Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0082/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0061

Приети текстове
PDF 123kWORD 51k
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел
Положението във Венесуела
P8_TA(2019)0061RC-B8-0082/2019

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно положението във Венесуела (2019/2543(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално тези от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела(1), от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия(2) и от 25 октомври 2018 г. относно положението във Венесуела(3),

—  като взе предвид изявлението от 26 януари 2019 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС относно положението във Венесуела,

—  като взе предвид изявлението от 10 януари 2019 г. на ЗП/ВП от името на ЕС,

—  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

—  като взе предвид Конституцията на Венесуела, и по-специално член 233 от нея,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че проведените на 20 май 2018 г. избори бяха организирани, без да бъдат спазени минималните международни стандарти за надежден процес, и при провеждането им не бяха зачетени политическият плурализъм, демокрацията, прозрачността и принципите на правовата държава; като има предвид, че ЕС, заедно с други регионални организации и демократични държави, не признава нито изборите, нито органите, създадени в резултат от този незаконен процес;

Б.  като има предвид, че на 10 януари 2019 г. Николас Мадуро незаконно узурпира президентската власт пред Върховния съд в нарушение на конституционния ред;

В.  като има предвид, че на 23 януари 2019 г. легитимно и демократично избраният председател на Националното събрание Хуан Гуайдо положи клетва като временен президент на Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела;

Г.  като има предвид, че през последните няколко дни във Венецуела се проведоха протести и масови демонстрации; като има предвид, че в контекста на демонстрациите и размириците се съобщава на десетки смъртни случаи и няколкостотин ранени; като има предвид, че все продължава да има жертви и сериозни нарушения на правата на човека, произтичащи от актове на насилие и репресии срещу социалните протести, от незаконни нападения, произволни арести, в т.ч. на повече от 70 непълнолетни лица, и стигматизиране и преследване на активисти от опозицията; като има предвид, че през изминалата седмица бяха отправени призиви за нови протести;

Д.  като има предвид, че ЕС многократно призовава за „възстановяване на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела чрез надежден политически процес“;

Е.  като има предвид, че през 2017 г. Европейският парламент присъди своята награда „Сахаров“ за свобода на мисълта на демократичната опозиция и политическите затворници във Венесуела;

Ж.  като има предвид, че населението на Венесуела е изправено пред безпрецедентна социална, икономическа и демографска криза, с мигрирали над 3 милиона души и инфлация, надвишаваща 1 650 000%;

З.  като има предвид, че международните и регионалните партньори, включително ЕС, са се ангажирали да помогнат за създаването на условия за мирен, надежден и приобщаващ политически процес сред всички съответни участници във Венесуела; като има предвид, че ЕС изтъкна отново своята готовност да поддържа отворени каналите за комуникация;

И.  като има предвид, че Николас Мадуро публично отхвърли възможността да бъдат проведени нови президентски избори в отговор на искането на ЗП/ВП от името на ЕС за спешно провеждане на свободни, прозрачни и честни президентски избори;

1.  признава г-н Гуайдо за законен временен президент на Боливарска република Венесуела в съответствие с Конституцията на Венецуела, както е посочено в член 233 от нея, и изразява пълната си подкрепа за неговата пътна карта;

2.  отправя искане към ЗП/ВП, заедно с държавите членки, да приеме силна, единна позиция и да признае Хуан Гуайдо за единствения легитимен временен президент на страната, до момента когато могат да бъдат обявени нови свободни, прозрачни и честни президентски избори за възстановяване на демокрацията; приветства факта, че много други демократични държави вече са признали новото временно президентство;

3.  призовава ЕС и неговите държави членки, ако това решение бъде одобрено, да предприемат действия в това отношение и да утвърдят тези представители да бъдат назначени от законните органи;

4.  остро осъжда жестоките репресии и насилието, довели до убийства и жертви; изразява своята солидарност с народа на Венесуела и своите искрени съболезнования на семействата и приятелите на жертвите; настоятелно призовава фактическите органи на Венесуела да прекратят всички нарушения на правата на човека, да подведат под отговорност извършителите и да гарантират пълното зачитане на основните свободи и правата на човека;

5.  осъжда задържането на няколко журналисти, които са отразявали положението във Венесуела, и призовава за незабавното им освобождаване;

6.  отхвърля всякакви предложения или опити за разрешаване на кризата, които биха довели до използване на насилие;

7.  изтъква отново пълната си подкрепа за Националното събрание, което е единственият легитимен демократичен орган на Венесуела и чиито правомощия трябва да бъдат възстановени и да се зачитат, включително прерогативите и безопасността на неговите членове;

8.  твърдо подкрепя призива на генералния секретар на ООН за независимо и пълно разследване на извършените убийства, в съответствие с вече приетите от организацията резолюции;

9.  призовава ЗП/ВП да работи с държавите от региона и с всички други ключови участници с цел създаване на контактна група, както е посочено в заключенията на Съвета от 15 октомври 2018 г., която би могла да посредничи за постигането на споразумение за обявяването на свободни, прозрачни и честни президентски избори, въз основа на договорен график, равни условия за всички участници, прозрачност и международно наблюдение;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния временен президент на републиката и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0199.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0313.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0436.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност