Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0082/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0061

Přijaté texty
PDF 127kWORD 45k
Čtvrtek, 31. ledna 2019 - Brusel
Situace ve Venezuele
P8_TA(2019)0061RC-B8-0082/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2019 o situaci ve Venezuele (2019/2543(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(1), usnesení ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií(2) a usnesení ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele(3),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. ledna 2019 vydané jménem EU o situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně vydané dne 10. ledna 2019 jménem EU,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména na její článek 233,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že volby konané dne 20. května 2018 proběhly v rozporu s minimálními mezinárodními standardy pro věrohodný proces a nebyl při nich respektován politický pluralismus, demokracie, transparentnost ani právní stát; vzhledem k tomu, že EU spolu s dalšími regionálními organizacemi a demokratickými zeměmi neuznala ani tyto volby, ani orgány, které z tohoto nelegitimního volebního procesu vzešly;

B.  vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro si dne 10. ledna 2019 nezákonně a v rozporu s ústavním pořádkem uzurpoval před Nejvyšším soudem prezidentské pravomoci;

C.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 se legitimně a demokraticky zvolený předseda Národního shromáždění Juan Guaidó složením přísahy ujal funkce prozatímního prezidenta Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

D.  vzhledem k tomu, že již několik dnů probíhají ve Venezuele protesty a rozsáhlé demonstrace; vzhledem k tomu, že v souvislosti s těmito demonstracemi a nepokoji bylo zaznamenáno několik desítek mrtvých a stovek zraněných; vzhledem k tomu, že v důsledku násilných zákroků a potlačování sociálních protestů, nezákonných razií, svévolného zatýkání, a to i více než 70 nezletilých, a stigmatizace a pronásledování opozičních aktivistů jsou stále hlášeny oběti a nadále dochází k závažnému porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že minulý týden byly zorganizovány další protestní akce;

E.  vzhledem k tomu, že EU již několikrát vyzvala k „obnově demokracie a právního státu ve Venezuele prostřednictvím důvěryhodného politického procesu“;

F.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament udělil v roce 2017 Sacharovovu cenu za svobodu myšlení demokratické opozici a politickým vězňům ve Venezuele;

G.  vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Venezuely čelí nebývalé sociální a hospodářské krizi, jakož i krizi demokracie, v jejichž důsledku více než 3 miliony Venezuelanů zemi opustily a míra inflace překročila 1 650 000 %;

H.  vzhledem k tomu, že mezinárodní a regionální partneři, mezi nimi i EU, se zavázali přispět k vytvoření podmínek, které by vedly k důvěryhodnému politickému procesu jednání mezi příslušnými venezuelskými aktéry, jenž by zahrnoval všechny strany; vzhledem k tomu, že EU zopakovala, že je připravena ponechat komunikační kanály otevřené;

I.  vzhledem k tomu, že v odpovědi na požadavek místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky, která jménem EU žádala urychlené uspořádání svobodných, transparentních a důvěryhodných prezidentských voleb, Nicolás Maduro možnost uspořádat takové volby veřejně zamítl;

1.  v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy uznává pana Guaidóa legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela a vyjadřuje plnou podporu jeho plánu postupu;

2.  požaduje, aby místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zaujala společně s členskými státy pevný a jednotný postoj a uznala Juana Guaidóa jako jediného legitimního prozatímního prezidenta země, dokud nebude možné vyhlásit nové svobodné, transparentní a důvěryhodné prezidentské volby, jež by umožnily obnovení demokracie; vítá skutečnost, že nového prozatímního prezidenta již uznala řada demokratických států;

3.  vyzývá EU a její členské státy, aby v případě schválení tohoto rozhodnutí začaly v tomto ohledu jednat a oficiálně uznaly představitele, které jmenují legitimní orgány;

4.  důrazně odsuzuje tvrdé represe a násilí, jež vedly ke ztrátám na životech a zraněním; vyjadřuje solidaritu s venezuelským lidem a upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí; naléhavě žádá faktické venezuelské orgány, aby ukončily všechny formy porušování lidských práv, pohnaly odpovědné osoby k odpovědnosti a zajistily plné dodržování všech základních svobod a lidských práv;

5.   odsuzuje zadržení několika novinářů, kteří podávali zprávy o situaci ve Venezuele a vyzývá k jejich bezodkladnému propuštění;

6.  odmítá veškeré návrhy nebo pokusy řešit krizi způsoby, při nichž by mohlo dojít k násilí;

7.  vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je jediným legitimním a demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je nutné obnovit a respektovat, včetně výsad a zajištění bezpečnosti jeho členů;

8.  v souladu s usneseními, která již dříve přijal, rozhodně podporuje výzvu generálního tajemníka OSN k nezávislému a kompletnímu vyšetření případů násilných úmrtí;

9.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby společně se zeměmi tohoto regionu a všemi ostatními klíčovými aktéry vytvořila kontaktní skupinu, jež je zmíněna v závěrech Rady ze dne 15. října 2018 a která by mohla vyjednávat s cílem dosáhnout dohody o vyhlášení svobodných, transparentních a důvěryhodných prezidentských voleb, jež by se konaly podle dohodnutého harmonogramu a na základě stejných podmínek pro všechny zúčastněné, transparentnosti a mezinárodního pozorování;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Limské skupiny, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí