73. – stavak 1.
1.  Financijska omotnica za Program za razdoblje 2021.–2027. iznosi 500 000 000 EUR po tekućim cijenama.
1.  Financijska omotnica za Program za razdoblje 2021.–2027. iznosi 669 000 000 EUR po tekućim cijenama.
Amandman 71
Prijedlog odluke
Članak 74. – alineja 1. − točka a
a)  „programska pomoć” znači nepovratna pomoć koja se dodjeljuje PZP-ovima kako bi se financirale teritorijalne, regionalne i unutarregionalne strategije i prioriteti utvrđeni u programskim dokumentima;
a)  „programska pomoć” znači nepovratna pomoć koja se dodjeljuje PZP-ovima kako bi se prema potrebi financirale teritorijalne, regionalne i unutarregionalne strategije i prioriteti utvrđeni u programskim dokumentima;
Amandman 72
Prijedlog odluke
Članak 74. – alineja 1. – točka g
g)  „unutarregionalna alokacija” znači iznos u okviru regionalne alokacije dodijeljen za programsku pomoć kako bi se financirale unutarregionalne strategije suradnje i prioriteti koji obuhvaćaju najmanje jedan PZP i jednu najudaljeniju regiju ili više njih iz članka 349. UFEU-a i/ili jednu državu AKP-a ili više njih i/ili jednu od država ili područja koji ne pripadaju AKP-u ili više njih.
g)  „unutarregionalna alokacija” znači iznos u okviru regionalne alokacije dodijeljen za programsku pomoć kako bi se financirale unutarregionalne strategije suradnje i prioriteti koji obuhvaćaju subjekte iz članka 82. ove Odluke.
Amandman 73
Prijedlog odluke
Članak 74.a (novi)
Članak 74.a
Opća načela
Financijska pomoć Unije provodi se u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća1.a (‚Financijska uredba‘) i u skladu s ciljevima i načelima ove Odluke, osim u slučaju posebnih odredbi predviđenih ovom Odlukom.
___________________
1.a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1)
Amandman 74
Prijedlog odluke
Članak 75. – stavak 3. – točka a
a)  provodi se uz dužno poštovanje odgovarajućih zemljopisnih, društvenih i kulturnih karakteristika PZP-ova kao i njihova posebnog potencijala;
a)  provodi se uz dužno poštovanje odgovarajućih demografskih, zemljopisnih, gospodarskih i financijskih, okolišnih, društvenih i kulturnih karakteristika PZP-ova kao i njihova posebnog potencijala;
Amandman 75
Prijedlog odluke
Članak 75. – stavak 4.a (novi)
4.a  Oblici financiranja Unije predviđeni su Financijskom uredbom i to su posebno:
a)  bespovratna sredstva;
b)  ugovori o javnoj nabavi za usluge, robu ili radove;
c)  proračunska potpora;
d)  doprinosi uzajamnim fondovima koje je uspostavila Komisija, u skladu s člankom 234. Financijske uredbe;
e)  financijski instrumenti;
f)  proračunska jamstva;
g)  mješovito financiranje;
h)  financijska pomoć;
i)  plaćeni vanjski stručnjaci.
U okviru programske pomoći, financijska pomoć Unije većinom se pruža u obliku proračunske potpore za PZP-ove.
Financijska pomoć Unije također može biti pružena, u skladu s Financijskom uredbom, u obliku doprinosa međunarodnim, regionalnim ili nacionalnim fondovima, poput fondova koje su uspostavili ili kojima upravljaju EIB, države članice, zemlje i regije partneri ili međunarodne organizacije kako bi se privuklo zajedničko financiranje većeg broja donatora ili u obliku doprinosa fondovima koje je uspostavio jedan donator ili više njih za potrebe zajedničke provedbe projekata.
Financijsku pomoć Unije provodi Komisija kako je predviđeno u Financijskoj uredbi, izravno putem odjela Komisije, delegacija Unije te izvršnih agencija, podijeljenim upravljanjem s državama članicama ili neizravno na način da se zadaće vezane uz izvršenje proračuna povjeravaju subjektima navedenima u Financijskoj uredbi. Ti subjekti osiguravaju usklađenost s vanjskom politikom Unije i mogu povjeriti zadaće u vezi s izvršenjem proračuna drugim subjektima pod uvjetima istovjetnima onima koji se primjenjuju na Komisiju.
Mjere koje se financiraju mogu se provoditi uz usporedno ili zajedničko sufinanciranje. U slučaju usporednog sufinanciranja, djelovanje se dijeli na više jasno određenih komponenti od kojih svaku komponentu financiraju različiti partneri koji pružaju sufinanciranje tako da se stvarna svrha financiranja uvijek može odrediti. U slučaju zajedničkog sufinanciranja, ukupni trošak djelovanja dijele partneri koji osiguravaju sredstva, a ona su udružena tako da više nije moguće odrediti izvor financiranja ni za koju aktivnost poduzetu u sklopu djelovanja. U takvim slučajevima naknadno objavljivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovora o javnoj nabavi, kako je navedeno u članku 38. Financijske uredbe, mora biti, ako je to primjenjivo, u skladu s pravilima odgovornog subjekta.
Financijskim sredstvima Unije ne ostvaruje se ni aktivira prikupljanje posebnih poreza, pristojbi ili davanja.
Amandman 76
Prijedlog odluke
Članak 75.a (novi)
Članak 75.a
Prijenosi, godišnji obroci, odobrena sredstva za preuzimanje obveza, ponovna plaćanja i prihodi ostvareni financijskim instrumentima
1.  Povrh članka 12. stavka 2. Financijske uredbe, neiskorištena odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja u okviru ove Odluke automatski se prenose i u pogledu njih mogu se preuzimati obveze i vršiti plaćanja dospjela do 31. prosinca sljedeće financijske godine. U sljedećoj financijskoj godini najprije se mora potrošiti preneseni iznos. Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o prenesenim odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u skladu s člankom 12. stavkom 6. Financijske uredbe.
2.  Uz pravila utvrđena u članku 15. Financijske uredbe o ponovnom stavljanju na raspolaganje odobrenih sredstava, odobrena sredstva za preuzimanje obveza koja odgovaraju iznosu opozvanih sredstava zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja djelovanja na temelju ove Odluke ponovno se stavljaju na raspolaganje u korist izvorne proračunske linije. Upućivanja na članak 15. Financijske uredbe u članku 12. stavku 1. točki (b) Uredbe o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira predstavljaju upućivanje na ovaj stavak u svrhu ove Odluke.
3.  Proračunske obveze za djelovanje koje traje dulje od jedne financijske godine mogu se rasporediti tijekom nekoliko godina u godišnje obroke, u skladu s člankom 112. stavkom 2. Financijske uredbe.
Članak 114. stavak 2. treći podstavak Financijske uredbe ne primjenjuje se na ta višegodišnja djelovanja. Komisija automatski opoziva svaki udio proračunskih obveza za djelovanje za koje do 31. prosinca pete godine nakon godine u kojoj je preuzeta proračunska obveza još nisu upotrijebljena sredstva za pretfinanciranje ili za privremena plaćanja ili za koja nije dostavljena nikakva ovjerena potvrda o rashodima ili bilo kakav zahtjev za plaćanje.
Stavak 2. ovog članka primjenjuje se i na godišnje obroke.
Amandman 77
Prijedlog odluke
Članak 76. – alineja 1. – točka b
b)  institucionalnom razvoju, izgradnji kapaciteta i integraciji okolišnih aspekata;
b)  institucionalnom razvoju, izgradnji kapaciteta i integraciji okolišnih aspekata, rodne dimenzije i dobrog upravljanja;
Amandman 78
Prijedlog odluke
Članak 77. – stavak 2.
2.  Unija podupire napore PZP-ova u razvijanju pouzdanih statističkih podataka u pogledu tih područja.
2.  Unija podupire napore PZP-ova u razvijanju pouzdanih i javno dostupnih statističkih podataka u pogledu tih područja.
Amandman 79
Prijedlog odluke
Članak 77. – stavak 3.
3.  Unija može poduprijeti PZP-ove u njihovim naporima za poboljšanjem usporedivosti njihovih makroekonomskih pokazatelja.
3.  Unija može poduprijeti PZP-ove u njihovim naporima za poboljšanjem usporedivosti njihovih makroekonomskih pokazatelja, naročito olakšavanjem analiza BDP-a PZP-ova prema paritetu kupovne moći ako su podaci o BDP-u dostupni.
Amandman 80
Prijedlog odluke
Članak 78. – stavak 1.
1.  Na inicijativu Komisije sredstvima Unije mogu se pokriti izdaci za potporu provedbi Odluke i postizanju njezinih ciljeva, uključujući administrativnu potporu aktivnostima pripreme, praćenja, nadzora, kontrole, revizije i evaluacije potrebnima za takvu provedbu, te izdaci u sjedištu i delegacijama Unije za administrativnu potporu potrebnu za provedbu programa i upravljanje aktivnostima koje se financiraju na temelju ove Odluke, uključujući aktivnosti informiranja i komunikacije te korporativne informacijske i tehnološke sustave.
1.  Na inicijativu Komisije sredstvima Unije mogu se pokriti izdaci za potporu provedbi Odluke i postizanju njezinih ciljeva, uključujući administrativnu potporu aktivnostima pripreme, praćenja, nadzora, kontrole, revizije i evaluacije potrebnima za takvu provedbu.
Amandman 81
Prijedlog odluke
Članak 79.
Članak 79.
Briše se.
Opća načela
Osim ako je drugačije određeno ovom Odlukom, financijska pomoć Unije provodi se u skladu s ciljevima i načelima ove Odluke, Financijske urede i Uredbe o NDICI-ju, a posebno glavom II., poglavljem I., osim članaka 13. i 15., članka 14. stavaka 1. i 4., poglavljem III., osim članka 21. stavka 1., članka 21. stavka 2. točaka (a) i (b) i članka 21. stavka 3. te poglavljem V., osim članka 31. stavaka 1., 4., 6., 9. i članka 32. stavka 3. Postupak iz članka 80. ove Odluke ne primjenjuje se na slučajeve iz članka 21. stavka 2. točke (c) [Uredbe o NDICI-ju].
Amandman 82
Prijedlog odluke
Članak 79.a (novi)
Članak 79.a
Usvajanje programskih dokumenata
1.  U okviru partnerstva između Unije i PZP-ova, tijela PZP-ova odgovorna su za oblikovanje i donošenje sektorskih politika u glavnim područjima suradnje iz dijela II. ove Odluke te jamče njihovo odgovarajuće praćenje.
Svaki PZP na temelju toga priprema i predstavlja programski dokument za održivi razvoj svog teritorija. Svaki programski dokument pruža usklađeni okvir za suradnju između Unije i dotičnog PZP-a, koji je sukladan s općom svrhom i područjem primjene, ciljevima, načelima i politikama Unije.
U svakom se programskom dokumentu utvrđuju:
–  kratki prikaz političkog, gospodarskog, društvenog, kulturnog i okolišnog konteksta PZP-a;
–  kratki opis strategije održivog razvoja (Program do 2030.) PZP-a u kojoj su utvrđeni prioriteti PZP-a i način na koji se nastoji doprinijeti postizanju ciljeva održivog razvoja;
–  prioritetna područja u svrhu financiranja od strane Unije;
–  specifični ciljevi;
–  očekivani rezultati;
–  jasni i posebni pokazatelji uspješnosti;
–  okvirna financijska dodijeljena sredstva, kako ukupno tako i po prioritetnom području;
–  okvirni raspored.
2.  Programski se dokument temelji na stečenom iskustvu i dobrim praksama te se oslanja na savjetovanja i dijalog s civilnim društvom, lokalnim tijelima i ostalim dionicima, kako bi se osiguralo njihovo odgovarajuće sudjelovanje te primjena okvirnog programskog dokumenta.
3.  Nacrt programskog dokumenta predmet je razmjene mišljenja između tijela svakog PZP-a, države članice kojoj je pripojen i Komisije. Tijela PZP-ova odgovorna su za finalizaciju programskog dokumenta. Komisija u smjernicama određuje programske modalitete za PZP-ove kako bi se omogućilo brzo odobravanje programskih dokumenata.
4.  Nakon dovršetka, Komisija ocjenjuje programski dokument kako bi utvrdila je li usklađen s ciljevima ove Odluke te relevantnim politikama Unije te sadrži li sve elemente potrebne za donošenje odluke o godišnjem financiranju. U svrhu tog ocjenjivanja tijela PZP-ova dužna su pružiti sve potrebne informacije, uključujući rezultate bilo kojih provedenih studija izvedivosti.
5.  Programski dokument odobrava se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 88. stavka 5. ove Odluke.
Taj se postupak također primjenjuje na temeljite provjere koje imaju učinak značajne izmjene strategije ili njezinog programiranja.
Postupak ispitivanja ne primjenjuje se na nesuštinske izmjene okvirnog programskog dokumenta, kao što su tehničke prilagodbe, preraspodjele sredstava unutar indikativne dodjele prema prioritetnom području ili povećanja ili smanjenja opsega inicijalne indikativne dodjele za manje od 20 %, pod uvjetom da te izmjene ne utječu na prioritetna područja i ciljeve navedene u okvirnom programskom dokumentu. Komisija o takvim nesuštinskim izmjenama izvještava Europski parlament i Vijeće u roku od mjesec dana od dana donošenja relevantne odluke.
Amandman 83
Prijedlog odluke
Članak 79.b (novi)
Članak 79.b
Akcijski planovi i mjere
1.  Komisija donosi godišnje ili višegodišnje akcijske planove ili mjere. Mjere mogu biti pojedinačne, posebne, potporne ili izvanredne mjere pomoći. U akcijskim planovima i mjerama za svako se djelovanje navode njegovi ciljevi, očekivani rezultati i glavne aktivnosti, načini provedbe, proračun i svi povezani rashodi za potporu.
2.  Akcijski planovi temelje se na programskim dokumentima.
3.  Ti se akcijski planovi i mjere donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 88. stavka 5. ove Odluke. Postupak iz stavka 1. ne zahtijeva se za:
a)  akcijske planove, pojedinačne mjere i mjere potpore za koje financiranje Unije ne premašuje 10 milijuna EUR;
b)  tehničke izmjene, pod uvjetom da takve izmjene ne utječu znatno na ciljeve akcijskog plana ili dotične mjere, primjerice:
i)  promjena načina provedbe;
ii)  preraspodjela sredstava između djelovanja obuhvaćenih akcijskim planom;
iii)  povećanje ili smanjenje proračuna akcijskih planova i mjera za najviše 20 % prvotnog proračuna te za najviše 10 milijuna EUR;
U slučaju višegodišnjih akcijskih planova i mjera, pragovi iz stavka 3. točke (a) i točke (b) podtočka iii. primjenjuju se na godišnjoj osnovi. Akcijski planovi i mjere koje su usvojene na temelju ovog stavka, osim izvanrednih mjera pomoći, i tehničke izmjene, priopćavaju se Europskom parlamentu i državama članicama u roku od mjesec dana od njihova donošenja.
4.  Prije donošenja ili produljenja izvanrednih mjera pomoći čiji trošak ne premašuje 20 milijuna EUR, Komisija obavješćuje Vijeće o njihovoj prirodi i ciljevima te o predviđenim financijskim iznosima. Komisija obavješćuje Vijeće prije nego što značajnije izmijeni već donesene izvanredne mjere pomoći. Komisija vodi računa o relevantnom strateškom pristupu Vijeća pri planiranju i daljnjoj provedbi tih mjera, jamčeći pritom zadržavanje usklađenosti s vanjskim djelovanjem Unije. Komisija uredno i na vrijeme obavješćuje Europski parlament o planiranju i provedbi izvanrednih mjera pomoći na temelju ovog članka, uključujući predviđene financijske iznose, te ga također obavješćuje u slučaju znatnih izmjena ili produljenja te pomoći.
5.  Na temelju valjano opravdanih razloga hitnosti kao što su krize, bilo one izazvane prirodnim katastrofama ili prouzročene ljudskim djelovanjem, ili izravne prijetnje demokraciji, vladavini prava, ljudskim pravima ili temeljnim slobodama, Komisija može usvojiti akcijske planove i mjere ili izmjene postojećih akcijskih planova i mjera u skladu s postupkom iz članka 88. stavka 5.
Amandman 84
Prijedlog odluke
Članak 80.
Članak 80.
Briše se.
Donošenje višegodišnjih okvirnih programa, akcijskih planova i mjera
Komisija na temelju ove Odluke donosi, u obliku „jedinstvenih programskih dokumenata”, višegodišnje okvirne programe iz članka 12. [Uredbe o NDICI-ju] zajedno s odgovarajućim akcijskim planovima i mjerama iz članka 19. [Uredbe o NDICI-ju] u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 88. stavka 5. ove Odluke. Taj se postupak primjenjuje i na preispitivanja iz članka 14. stavka 3. [Uredbe o NDICI-ju] čiji je učinak bitno mijenjanje sadržaja višegodišnjih okvirnih programa.
Kada je riječ o Grenlandu, akcijske planove i mjere iz članka 19. [Uredbe o NDICI-ju] može se donijeti odvojeno od višegodišnjih okvirnih programa.
Amandman 85
Prijedlog odluke
Članak 81. – stavak 1.
1.  Javna tijela PZP-ova ispunjavaju uvjete za financijsku potporu predviđenu u ovoj Odluci.
1.  Javna tijela svih PZP-ova ispunjavaju uvjete za financijsku potporu predviđenu u ovoj Odluci.
Amandman 86
Prijedlog odluke
Članak 81. – stavak 2. – točka e
e)  sudionici decentralizirane suradnje i drugi nevladini sudionici iz PZP-ova i Unije kako bi im se omogućila provedba gospodarskih, kulturnih, socijalnih i obrazovnih projekata i programa u PZP-ovima u okviru decentralizirane suradnje, kako je navedeno u članku 12. ove Odluke.
e)  sudionici decentralizirane suradnje i drugi nevladini sudionici iz PZP-ova i Unije kako bi im se omogućila provedba gospodarskih, okolišnih, kulturnih, socijalnih i obrazovnih projekata i programa u PZP-ovima u okviru decentralizirane suradnje, kako je navedeno u članku 12. ove Odluke.
Amandman 87
Prijedlog odluke
Članak 82. – stavak 1. – točka c – podtočka iii.
iii)  jedno ili više regionalnih tijela čiji članovi su PZP-ovi;
iii)  jedno ili više regionalnih tijela ili udruženja čiji članovi su PZP-ovi;
Amandman 88
Prijedlog odluke
Članak 83. – stavak 1.
1.  Fizičke osobe iz PZP-a, kako su definirane u članku 50. i, kada je to potrebno, odgovarajuća javna i/ili privatna tijela i institucije u PZP-u, ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u programima Unije i financiranju iz njih, podložno pravilima i ciljevima programa i mogućeg režima koji se primjenjuje na državu članicu s kojom je PZP povezan.
1.  Fizičke osobe iz PZP-a, kako su definirane u članku 50. i, kada je to potrebno, odgovarajuća javna i/ili privatna tijela i institucije u PZP-u, ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u svim programima Unije, uključujući Fond solidarnosti Europske unije, i financiranju iz njih, podložno pravilima i ciljevima programa i mogućeg režima koji se primjenjuje na državu članicu s kojom je PZP povezan.
Amandman 89
Prijedlog odluke
Članak 83. – stavak 2.a (novi)
2.a  Komisija osigurava učinkovit i djelotvoran pristup PZP-ova svim programima i instrumentima suradnje Unije s drugim zemljama, predviđajući ako je potrebno, posebne mjere.
Osim toga, Komisija putem ažuriranog i namjenskog portala za pristup PZP-ova osigurava transparentnost informacija i vidljivost poziva na podnošenje prijedloga pokrenutih u okviru različitih programa Unije.
Amandman 90
Prijedlog odluke
Članak 83. – stavak 3.
3.  PZP-ovi Komisiji dostavljaju izvješće o tom sudjelovanju u programima Unije svake godine počevši od 2022.
3.  Na temelju informacija koje dostavljaju PZP-ovi Komisija sastavlja godišnje izvješće o sudjelovanju PZP-ova u programima Unije.
Amandman 91
Prijedlog odluke
Članak 86. – alineja 2.
Kako bi se osigurala učinkovita procjena napretka u ostvarenju ciljeva ove Odluke, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 87. u svrhu izmjene Priloga I. članka 3. radi preispitivanja ili dopune pokazatelja, ako je to potrebno, i dopune ove Odluke odredbama o uspostavi okvira za praćenje i ocjenjivanje.
Kako bi se osigurala učinkovita procjena napretka u ostvarenju ciljeva ove Odluke, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 87. radi utvrđivanja pokazatelja uspješnosti predviđenih člankom 3. Priloga I. ili njihova preispitivanja ili dopune, ako je to potrebno, i dopune ove Odluke odredbama o uspostavi okvira za praćenje i ocjenjivanje.
Amandman 92
Prijedlog odluke
Članak 87. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 86. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 1. siječnja 2021. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Vijeće tom produljenju usprotivi najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 86. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 1. siječnja 2021. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Vijeće tom produljenju usprotivi najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. Vijeće o svojoj odluci obavješćuje Europski parlament.
Amandman 93
Prijedlog odluke
Članak 87. – stavak 4.
4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga priopćuje Vijeću.
4.  Čim donese delegirani akt, Komisija obavješćuje Vijeće i Europski parlament.
Amandman 94
Prijedlog odluke
Članak 87. – stavak 5.
5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 86. stupa na snagu samo ako Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Vijeću na njega ne podnese nikakav prigovor ili ako je prije isteka tog roka Vijeće obavijestilo Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Vijeća.
5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 86. stupa na snagu samo ako Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Vijeću na njega ne podnese nikakav prigovor ili ako je prije isteka tog roka Vijeće obavijestilo Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Vijeća. Ako Vijeće namjerava dati prigovor u razumnom roku o tome obavješćuje Europski parlament prije donošenja konačne odluke i pritom naznačuje delegirani akt na koji namjerava dati prigovor i razloge prigovora.
Amandman 95
Prijedlog odluke
Članak 90. – alineja 1.
Ova Odluka primjenjuje se u skladu s Odlukom Vijeća 2010/427/EU46 .
Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku osigurava općenitu političku koordinaciju vanjskog djelovanja Unije, jamčeći jedinstvenost, dosljednost i učinkovitost vanjskog djelovanja Unije.
__________________
46 Odluka Vijeća 2010/427/EU od 26. srpnja 2010. o uspostavi organizacije i djelovanja Europske službe za vanjsko djelovanje (SL L 201, 3.8.2010., str. 30.).
Amandman 96
Prijedlog odluke
Članak 92. – alineja 2.
Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.
Primjenjuje se od 1. siječnja 2021. i prestaje važiti 31. prosinca 2027.
Amandman 97
Prijedlog odluke
Prilog I. – članak 1. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Za potrebe ove Odluke, za sedmogodišnje razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. cjelokupni iznos financijske pomoći Unije od 500 000 000 EUR u tekućim cijenama alocira se na sljedeći način:
1.  Za potrebe ove Odluke, za sedmogodišnje razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. cjelokupni iznos financijske pomoći Unije od 669 000 000 EUR u tekućim cijenama alocira se na sljedeći način:
Amandman 98
Prijedlog odluke
Prilog I. – članak 1. – stavak 1. – točka a
a)  159 000 000 EUR u obliku bespovratnih sredstava za bilateralnu programsku potporu dugoročnom razvoju PZP-ova osim Grenlanda, posebno za financiranje inicijativa navedenih u programskom dokumentu. Taj se iznos alocira na temelju potreba i rezultata PZP-ova u skladu sa sljedećim kriterijima: kada je to prikladno, programski dokument posebno posvećuje pozornost djelovanjima kojima se nastoji ojačati upravljanje i institucijski kapaciteti korisnika PZP-a i, po potrebi, mogući raspored predviđenih djelovanja. Alokacija tog iznosa uzima u obzir broj stanovnika, razinu bruto domaćeg proizvoda (BDP), razinu prethodnih alokacija i ograničenja zbog geografske izolacije PZP-ova, kako je navedeno u članku 9. ove Odluke.
a)  81 % u obliku bespovratnih sredstava za bilateralnu programsku potporu dugoročnom razvoju svih PZP-ova, posebno za financiranje inicijativa navedenih u programskom dokumentu.
Taj se iznos alocira na temelju potreba i rezultata PZP-ova u skladu sa sljedećim kriterijima: broj stanovnika, razina bruto domaćeg proizvoda (BDP) na temelju BDP-a prema paritetu kupovne moći, ako su ti podaci dostupni, razina prethodnih alokacija, ograničenja zbog geografske izolacije PZP-ova kako je navedeno u članku 9. ove Odluke, niska razina razvoja PZP-ova kako je navedeno u članku 9.a ove Odluke, veličina teritorija te klimatski i okolišni izazovi.
4 % za Arubu
1,5 % za Bonaire
5 % za Curaçao
48 % za Grenland
10,75 % za Novu Kaledoniju
10,85 % za Francusku Polineziju
1,2 % za Sabu
2 % za Saint-Barthélemy
0,8 % za Sint Eustatius
7,5 % za Saint Pierre et Miquelon
2,5 % za Sint Maarten
0,4 % za francuska južna i antarktička područja
5,5 % za Wallis i Futunu
Amandman 99
Prijedlog odluke
Prilog I. – članak 1. – stavak 1. – točka b
b)  225 000 000 EUR u obliku bespovratnih sredstava za bilateralnu programsku potporu dugoročnom razvoju Grenlanda, posebno za financiranje inicijative navedene u programskom dokumentu.
Briše se.
Amandman 100
Prijedlog odluke
Prilog I. – članak 1. – stavak 1. – točka c
c)  81 000 000 EUR alocira se za potporu regionalnim programima PZP-a, od čega bi se s 15 000 000 EUR moglo poduprijeti operacije unutar regija, pri čemu je Grenland prihvatljiv samo za operacije unutar regija. Ta će se suradnja provesti u skladu s člankom 7. ove Odluke, posebno u pogledu područja od zajedničkog interesa navedenih u članku 5. ove Odluke i savjetovanjem na temelju tijela partnerstva EU-PZP navedenih u članku 14. ove Odluke. Teži se usklađivanju s drugim relevantnim financijskim programima i instrumentima Unije te posebno najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a.
c)  12 % se dodjeljuje za potporu regionalnim programima PZP-a, od čega bi se s 30 000 000 EUR moglo poduprijeti operacije unutar regija, pri čemu je Grenland prihvatljiv samo za operacije unutar regija. Ta će se suradnja provesti u skladu s člankom 7. ove Odluke, posebno u pogledu područja od zajedničkog interesa navedenih u članku 5. ove Odluke i savjetovanjem na temelju tijela partnerstva EU-PZP navedenih u članku 14. ove Odluke. Teži se usklađivanju s drugim relevantnim financijskim programima i instrumentima Unije te posebno najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a.
Amandman 101
Prijedlog odluke
Prilog I. – članak 1. – stavak 1. – točka d
d)  22 000 000 EUR za studije ili mjere tehničke pomoći za sve PZP-ove, uključujući Grenland, u skladu s člankom 78. ove Odluke49 .
d)  3,5 % za studije ili mjere tehničke pomoći za sve PZP-ove, uključujući Grenland, u skladu s člankom 78. ove Odluke.
__________________
49 Od tog je iznosa 9 725 000 EUR namijenjeno Komisiji za pokrivanje troškova tehničke i/ili administrativne pomoći i rashoda za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a, neizravno istraživanje te izravno istraživanje.
Amandman 102
Prijedlog odluke
Prilog I. – članak 1. – stavak 1. – – točka e – uvodni dio
e)  13 000 000 EUR nealociranih sredstava za sve PZP-ove, uključujući Grenland, kako bi se među ostalim:
e)  3,5 % nealociranih sredstava za sve PZP-ove, uključujući Grenland, kako bi se među ostalim:
Amandman 103
Prijedlog odluke
Prilog I. – članak 1. – stavak 2.
2.  Komisija može nakon preispitivanja odlučiti o alokaciji bilo kojih nealociranih sredstava navedenih u ovom članku.
2.  Komisija može, na temelju preispitivanja provedenog prije 2025. godine, odlučiti nakon savjetovanja s državama članicama i Europskim parlamentom o alokaciji bilo kojih nealociranih sredstava navedenih u ovom članku.
Amandman 104
Prijedlog odluke
Prilog I. – članak 3. – alineja 1. – uvodni dio
Postignuće ciljeva navedenih u članku 3. stavku 5. Odluke mjeri se kako slijedi:
U skladu s ciljevima održivog razvoja, izradit će se popis ključnih pokazatelja uspješnosti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 86. i koristiti kako bi se moglo procijeniti u kojoj je mjeri Unija doprinijela postignuću ciljeva navedenih u članku 3. stavku 5. ove Odluke.
Amandman 105
Prijedlog odluke
Prilog I. – članak 3. – alineja 1. − točka 1.
1.  Za PZP-ove osim Grenlanda, na temelju izvoza robe i usluga kao % BDP-a i na temelju ukupnih državnih prihoda kao % BDP-a.
Briše se.
Amandman 106
Prijedlog odluke
Prilog I. – članak 3 – alineja 1. – točka 2.
2.  Za Grenland, na temelju izvoza robe i usluga kao % BDP-a i na temelju postotka sektora ribarstva u ukupnom izvozu.
Briše se.
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti